Biologia 5a

/ 22.06.20/

Temat:  Znaczenie roślin okrytonasiennych.

Przepisz notatkę

1.Okrytonasienne są głównym składnikiem większości lądowych zbiorowisk roślinnych.

2.Ich obumarłe szczątki wzbogacają glebę w składniki mineralne, kształtują klimat i upiększają krajobraz.

3.Stanowią środowisko życia dla innych organizmów.

4. Są producentami tlenu. Wpływają także na jakość powietrza ? nawilżają je, zatrzymują pyły i ograniczają ilość zawartego w nim dwutlenku węgla.

15.06.20

Klasa 5 a biologia

Temat: Powtórzenie wiadomości- okryto i nagonasienne /test/

8.06.20

Temat: Rozprzestrzenianie się roślin okrytonasiennych.

Przepisz notatkę:

1.Owoc jest organem typowym tylko dla roślin okrytonasiennych.

2.Owoce chronią nasiona i ułatwiają ich rozsiewanie.

3.Nasiona pełnią funkcję przetrwalną.

4.W nasionie mieści się zarodek nowej rośliny.

5.Nasiona i owoce mają różne przystosowania do rozsiewania.

Zadanie ; Skopiuj poniższy link, wyszukaj na komputerze. Przeanalizuj zawarte w nim informacje i odpowiedz na pytanie: Jak rozprzestrzeniają  się nasiona ?

https://epodreczniki.pl/a/owoce-i-nasiona/DaquSQem6

1.06.20

Temat: Cechy roślin okrytonasiennych.

Zadanie : zrób bukiet kwiatów z roślin okrytonasiennych. Narysuj dowolny kwiat. Jeśli Ci się uda opisz jego budowę ? wskazówki w filmie

25.05.20

Temat: Charakterystyka roślin nagonasiennych

Przepisz notatkę

1.Rośliny nagonasienne to rośliny, które, choć nie wytwarzają owoców, rozsiewają się za pomocą nasion.

2.Większość nagonasiennych to rośliny iglaste, nazywane tak ze względu na budowę liści, które przybierają kształt igieł. Nagonasienne to drzewa i krzewy żyjące wyłącznie na lądzie.

3.Rozmnażanie nagonasiennych na przykładzie sosny:

Gamety są wytwarzane w szyszkach żeńskich i męskich. W maju na szczycie młodych pędów pojawiają się małe, czerwonawe szyszeczki, złożone z drobnych łusek. Na każdej łusce leżą dwa zalążki. W zalążkach znajdują się gamety żeńskie. U podstawy innych młodych gałązek umieszczone są niewielkie, jajowate szyszki męskie. Produkują one ogromne ilości lekkiego, żółtego pyłku, w którym ukryte są gamety męskie. Po wysypaniu pyłku szyszki męskie zasychają i odpadają.

4. Gamety męskie mogą połączyć się z gametami żeńskimi i dochodzi do zapłodnienia. Z zapłodnionej komórki jajowej rozwija się zarodek nowej rośliny. Odbywa się to w zalążku, który z czasem przekształca się w nasiono. Szyszki żeńskie w tym czasie rosną i drewnieją, a nasiona rozwijają się i dojrzewają. Proces ten trwa trzy lata.

18.05.20

Temat: Środowisko paproci

Paprotniki to zwyczajowa nazwa grupy roślin lądowych, do której zalicza się paprocie, skrzypy i widłaki. Organizmy te pospolicie występują w strefie umiarkowanej, gdzie są składnikiem runa leśnego i podszytu

Rośliny te występują pospolicie w naszych lasach, spotykamy je także nad brzegami jezior i rzek. Niektóre gatunki paprotników żyją w miejscach o mniejszej wilgotności, np. na łąkach i polach uprawnych.

Zadanie : wykonaj rysunek paproci. Zaznacz : liść, kłącze, korzenie,  kubki z zarodniami

11.05.20
Temat: Budowa  mchów

1.Mchy to niewielkie rośliny tworzące gęste skupiska przypominające miękkie poduchy, tzw. darnie.

2.Podobnie jak glony są organizmami samożywnymi, które do życia potrzebują wody, soli mineralnych, dwutlenku węgla i światła.

3.Cechuje je odporność na długotrwałą suszę.

4. Mchy należą do roślin zarodnikowych, ponieważ w procesie rozmnażania tworzą zarodniki.

Zadanie: Narysuj mech płonnik. Zaznacz łodyżkę, chwytniki i listki

04-08-05

Temat: Sprawdzian wiadomości

Odpowiedz w zeszycie na pytania / termin do 8.05.20/

  1. Wymień poznane tkanki roślinne
  2. Podkreśl  tylko zdania  prawidłowe:

Funkcją korzenia jest utrzymywanie rośliny w glebie. Korzeń pozwala roślinie oddychać. Pobiera z gleby wodę i sole mineralne . Jest tylko jeden rodzaj systemu korzeniowego tzw. wiązkowy.

Łodyga to podziemna część rośliny. Jej główną częścią jest pęd. Na łodydze znajdują się  np. liście, kwiaty, owoce. Z jej boku wyrastają korzenie włośnikowe.

Liście pozwalają roślinie wytworzyć pokarm w procesie fotosyntezy.  Mogą mieć różne kształty. Liście zawsze występują pojedynczo, są tylko zielone i nie pełnią dodatkowych funkcji.

Wykonaj poniższe rysunki i podpisz je:

a/ budowa zewnętrzna liścia

b/ łodyga i jej elementy

27.04-30.04

Temat: Podsumowanie wiadomości

Przypomnij sobie:  tkanki roślinne, budowę i funkcję korzenia, budowę i funkcje łodygi, budowę i funkcję liścia / powtórzenie na grupie w czasie spotkania/

Temat: Liść ?wytwórnia pokarmu

Liść to boczny organ pędu, który odpowiada za: wymianę gazową rośliny, parowanie wody oraz za wytwarzanie związków organicznych w procesie fotosyntezy.

Liście mają różne kształty: okrągłe, tarczowate lub owalne. Można je podzielić na złożone np. u kasztanowca , proste np. u lipy

Zadanie

1.Narusuj budowę liścia / wg zdjęcia na grupie dla osób , które nie mają podręczników/

2.Narysuj liść kaktusa i liść rosiczki. Jaką mają funkcję?

6a biologia

Temat: Przegląd i znaczenie płazów

Wszystkie płazy to zwierzęta w Polsce objęte ochroną. Tych zwierząt nie wolno męczyć ani zabijać. Należy chronić nie tylko osobniki dorosłe ale również ich jaja / skrzek/ i larwy / kijanki/.

Zadanie

Wypisz ze zdjęcia / umieszczone na stronie grupy-klasa 6/ wszystkie płazy

06.04.-09.04.2020 ROK

Temat:Pęd.Budowa i funkcje łodygi

Przepisz notatkę: Pęd to nadziemna część rośliny.Składa się z łodygi, liści, kwiatów i owoców. Łodyga to główny element pędu.Napisz:-jakie funkcje spełnia łodyga-jakie mogą być jej przekształceń

30.03.-3.04.2020 ROK

Temat:Korzeń-organ podziemny rośliny

Zadania:
Proszę narysować dwa systemy korzeniowe :
a/palowy / występuje np.u fasoli/
b/wiązkowy /występuje np.u traw/

Wypisz jakie funkcje ma korzeń

Drodzy Uczniowie proszę o zdjęcia prac na Waszej grupie na fb lub na grabowska.iwona@sps19.kalisz.pl

Temat : Budowa rośliny-tkanki


Wykonaj rysunek dowolnej  rośliny i zaznacz na nim:
-korzeń
-owoc
-kwiat
-łodygę
Dla chętnych:
-zaznacz stożek wzrostu łodygi i stożek wzrostu korzenia

Temat: Tkanki roślinne

Napisz krótką notatkę do tematu ,,Tkanki roślinne” . Wykonaj szkic opisywanej tkanki i opisz ją