ANKIETY

11-06-2021 ANKIETA DLA UCZNIÓW

ANKIETA DLA RODZICÓW

ANKIETA DLA UCZNIÓW BĘDĄCYCH NA ZDALNYM NAUCZANIU

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI 

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Termin wypełniania ankiet do 11 grudnia 2020 r. Ankiety nie są długie, w większości to pytania zamknięte. 

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

ANKIETA DLA UCZNIÓW

________________________________________

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

ANKIETA DLA UCZNIÓW DOTYCZĄCA NAUKI ZDALNEJ KLAS 4-8

ANKIETA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA NAUKI ZDALNEJ

ANKIETA DLA UCZNIÓW DOTYCZĄCA PROGRAMU WYCHOWANIA PROFILAKTYCZNEGO

ANKIETA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI W SZKOLE