Biologia 7a

Biologia

/22.06.20/

Temat:  Ćwiczenia sprawdzające- homeostaza i  uzależnienia

Skopiuj poniższy link i spróbuj rozwiązać test

https://klasowka.onet.pl/test/9277573/pay/per/feed

1.06.20

Temat: Zaburzenia homeostazy.

Przepisz notatkę do zeszytu:

1.Homeostaza może zostać zaburzona poprzez np.:  złą dietę oraz brak aktywności fizycznej

2. Zaburzenie może mieć również podłoże genetyczne lub być spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem któregoś z organów wewnętrznych.

3. Zaburzenie homeostazy może być spowodowane również przez środowisko ? jeśli przebywamy w szkodliwych warunkach (do tego typu czynników będzie zaliczało się zanieczyszczenie powietrza czy wody).

12.06.20

Temat: Szkodliwość używek.

 Zadanie: Obejrzyjcie filmik podany pod linkiem:

Swoimi przemyśleniami podzielcie się na naszej grupie

1.06.20

Temat: Powtórzenie wiadomości-test

5.06.20

Temat: Równowaga wewnętrzna organizmu ? homeostaza

Przepisz notatkę:

1.Homeostaza to zdolność organizmu żywego do utrzymywania względnej równowagi wewnętrznej pomimo zmian zachodzących w środowisku zewnętrznym.

2. Homeostaza regulowana jest przez:

  • mechanizmy behawioralne przejawiające się zachowaniami mającymi na celu podtrzymanie funkcji życiowych, np. pobieranie odpowiedniej ilości pokarmu, wygrzewanie się w słońcu w celu podwyższenia temperatury ciała;
  • mechanizmy fizjologiczne np. nadmierny wzrost temperatury wyzwala mechanizmy prowadzące do jej obniżenia).

29.05.

Temat: Choroby i higiena układu rozrodczego

1.Choroby:

-wywołane przez wirusy: opryszczka narządów płciowych, wirusowe zapalenie wątroby typu B, AIDS

-wywołane przez bakterie: kiła, rzeżączka

-wywołane przez pierwotniaki: rzęsistkowica

2.Higiena:

-częste mycie

-noszenie czystej bielizny

25.05.

Temat: Rozwój człowieka- od narodzin do starości

Przepisz notatkę:

1.Rozwój osobniczy człowieka rozpoczyna się w chwili jego poczęcia, a kończy, gdy osoba umiera.

2.Ontogeneza obejmuje okres rozwoju prenatalnego i postnatalnego.

3.W rozwoju postnatalnym wyróżniamy następujące etapy rozwojowe: noworodkowy, niemowlęcy, poniemowlęcy, dzieciństwa, dojrzewania, dorosłości, przekwitania i starości.

4.Organizm ludzki najszybciej rośnie w okresie noworodkowym i niemowlęcym .

5. Okres dojrzewania to czas intensywnych przemian fizycznych i psychicznych, będących wynikiem działalności hormonów, głównie płciowych.

6. Na pełną dojrzałość składają się dojrzałość fizyczna, psychiczna i społeczna

18-22.05.

/20.05.20/ Temat: Funkcjonowanie żeńskiego układu płciowego

Przepisz notatkę:

1.Istotną rolę w rozmnażaniu i rozwoju odgrywają hormony

2.W rozmnażaniu płciowym udział biorą gamety: komórki jajowe i plemniki.

3.Żeński układ rozrodczy ma za zadanie wytworzyć komórki jajowe, stworzyć warunki do rozwoju zarodka i płodu, wydać dziecko na świat.

4.W procesie zapłodnienia uczestniczą komórki rozrodcze: komórka jajowa i plemnik.

5.W okresie dojrzewania płciowego u dziewcząt następuje rozwój cech płciowych i pojawia się cykl miesiączkowy.

6.Cykl miesiączkowy obejmuje zmiany w poziomie hormonów oraz budowie i fizjologii jajnika oraz błony śluzowej macicy.

7.W każdym cyklu dojrzewa z reguły jeden pęcherzyk jajnikowy zawierający komórkę jajową.

/ 22.05.20/ Temat: Od poczęcia do narodzin

Obejrzyjcie poniższy film- na podanym linku

11-15.05.

Temat: Powtórzenie wiadomości-test

Temat:  Układ rozrodczy ?budowa

Zadanie : przeanalizuj wiadomości na : https://epodreczniki.pl/a/zenski-i-meski-uklad-rozrodczy/D13CyPZ3o

4.05.20

Temat: Higiena uszu

Skreśl zdania fałszywe:

Uszy lubią gdy jest bardzo duży hałas. Należy pamiętać  , by je regularnie czyścić i chronić przed zimnem . Lekarz , który leczy uszy to laryngolog. Zdrowie uszu zależy także od  przestrzegania higieny jamy ustnej, nosa  i gardła

8.05.20

Temat: Zmysł smaku, powonienia i dotyku

Przepisz notatkę:

Narządem zmysłu wzroku   są oczy

Narządem zmysłu  słuchu i równowagi  są uszy

Narządem zmysłu powonienia jest nos

Narządem zmysły smaku jest język . Wyróżniamy na nim smak /; słony, gorzki , słodki , kwaśny i umami /

Narządem zmysłu dotyku jest skóra

Zadanie: Napisz, w kilku zdaniach, do czego potrzebny jest nam zmysł smaku?

Temat: Budowa ucha 27-30.04

Ucho jest narządem słuchu i zmysłu równowagi.

Dzieli się na trzy części: a/ ucho zewnętrzne. W jego skład wchodzą małżowina uszna i przewód słuchowy

b/ucho środkowe . Tu znajduje się: błona bębenkowa, kosteczki słuchowa: młoteczek ,kowadełko i strzemiączko oraz trąbka słuchowa

c/ucho wewnętrzne .Ta część zawiera ślimak i kanały półkoliste, które są narządem równowagi

Przepisz notatkę do zeszytu i odpowiedz co informuje nas o tym jaką pozycję ma nasze ciało

Temat: Budowa oka

Narządy zmysłów człowieka pozwalają  na odbiór informacji ze świata zewnętrznego.

Oko jest narządem chronionym przez powieki dolną i górną oraz przez oczodół czaszki.

Zadanie:

Wykonaj rysunek przedstawiający budowę oka

Tydzień 06.04.-10.04.2020 rok

Temat: Podsumowanie wiadomości

Przypomnij sobie budowę i działanie układu hormonalnego i nerwowego według podsumowania z podręcznika / znajduje się on po tematach z ukł. nerwowego/

Tydzień 30.03.-03.04.2020 rok

Temat: Higiena i choroby układu nerwowego .Centralny układ nerwowy

Zadania:
1. Napisz jak najlepiej radzić sobie ze stresem?
2. Jak dbać o układ nerwowy?
3.Wypisz choroby układu nerwowego

Drodzy Uczniowie proszę o zdjęcia prac na messegera lub na e-maila grabowska.iwona@sps19.kalisz.pl

Temat: Układ nerwowy obwodowy


Narysuj szkic sylwetki człowieka. Zieloną kredką zaznacz układ nerwowy obwodowy

Temat:Budowa i rola układu nerwowego


Wypisz funkcje układu nerwowego
Narysuj budowę komórki nerwowej. Wykonaj w formie plakatu mapę mózgu z podziałem na płat czołowy, skroniowy, potyliczny,ciemieniowy. Napisz jakie ośrodki posiadają poszczególne płaty