Chemia 8a

Chemia

 19.06.2020

Temat:   Skrobia i celuloza.

Odpowiedz na pytania korzystając z informacji w podręczniku str. 212-216

 1. Gdzie występuje skrobia?
 2. Gdzie występuje celuloza?
 3. Jakie są właściwości skrobi?
 4. Jak wykryć obecność skrobi?
 5. Jakie są właściwości celulozy?
 6. Jakie są zastosowania skrobi?
 7. Jakie są zastosowania celulozy?

10.06.2020

Temat: Sacharoza.

Odpowiedz na pytania korzystając z podręcznika str. 208-210

 1. Jak zapisać wzór sumaryczny sacharozy?
 2. Czy sacharoza występuje w środowisku przyrodniczym?
 3. Jakie właściwości ma sacharoza?
 4. Jakiej przemianie ulega sacharoza w organizmie?
 5. Jakie znasz zastosowania sacharozy?

05.06.2020

Temat: Sacharydy ? glukoza i fruktoza

Odpowiedz na pytania korzystając z podręcznika str. 202- 207

 1. Co to są sacharydy?
 2. Jaki jest skład pierwiastkowy sacharydów?
 3. Jakie są rodzaje sacharydów?
 4. Jaki jest wzór sumaryczny glikozy i fruktozy?
 5. Jak powstaje glukoza?
 6. Jakie znaczenie dla organizmu ma glukoza?
 7. Jakie są właściwości glukozy i fruktozy?
 8. Jakie jest zastosowanie glukozy i fruktozy?

 03.06.2020

Temat: Tłuszcze .

Odpowiedz na pytania korzystając z podręcznika str. 190- 195

 1. Gdzie występują tłuszcze?
 2. Co to są tłuszcze?
 3. Jak otrzymać tłuszcze?
 4. Jak zapisać wzór ogólny tłuszczów?
 5. Jakie są rodzaje tłuszczów ze względu na pochodzenie?
 6. Jakie są rodzaje tłuszczów ze względu na budowę cząsteczki?
 7. Jakie właściwości mają tłuszcze?
 8. Jakie jest zastosowanie tłuszczy?

Białka                                           27.05.2020

Temat : Aminokwasy. Białka.

 1. Gdzie występują białka ?
 2. Jak powstają białka?
 3. Jakie rodzaje białek można wyróżnić?
 4.  Co to są białka?
 5. Jaki skład procentowy mają białka?
 6. Jakie właściwości mają białka?
 7. Jakim procesom ulegają białka?    

Proszę odpowiedzieć na pytania korzystając z podręcznika str.196-201

20.05.2020

SPRAWDZIAN

KRZYŻÓWKA

13.05.2020

Temat: Porównanie właściwości kwasów karboksylowych.

Proszę odpowiedzieć na pytania korzystając z podręcznika str. 174-175

 1. Jakie są rodzaje kwasów karboksylowych?
 2. Jaka  jest zależność między właściwościami kwasów karboksylowych a liczbą atomów węgla w cząsteczce? ( tabela 15 w podręczniku)
 3. Jakie właściwości mają kwasy karboksylowe? ( podobieństwa i różnice

( tabela str. 175)

 • Napisz jakie jest zastosowanie kwasów organicznych występujących w przyrodzie

15.05.2020

Temat: Estry.

Proszę odpowiedzieć na pytania korzystając z podręcznika str.177-181

 1. Co to są estry?
 2. Jak zapisać ogólnie reakcję estryfikacji, czyli powstawania estrów?
 3. Jaki katalizator jest potrzebny w tej reakcji, czyli jaki związek odgrywa ważną rolę w jej przebiegu?
 4. Jak ogólnie zapisać wzór estrów?
 5. Z jakich pierwiastków zbudowana jest grupa estrowa?
 6. Jakie właściwości mają estry?
 7. Wymień trzy nazwy estrów  i ich zapachów.
 8. Wymień zastosowania estrów

06.05.2020

Temat: Kwas etanowy( octowy)

Odpowiedz na pytania na podstawie podręcznika str.164-168

 1. Co to jest kwas etanowy?
 2. Napisz wzór strukturalny i sumaryczny kawasu etanowego( octowego)
 3. Jak otrzymać kwas etanowy?
 4. Na czym polega proces fermentacji octowej?
 5. Napisz reakcję kwasu etanowego z magnezem.
 6. Napisz właściwości kwasu etanowego ( octowego).
 7. Napisz zastosowanie kwasu etanowego.
 8. Proszę zrobić zadanie 1 str. 168

08.05.2020

Temat: Wyższe kwasy karboksylowe.

Proszę odpowiedzieć na pytania korzystają z podręcznika str.169-173

 1. Co to są wyższe kwasy karboksylowe?
 2. Wymiń trzy wyższe kwasy karboksylowe.
 3. Które z poznanych wyższych kwasów karboksylowych mają stan skupienia stały, które ciekły
 4. Wybierz poprawną odpowiedź:

Czy wyższe kwasy karboksylowe mają odczyn :

 1. Obojętny, kwaśny, zasadowy
 2. Nie rozpuszczają się w wodzie, rozpuszczają się w wodzie
 3. Ulegają dysocjacji jonowej, nie ulegają dysocjacji jonowej
 4. Ulegają reakcją spalania, nie ulegają reakcją spalania
 5. Kwas oleinowy jest związkiem nasyconym, nienasyconym
 6. Wyższe kwasy karboksylowe nie reagują z tlenkami metali i z metalami, reagują z tlenkami metali i metalami
 7. Kwas stearynowy reaguje z wodorotlenkiem sodu, nie reaguje z wodorotlenkiem sodu
 8. Jakie produkty powstają w  wyniku reakcji kwasu stearynowego z zasadą sodową . Napisz reakcję .
 9. Co to są mydła?
 10. Jakie znasz rodzaje mydła?
 11. Napisz zastosowanie wyższych kwasów karboksylowych.

29.04.2020

Temat:    Kwas metanowy ( mrówkowy).

  Podręcznik str. 161-163

Na grupie wyślę zdjęcia stron z podręcznika dla tych którzy nie mają dostępu

 1. Co to jest kwas metanowy( mrówkowy)?
 2. Napisz wzór strukturalny i sumaryczny kwasu metanowego.
 3. Wypisz właściwości kwasu metanowego( mrówkowego)
 4. Napisz reakcję spalania całkowitego kwasu metanowego
 5. Napisz zastosowanie kwasu metanowego
 6. Wybierz właściwości kwasu metanowego:

Substancja stała,   łatwopalny,  bezwonny,  jest trujący dla organizmu  , nie rozpuszcza się w wodzie, ma właściwości bakteriobójcze

Chemia                                                                   24.04.2020

Temat: Szereg homologiczny kwasów karboksylowych.

Proszę przeczytać temat lekcji z podręcznika str. 157- 160

W piątek będziemy rozwiązywać załączoną kartę pracy :

Proszę ją wydrukować lub przepisać do zeszytu.

                                                 Karta pracy ? szereg homologiczny kwasów karboksylowych

 1. Kwasy karboksylowe są to kwasy organiczne, pochodne węglowodorów, zawierające w cząsteczce grupę karboksylową  ( czyli?) ????????????.
 • Grupa karboksylowa jest to grupa funkcyjna kwasów karboksylowych zbudowanych z atomu ???????.,  ??????????  i ?????????????
 • Napisz wzór strukturalny grupy karboksylowej:
 • Wybierz poprawny wyraz:

Kwasy karboksylowe, podobnie jak alkohole tworzą szereg homologiczny. Każdy kwas w szeregu homologicznym ma o jeden  atom węgla więcej / mniej  w cząsteczce od poprzedniego:

 • Napisz wzory  strukturalne  i   sumaryczne :
 • Kwasu metanowego ( czyli inaczej kwasu mrówkowego):
 • Kwasu  etanowego ( czyli inaczej kwasu octowego):
 • Kwasu propanowego ( czyli inaczej kwasu propionowego)
 • Kwasu butanowego( inaczej kwasu masłowego)
 • Kwasu pentanowego ( inaczej kwasu walerianowego)
 • Istnieją także kwasy karboksylowe zawierające w swojej cząsteczce więcej niż jedną grupę karboksylową np.
 1. Kwas (jaki?) ????????????.., ma(ile?) ????..grupy karboksylowe
 2. Kwas ( jaki?)?????????????, ma (ile?)????grupy karboksylowe
 • Wybierz wzory kwasów karboksylowych i podkreśl  w nich  grupę karboksylową:

C3H8     C5H11OH        C6H13COOH       H2CO3           HCOOH

Klasa 8                                    Chemia                                                        22.04.2020      

Temat : Porównanie właściwości poznanych alkoholi.  

Proszę przypomnieć sobie trzy ostatnie lekcje dotyczące alkoholi: metanolu, etanolu i glicerolu. We środę będziemy utrwalać sobie naszą wiedzę pisząc kartkówkę:

                    Karta pracy ? Alkohole:

Imię i Nazwisko………………………………..

Klasa………………………………………………..

1. Uzupełnij zdania:

 1. Alkohol ( jaki?) ………………………… jest bardzo silną trucizną, powoduje ślepotę i paraliż.
 2. Alkohol ( jaki?) …………………………. jest szkodliwy dla człowieka, prowadzi do choroby zwanej alkoholizmem.
 3. Alkohol ( jaki?) ………………………..jest słodki w smaku, dlatego używany jest do produkcji słodyczy.
CH3OH  
Alkohol etylowy  

2. Dopasuj odpowiednio wzór chemiczny alkoholu z jego nazwą:

Alkohol metylowy  C2H5OH  

3. Dokończ równanie reakcji chemicznej :

roztwór glukozy                 drożdże                 ………………………………. + dwutlenek węgla

(cukier zawarty w owocach)

4. Wybierz poprawną odpowiedź:

A)Wszystkie alkohole mają w swojej budowie:

a) grupę ? OOH

b) grupę  – OH

B) Alkohole zbudowane są z pierwiastków:

a) węgla, tlenu i wodoru

b) węgla, siarki i wodoru

5. Dopasuj odpowiednio zastosowanie etanolu i glicerolu( za pomocą strzałek)

                                                                                        leki( krople nasercowe, żołądkowe)

                                                                                        dezynfekcja

                 etanol                                                             składnik wódek i likierów

                                                                                        słodycze

                   glicerol                                                          do produkcji najtrwalszych perfum

                                                                                        w garbarstwie do zmiękczania skór

                                                                                        olejki, kremy

                                                                                        leki ( syropy, nitrogliceryna)

5. Dokończ reakcję spalania całkowitego etanolu:

etanol + tlen                            ??????..+ ????????..

6. Podkreśl odpowiednio prawdziwe właściwości:

 1. etanol jest:
  1. słodki, palący w smaku
  1. łatwopalny, nie pali się
  1. nie rozpuszcza się w wodzie, rozpuszcza się w wodzie
  1. jest gazem, cieczą
 2. glicerol jest:
  1. słodki, gorzki
  1. lepki, nie lepi się
  1. pachnie, nie ma zapachu
  1. gęsty, rzadki

7.  Jaki jest wpływ alkoholu etylowego na nasze zdrowie? ( podaj dwa przykłady)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

8. Podkreśl zdanie, w którym opisany jest alkohol metylowy:

Alkohol ten kiedyś otrzymywano z drewna.

Nazywa się go też etanolem.

Jest silną trucizną.  

Jego cząsteczka zawiera 2 atomy węgla, 6 atomów wodoru i 1 atom tlenu.

Jego cząsteczka zawiera 1 atom węgla, 4 atomy wodoru i 1 atom tlenu.

Nazywa się go także metanolem.

Klasa 8                                          Chemia                                                                   24.04.2020

Temat: Szereg homologiczny kwasów karboksylowych.

Proszę przeczytać temat lekcji z podręcznika str. 157- 160

W piątek będziemy rozwiązywać załączoną kartę pracy :

Proszę ją wydrukować lub przepisać do zeszytu.

                                                 Karta pracy ? szereg homologiczny kwasów karboksylowych

 1. Kwasy karboksylowe są to kwasy organiczne, pochodne węglowodorów, zawierające w cząsteczce grupę karboksylową  ( czyli?) ????????????.
 • Grupa karboksylowa jest to grupa funkcyjna kwasów karboksylowych zbudowanych z atomu ???????.,  ??????????  i ?????????????
 • Napisz wzór strukturalny grupy karboksylowej:
 • Wybierz poprawny wyraz:

Kwasy karboksylowe, podobnie jak alkohole tworzą szereg homologiczny. Każdy kwas w szeregu homologicznym ma o jeden  atom węgla więcej / mniej  w cząsteczce od poprzedniego:

 • Napisz wzory  strukturalne  i   sumaryczne :
 • Kwasu metanowego ( czyli inaczej kwasu mrówkowego):
 • Kwasu  etanowego ( czyli inaczej kwasu octowego):
 • Kwasu propanowego ( czyli inaczej kwasu propionowego)
 • Kwasu butanowego( inaczej kwasu masłowego)
 • Kwasu pentanowego ( inaczej kwasu walerianowego)
 • Istnieją także kwasy karboksylowe zawierające w swojej cząsteczce więcej niż jedną grupę karboksylową np.
 1. Kwas (jaki?) ????????????.., ma(ile?) ????..grupy karboksylowe
 2. Kwas ( jaki?)?????????????, ma (ile?)????grupy karboksylowe
 • Wybierz wzory kwasów karboksylowych i podkreśl  w nich  grupę karboksylową:

C3H8     C5H11OH        C6H13COOH       H2CO3           HCOOH

Klasa 8                           Chemia                                                                              15.04.2020

Temat: Wpływ  etanolu na nasz organizm.

Proszę wykonać plakat dowolnymi technikami,  który będzie ukazywał negatywny wpływ alkoholu na nasz organizm.

Proszę ułożyć hasło, wierszyk czy rymowankę , która będzie zachęcał do zdrowego stylu życia.

Wysyłam Wam linki , gdzie możecie zaczerpnąć pomysły do swoich prac.

Do  piątku proszę wysyłać mi zdjęcia wykonanych plakatów. Przyjemnej pracy ?

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://pg-janow.internetdsl.pl/droga/duze/DSCN0393.JPG&imgrefurl=http://pg-janow.internetdsl.pl/droga/droga.htm&docid=-9ZDCr_pbN5q6M&tbnid=kfolLyzfU4zKhM:&vet=1&w=1024&h=768&hl=pl-PL&source=sh/x/im

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.sp7.czechowice-dziedzice.pl/home/images/phocagallery/2017_2018/059_wystawa_plakatu/thumbs/phoca_thumb_l_dsc07322_2.jpg&imgrefurl=http://www.sp7.czechowice-dziedzice.pl/home/index.php/25-2017-2018/371-wystawa-plakatu&docid=q16LcGbMeqg9SM&tbnid=Qchgr8hf0SE5GM:&vet=1&w=360&h=480&hl=pl-PL&source=sh/x/im

http://www.gimnazjum.jaworzyna.net/ekologia/zdrowie/fraszki.htm?fbclid=IwAR3SFwLbSXh7E7yMwH1tbBgnxpJgX7jZRZt0_AFydytWfp8gTCj7uQIrHWE

Klasa 8                                                    Chemia                                                 17.04.2020

Temat: Glicerol to też alkohol.

 1. Napisz jaki jest wzór glicerolu:

– sumaryczny

– strukturalny

 • Napisz właściwości fizyczne i chemiczne glicerolu.
 • Napisz reakcję spalania glicerolu.
 • Napisz zastosowanie glicerolu.

Temat: Metanol i etanol.                                                                              08.04.2020

Proszę wpisać ten temat do zeszytu i opracować poniższe punkty z podręcznikiem :

 1. Co to jest metanol?
 2. Co to jest etanol?
 3. Na czym polega proces fermentacji alkoholowej? ( przepisz tylko reakcję)
 4. Wypisz właściwości metanolu ( fizyczne i chemiczne)
 5. Napisz reakcję spalania całkowitego metanolu
 6. Wypisz właściwości etanolu( fizyczne i chemiczne)
 7. Napisz reakcję spalania całkowitego etanolu
 8. Wypisz zastosowanie:

-metanolu

– etanolu

    9. Napisz jak etanol wpływa na organizm człowieka

Odpowiedzi na punkty 1-9 znajdziecie w podręczniku str. 142-149

Dla tych którzy nie mają podręcznika wyślę zdjęcia na grupie Messenger ( jest to praca na ocenę !!!)

Po zrobieniu proszę zrobić zdjęcia wykonanych prac i proszę je podpisać.

Czekam do środy  na zdjęcia !!!

Wejdźcie sobie jeszcze raz na link który Wam wcześniej wysłałam, jest tam lekcja dotycząca właśnie tych alkoholi: metanolu i etanolu.

Wysyłam Wam również wielkanocną kolorowankę dotyczącą alkoholi. Jeżeli macie możliwość wydrukujcie i wklejcie do zeszytu( warto walczyć o dobre oceny)

Chemiczna kolorowanka!!

oglądajcie proszę lekcje chemii:
klasa 8 lekcje chemii ma w poniedziałki i środy   dostępne o godzinie 9.30 i powtórki o 14.00 na TVP rozrywka

Zadania:

25.03.20                                  

Temat : Utrwalanie wiadomości – węglowodory nienasycone ( alkiny)

Potrzebne informacje znajdziecie moi drodzy w podręczniku Nowa Era Chemia 8 str 126-129 lub szukajcie w e- podręcznikach Nowej Ery ? wystarczy się zalogować i utworzyć hasło

 1. Odpowiedz na pytania:
 2. A) Co to są alkiny?

B) Jak się tworzy nazwę alkinów?

C) Jak zapisać wzór ogólny alkinów?

D) Co to jest etyn?

 • Napisz jego wzór sumaryczny
 • Napisz jego wzór strukturalny
 • Narysuj model cząsteczki i napisz z jakich atomów pierwiastków się składa
 • Napisz reakcję spalania etynu( z tlenem)
 • Napisz reakcję przyłączania bromu do etynu
 • Proszę wypisać do zeszytu właściwości chemiczne i fizyczne etynu (str. 129 podręcznik Nowa Era lub inne dostępne źródła)
 • Proszę napisać zastosowanie etynu, czyli do czego nam jest on potrzebny

  Chemia 8

Temat: Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów.       27. 03.2020

 1. Proszę zrobić plakat , na którym wypiszecie podobieństwa i różnice pomiędzy alkanami, alkenami i alkinami. 

Skorzystajcie z informacji na ten temat ze str. 132 podręcznik Nowa Etra lub z innych źródeł informacji

Do zeszytu z dzisiejszym tematem lekcji proszę :

 1. Napisać wzór sumaryczny alkanu o dwóch atomach węgla w cząsteczce , czyli n=2

Wykorzystaj wzór ogólny alkanu ze str. 132 Podręcznik Nowa Era lub e-podręczniki Nowej Ery, wystarczy się zalogować i podać hasło

 • Napisz wzór sumaryczny alkenu o dwóch atomach węgla w cząsteczce, czyli n=2

Wykorzystaj wzór ogólny alkenu ze str. 132 Podręcznik Nowa Era 8

 • Narysuj jego wzór strukturalny ( Łapki )
 • Narysuj jego model cząsteczki ( kuleczkowy)
 • Napisz wzór sumaryczny alkinu o dwóch atomach węgla w cząsteczce , czyli n=2

Wykorzystaj wzór ogólny alkinu ze str, 132 Podręcznik Nowa Era

 • Narysuj jego wzór strukturalny (łapki)
 • Narysuj jego model cząsteczki( kuleczkowy)

Materiały do druku

Zadania

Zadanie 2