Angielski 6a

Język angielski

ZADANIA 06.04.08.04.

Zeszyt ćwiczeń

Do lekcji 6.2: https://quizlet.com/_89d4jl?x=1qqt&i=2qvqp7
Do lekcji 6.3 :https://quizlet.com/_89dddq?x=1qqt&i=2qvqp7

Link do dołączenia do klasy na quizlet: https://quizlet.com/join/JEZtTQv5J

eLesson 6.2

eLesson 6.3

eLesson 6.4

eLekcja (26.03.2020)

Lesson

Topic: I like spring.

Zapisujemy w zeszycie nowe słowa (UWAGA ? nazwy miesięcy w języku angielskim zapisujemy z wielkiej litery):

March ? marzec

April ? kwiecień

May ? maj

June ? czerwiec

July ? lipiec

August ? sierpień

month ? miesiąc

plant ? posadzić (roślinę)

seed ? ziarno

spring ? wiosna

sunflower ? słonecznik

next year ? przyszły rok

Czytamy historyjkę obrazkową z podręcznika s.68

Obrazek 1.

Nauczycielka pyta: What season i sit now? (Jaka jest teraz pora roku?)

Kate mówi: It?s spring

Nauczycielka mówi: Let?s do a spring project  (Zróbmy wiosenny projekt) Let?s plant sunflower seeds.(Posadźmy ziaren słonecznika)

Obrazek 2.

Kate mówi: I?m drawing sunflower seeds. (Ja rysuję ziarna słonecznika)

Honey mówi: Oh, I like sunflowers.

Obrazek 3.

Chatty mówi: What are these? (Co to jest?)

Obrazek 4.

Honey mówi: I think we can plant the sunflowes seeds here. (Ja myślę, że my możemy posadzić ziarna słonecznika tutaj)

Kate mówi: And later we can collect the seeds and plant them next year. (A później my możemy zebrać nasiona i posadzić je w przyszłym roku)

Obrazek 5.

Kate mówi: What are you doing? (Co ty robisz?) Oh, no! Don?t eat our seeds! (Nie jedz naszych nasion!)

Kate mówi: I want to have a big, beautiful sunflower in the summer. (Ja chcę mieć duży, piękny słonecznik latem)

Obrazek 6

Fred mówi: Hey, look what I?ve got ? sunflower seeds! (Hej, spójrzcie co ja mam ? ziarna słonecznika)

Kate mówi: We can plant the sunflowers now! (My możemy posadzić słoneczniki teraz!)

Snap mówi: I?d like to have a beautiful sunflower, too. (Ja chciałbym mieć pięknego słonecznika też)

Robimy ćwiczenie 1 ze strony 86 w zeszycie ćwiczeń

 (Jeśli jest ktoś, kto nie ma zeszytu ćwiczeń w domu to w zakładce ?język angielski? na stronie internetowej naszej szkoły macie wersję elektroniczną ćwiczeń. Przepisujecie wtedy odpowiedzi do zeszytu do języka angielskiego.)

Dodatkowe słówka, które będą wam potrzebne:

leaves ? liście

watch ? patrzeć, obserwować

grow ? rosnąć

Powodzenia

————————————–

Zad. 1 Jakie masz hobby? Narysuj i podpisz po angielsku. Wykorzystaj zwrot: „My hobby is…”

Zad. 2 Zaplanuj swój czas na najbliższy tydzień. Zapisz, co będziesz robić w każdy dzień, tak jak robiliśmy w ćwiczeniach. Wykorzystaj angielskie nazwy dni tygodnia.