Fizyka 8a

Fizyka

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 24.06.2020r. z przedmiotu
Fizyka to;

Układ Słoneczny.

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 19.06.2020r. z przedmiotu Fizyka to:

Księżyc towarzysz Ziemi.

Dzień dobry!

Temat w dniu 10.06.2020r. to;

Powtórzenie wiadomości Działu V Optyka

Dzień dobry!

Temat w dniu 05.06.2020r. to;

Powtórzenie wiadomości Działu V Optyka

Na powtórzenie wiadomości z optyki przeznaczam 2 godziny ze względu na duży zasób wiedzy jaki został przerobiony w tym dziale.

Zaczynamy.

Zagadnienie jakie musicie sobie przypomnieć i ugruntować to:

1. Światło i jego właściwości;

– prędkość światła,

– źródła światła,

– przenoszenie energii przez światło,

– rozchodzenie się światła.

2. Zjawisko cienia i półcienia;

– obserwacja cieni i półcieni.

3. Odbicie i rozproszenie światła;

– zjawisko rozproszenia światła,

– zjawisko odbicia światła.

3. Zwierciadła:

– rodzaje zwierciadeł,

– obrazy tworzone przez zwierciadła płaskie,

– zwierciadła sferyczne.

4. Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne:

– obrazy powstające w zwierciadle sferycznym

   a) zwierciadło sferyczne wklęsłe,

   b) zwierciadło sferyczne wypukłe.

Literatura:

Podręcznik do Fizyki ? ?Spotkanie z fizyką? od strony 212 do strony 242.

Proszę również ?posiłkować się? filmami i wiadomościami jakie dołączałem Wam do każdych zajęć (linki w Internecie).

https://epodreczniki.pl/a/prawo-odbicia-swiatla-powstawanie-obrazu-pozornego-w-zwierciadle-plaskim-rozproszenie-swiatla/D1DVhc9NF

https://epodreczniki.pl/a/prawo-odbicia-swiatla-powstawanie-obrazu-pozornego-w-zwierciadle-plaskim-rozproszenie-swiatla/DEajBUX5z

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,24958192,calkowite-zacmienie-slonca-juz-za-nami-jak-wygladalo-zobacz.html

Dzień dobry!

Temat w dniu 03.06.2020r. to;

Miarże i inne ciekawe obserwacje.

( lekcja -1  godzina)

Na dzisiejszy zajęciach dowiesz , jak konstruuje się obrazy powstające w soczewkach i jakie cechy mają te obrazy.

Zagadnienie jakie będziemy realizować na zajęciach w dniu dzisiejszym to:

1. Miraże i inne ciekawe obserwacje.

2. Złudzenia optyczne.

Literatura:

Podręcznik do Fizyki ? ?Spotkanie z fizyką? od strony 266 do strony 269.

dodatkowo;

https://prezi.com/p/qlbzdqt4ruv6/miraze-i-inne-ciekawe-zjawiska-optyczne/

https://sites.google.com/site/zjawiskaoptycznewprzyrodzie/home

Proponuję Wam obejrzeć dołączony film on na pewno ułatwi zrozumienie zagadnienia.

Analizując dzisiejsze zajęcia warto pamiętać, że:

1. W przyrodzie bardzo często obserwuje się zagadkowe zjawiska optyczne, np. ?kałuże? na jezdni w upalny dzień, które znikają gdy dojedzie się tam, gdzie były widzialne lub oazę na pustyni w miejscu w którym jej nie ma. Mamy w tedy do czynienia z tz. mirażem dolnym lub mirażem górnym. Zjawiska te spowodowane są przechodzeniem światła przez silnie rozgrzane powietrze i jego załamaniem.

Miraż górny to zjawisko załamania występujące wielokrotnie w kolejnych warstwach powietrza, powodujące że światło rozchodzi się po linii krzywej. Jeżeli obserwator znajdzie się w miejscu, gdzie dochodzi światło odbite od statku, to na przedłużeniu promieni wpadających do jego oka, zobaczy prosty obraz statku na tle nieba.

https://lh3.googleusercontent.com/IQferDYc8zMzJDsgpEWR9BnBw-5LoTBI7rm18sVqoobQFMmtkyyhNhtxV-i7dM_wc1nhAA=s170

Miraż dolny obserwuje się pod horyzontem. Decydującym czynnikiem warunkującym jego powstawanie jest dostatecznie silne nagrzanie dużej powierzchni podłoża. Promienie świetlne są wówczas zakrzywiane w górę, ku chłodniejszemu, a więc gęstszemu powietrzu. Sytuacja taka ma na przykład miejsce na obszarach pustynnych, gdzie pod wieczór piasek oddaje swe ciepło, ogrzewając warstwę powietrza tuż nad swoją powierzchnią, podczas gdy wyższa warstwa jest już chłodna. Zakrzywione promienie docierają do oka obserwatora pozornie z innego kierunku co wywołuje powstanie obrazu zwierciadlanego. Miraże dolne mogą być odwrócone lub proste. Podobnie powstaje miraż obserwowany na rozgrzanej drodze. Wygląda on jak kałuża wody, w której widzimy odbicie. Jest to efekt pozornych odbić dalekiego krajobrazu lub nieba.

https://sites.google.com/site/zjawiskaoptycznewprzyrodzie/_/rsrc/1340211604812/home/mitaz-dolny/Miraz_dolny.gif?height=243&width=466

2. Złudzenia optyczne

Złudzenia optyczne można wytłumaczyć, odwołując się do praw optyki-są one wynikiem takich zjawisk jak załamanie czy odbicie.

Poziome linie są równoległe, ale z powodu odpowiedniego ułożenia wzroku z kwadratów odnosisz wrażenie, że linie nie są równoległe

Jeśli się skupimy widzimy, że obrazek faluje.

Zachód słońca

Słońce zachodzące nad horyzontem ma barwie czerwono-pomarańczową, a wysoko nad horyzontem jest żółto-białe. Dlaczego?

Światło ulega rozproszeniu tym bardziej, im krótsza jest długość jego fali. Rozpraszanie zachodzi w atmosferze, której na drodze promieni słonecznych jest znacznie więcej o zachodzie, gdy Słońce widać nad horyzontem, niż w ciągu dnia. Kiedy światło słoneczne przechodzi przez atmosferę, najbardziej rozpraszane są składowe widma o najmniejszych długościach fali, a więc barwy granatowa, następnie niebieska, zielona, żółta. Do oka docierają fale, które uległy najmniejszemu rozproszeniu, czyli barwy pomarańczowa i czerwona.

Przy opracowywaniu tematu wykorzystano materiały ze strony: https://sites.google.com/site/zjawiskaoptycznewprzyrodzie/home

Dzień dobry!

Temat w dniu 29.05.2020r. to;

Otrzymywanie obrazów za pomocą soczewek.

Dzień dobry!

Temat w dniu 27.05.2020r. to;

Otrzymywanie obrazów za pomocą soczewek.

Dzień dobry!

TEMAT W DNIU 22.05.2020 TO:

SOCZEWKI. (druga godzina lekcyjna)

Dzień dobry!

Temat w dniu 15.05.2020r. to;

SOCZEWKI. (lekcja 2 godzinna)

Dzień dobry!

Temat w dniu 15.05.2020r. to;

ZJAWISKO ZAŁAMANIA ŚWIATŁA.

( lekcja 2 tematy)

Zagadnienia jakie będziemy realizować na zajęciach w dniu dzisiejszym to:

1. Załamanie światła i pryzmat,

2. Rozczepienie światła

Literatura:

Podręcznik do Fizyki ? ?Spotkanie z fizyką? od strony 248 do strony 252.

dodatkowo;

https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-zalamania-swiatla-bieg-promieni-w-soczewce-skupiajacej-i-rozpraszajacej/Do7FR5MVk

Przy zapoznawaniu się z powyższymi zagadnieniami proszę zwrócić uwagę na :

– zjawisko załamania światła można wykorzystać do jego rozszczepienia, czyli

  uzyskania światła w kolorach tęczy. Do tego można wykorzystać tz. pryzmat.

– wiesz już, że poszczególnym długościom fal odpowiadają różne barwy,

– najbardziej załamany jest promień fioletowy a najmniej czerwony,

– zjawisko rozczepienia światła nie zaobserwujemy dla światła lasera ( emituje on

  światło o jednej długości fali),

– w naturze rozszczepienie światła zaobserwujemy w przypadku tęczy, fontanny,

  wodospadu, czy wody wypływającej z węża ogrodowego,

– pamiętaj światło w pryzmacie ulega dwukrotnemu załamaniu

  Roman PLUTA

Dzień dobry!

Temat w dniu 13.05.2020r. to;

ZJAWISKO ZAŁAMANIA ŚWIATŁA.

Zagadnienia jakie będziemy realizować na zajęciach w dniu dzisiejszym to:

1. Prawo załamania światła,

2. Ćwiczenia na potwierdzenie w/w prawa

Literatura:

Podręcznik do Fizyki ? ?Spotkanie z fizyką? od strony 246 do strony 248.

dodatkowo;

https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-zalamania-swiatla-bieg-promieni-w-soczewce-skupiajacej-i-rozpraszajacej/Do7FR5MVk

Ważne!

– kąt padania jest zawsze większy od kąta załamania , jeśli światło przechodzi z ośrodka , w którym porusza się szybciej, do ośrodka w którym porusza się wolniej.

– gdy promień jest skierowany prostopadle do powierzchni wody, światło nie ulega  załamaniu.

– przyczyną załamania światła przy przechodzeniu do innego ośrodka np. z powietrza do wody jest fakt, że w każdym ośrodku światło ma inną prędkość.

– na potwierdzenie powyższego wykonaj proste ćwiczenie; nalej do szklanki wodę na ? wysokości.

  Następnie do w/w szklanki włóż słomkę lub cienki patyk.

  Jak wygląda słomka lub patyczek jak je obserwujesz?

  Napisz do mnie, jak wygląda do tej pory prosta słomka lub patyczek zanurzony w wodzie.

  Roman PLUTA

Dzień dobry!

Temat w dniu 08.05.2020r. to;

Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne.

Zagadnienia jakie będziemy realizować na zajęciach w dniu dzisiejszym to:

1. Obrazy powstające w zwierciadłach sferycznych,

2. Zwierciadła sferyczne wklęsłe ? konstrukcja obrazu

3. Opis otrzymanego obrazu,

Literatura:

Podręcznik do Fizyki ? ?Spotkanie z fizyką? od strony 238do strony 245.

dodatkowo;

https://epodreczniki.pl/a/ognisko-i-ogniskowa-zwierciadla-wkleslego-konstrukcja-obrazow-wytworzonych-przez-zwierciadla-wklesle/D6XJuCKJs

Ważne!

Rodzaj obrazu otrzymanego za pomocą zwierciadła sferycznego wklęsłego zależy od odległości przedmiotu od zwierciadła i tak:

– dla x<f powstaje obraz pozorny, prosty i powiększony,

– dla x=f obraz nie powstaje,

– dla f<x< r powstaje obraz rzeczywisty, odwrócony i powiększony,

– dla x=r powstaje obraz rzeczywisty, odwrócony i tej samej wielkości co przedmiot,

– dla x>r powstaje obraz rzeczywisty, odwrócony i pomniejszony.

x ? odległość przedmiotu od zwierciadła sferycznego

f ? ogniskowa (odległość ogniska od zwierciadła)

r ? promień krzywizny zwierciadła

Dla lepszego zrozumienia proponuję Wam wykonać ćwiczenie np. z zapaloną świeczką i dużą łyżką lub bombką choinkową. Przedmioty te proszę przybliżać i oddalać powoli od świeczki. W tedy zobaczycie różne obrazy świeczki.

Uwaga!!

Zachowajcie bezpieczeństwo, macie do czynienia z otwartym ogniem!!

Najlepiej powyższe doświadczenie przeprowadzajcie w obecności dorosłych domowników.

Powodzenia!

  Roman PLUTA

Dzień dobry!

Temat w dniu 06.05.2020r. to;

Powtórzenie: Temat Zwierciadło.( 1 godzina)

Wiedzę jaką będziemy utrwalać i usystematyzujemy to zagadnienia związane

 z zwierciadłami, a więc:

1. Rodzaje zwierciadeł,

2. Obrazy tworzone przez zwierciadła płaskie,.

3. Rodzaje zwierciadeł sferycznych,

4. Ognisko zwierciadła sferycznego wklęsłego

5. Ognisko zwierciadła sferycznego wypukłego.

Literatura:

Podręcznik do Fizyki ? ?Spotkanie z fizyką? od strony 229 do strony 235.

dodatkowo;

https://epodreczniki.pl/a/prawo-odbicia-swiatla-powstawanie-obrazu-pozornego-w-zwierciadle-plaskim-rozproszenie-swiatla/D1DVhc9NF

W trakcie utrwalania materiału z poprzednich lekcji uważam, ze najważniejsze do zapamiętania to:

– zwierciadło płaskie, to zwierciadło, którego powierzchnia odbijająca jest płaska,

– zwierciadło sferyczne to zwierciadło, którego powierzchnią odbijającą jest część

  powierzchni sfery. Wyróżnia się zwierciadła sferyczne wklęsłe i zwierciadła

  sferyczne wypukłe,

– oś główna ( oś optyczna zwierciadła) to prosta łącząca środek zwierciadła ze

  środkiem sfery, której częścią jest powierzchnia zwierciadła,

– ognisko zwierciadła sferycznego wklęsłego to punkt na osi głównej, w którym

  przecinają się wszystkie promienie odbite od zwierciadła, które przed odbiciem

  biegły równolegle do osi optycznej,

– ognisko zwierciadła sferycznego wypukłego to punkt na osi głównej, w którym

  przecinają się przedłużenia wszystkich promieni odbitych od zwierciadła, które

  przed odbiciem biegły równolegle do osi optycznej,

– ogniskowa to odległość ogniska od zwierciadła, w przybliżeniu równa połowie

  promienia krzywizny zwierciadła: f=1/2r.

  Roman PLUTA

Dzień dobry!

Temat w dniu 29.04.2020r. to;

Zwierciadło.( 2 godzina)

Zagadnienia jakie będziecie przerabiać i zapoznawać się w tym temacie to:

1. Zwierciadło sferyczne.

2. Ognisko zwierciadła sferycznego.

3. Ognisko zwierciadła sferycznego wypukłego.

Literatura:

Podręcznik do Fizyki ? ?Spotkanie z fizyką? od strony 229 do strony 235.

dodatkowo;

https://epodreczniki.pl/a/prawo-odbicia-swiatla-powstawanie-obrazu-pozornego-w-zwierciadle-plaskim-rozproszenie-swiatla/D1DVhc9NF

W trakcie zapoznawania się z w/w tematem i wymienionymi zagadnieniami proszę abyście zwrócili uwagę na poniższe fakty;

– zwierciadło sferyczne to zwierciadło, którego powierzchnią odbijającą jest część

  powierzchni sfery. Wyróżnia się zwierciadła sferyczne wklęsłe i zwierciadła

  sferyczne wypukłe,

– oś główna ( oś optyczna zwierciadła) to prosta łącząca środek zwierciadła ze

  środkiem sfery, której częścią jest powierzchnia zwierciadła,

– ognisko zwierciadła sferycznego wklęsłego to punkt na osi głównej, w którym

  przecinają się wszystkie promienie odbite od zwierciadła, które przed odbiciem

  biegły równolegle do osi optycznej,

– ognisko zwierciadła sferycznego wypukłego to punkt na osi głównej, w którym

  przecinają się przedłużenia wszystkich promieni odbitych od zwierciadła, które

  przed odbiciem biegły równolegle do osi optycznej,

– ogniskowa to odległość ogniska od zwierciadła, w przybliżeniu równa połowie

  promienia krzywizny zwierciadła: f= r.

  Roman PLUTA

Dzień dobry!

Temat w dniu 24.04.2020r. to;

Zwierciadło.

Zagadnienia jakie będziecie przerabiać i zapoznawać się w tym temacie to:

1. Rodzaje zwierciadeł.

2. Obrazy tworzone przez zwierciadła płaskie.

3. Rodzaje obrazów otrzymywanych za pomocą zwierciadeł płaskich.

Literatura:

Podręcznik do Fizyki ? ?Spotkanie z fizyką? od strony 229 do strony 235.

dodatkowo;

https://epodreczniki.pl/a/prawo-odbicia-swiatla-powstawanie-obrazu-pozornego-w-zwierciadle-plaskim-rozproszenie-swiatla/D1DVhc9NF

W trakcie zapoznawania się z w/w tematem proszę abyście zwrócili uwagę na;

– rozróżniali rodzaje luster ( płaskie i sferyczne),

– rozumieli konstrukcję obrazu, a tym samym tworzenie się obrazu pozornego,

– wiedzieli , że za pomocą zwierciadła płaskiego uzyskujemy obrazy: pozorny, prosty 

  i tej samej wielkości co przedmioty.

 Roman PLUTA

Dzień dobry!

Temat w dniu 22.04.2020r. to;

Odbicie i rozproszenie światła.

Na dzisiejszych zajęciach chciałbym abyśmy zajęli się zjawiskiem rozproszenia światła.

Dla lepszego zrozumienia tematu proponuję wykonanie doświadczenia do którego niezbędne będą następujące materiały:

-latarka,

-folia aluminiowa,

-nożyk do tapet,

– kawałek tektury lub kartka z bloku rysunkowego.

Następnie oprzyj tekturę pionowo do blatu stołu np. o ścianę.

Załóż na latarkę folię aluminiową, tak aby całkowicie zasłonić drogę światła.

Nożykiem do tapet natnij pionowe nacięcie.

Skieruj promień latarki na tekturę (lub kartkę).

Co widzisz?

Literatura:

Podręcznik do Fizyki ? ?Spotkanie z fizyką? od strony 224 do strony227.

https://epodreczniki.pl/a/prawo-odbicia-swiatla-powstawanie-obrazu-pozornego-w-zwierciadle-plaskim-rozproszenie-swiatla/DEajBUX5z

Uwaga zadanie!

Tak jak z poprzednich zajęć wnioski z ćwiczenia proszę przesłać na mój 

mail. romkon2@wp.pl do 26.04.2020r.

W przypadku braku prac domowych, tej zadanej po dzisiejszych zajęciach i zaległych będę zmuszony wystawić oceny niedostateczne ze wszystkich zadań! Proszę nie lekceważyć moich

Poleceń.

Roman PLUTA

Dzień dobry!

Temat w dniu 17.04.2020r. to;

Odbicie i rozproszenie światła.

W związku z brakiem prac, które Wam zadałem na poprzednich zajęciach, a dot.

odbicia światła ? wykonania samodzielnie ćwiczenia. Podaje jeszcze raz szczegółowe wskazówki co do wykonania w/w zadania.

Do ćwiczenia niezbędne będą; latarka, folia aluminiowa, linijka, kątomierz, kartka papieru, prostokątne lusterko oraz nożyk do tapet.

Następnie oprzyj lusterko pionowo do blatu stołu np. o ścianę i połóż kartkę przed lusterkiem. Narysuj na niej prostą prostopadłą do lusterka.

Dalej, folią aluminiową osłoń latarkę tak aby promienie światła nie wydobywały się z latarki.

Nożykiem do tapet natnij pionowe nacięcie.

Latarkę połóż tak, aby promień z latarki był pod kątem ostrym w stosunku do narysowanej na kartce prostej prostopadłej do lustra.

Co widzisz? Porównaj za pomocą kątomierza powstałe kąty miedzy promieniem latarki i prostą prostopadłą do lustra i promieniem odbitym od lustra i prostą prostopadłą od lustra!.

Jakie wartości mają powstałe kąty?!!

Literatura:

Podręcznik do Fizyki ? ?Spotkanie z fizyką? od strony 224 do strony227.

https://epodreczniki.pl/a/prawo-odbicia-swiatla-powstawanie-obrazu-pozornego-w-zwierciadle-plaskim-rozproszenie-swiatla/DEajBUX5z

Uwaga zadanie!

Wnioski z ćwiczenia proszę przesłać na mój  mail.

Powodzenia!

Roman PLUTA

Dzień dobry!

Temat w dniu 15.04.2020r. to;

Odbicie i rozproszenie światła.

Zagadnienia jakie będziemy realizować na zajęciach to:

1. Zjawisko odbicia światła.

2. Zjawisko rozproszenia światła.

Proszę wykonać doświadczenie nr. 48.

Następnie opisać je we wnioskach – dot. zmiany położenia latarki.

Literatura:

Podręcznik do Fizyki ? ?Spotkanie z fizyką? od strony 224 do strony227.

https://epodreczniki.pl/a/prawo-odbicia-swiatla-powstawanie-obrazu-pozornego-w-zwierciadle-plaskim-rozproszenie-swiatla/DEajBUX5z

Uwaga zadanie!

Wnioski z ćwiczenia proszę przesłać na mój  mail.

Powodzenia!

Roman PLUTA

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 08.04.2020r. to;

Zjawisko cienia i półcienia- 2 godzina

Zagadnienia jakie w tym temacie będą realizowane to;

1.Obserwacja cienia i półcienia.

Pojęcie zaćmienia Słońca i Ziemi.

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,24958192,calkowite-zacmienie-slonca-juz-za-nami-jak-wygladalo-zobacz.html

https://fotoblogia.pl/13970,najpiekniejszy-film-pokazujacy-zacmienie-slonca-jaki-widzielismyhttps://sites.google.com/site/zacmienieksiezyca11/home/na-czym-polega-zacmienie-ksiezyca

Uwaga zadanie!

Na tej lekcji proszę wykonać rysunki;

– przedstawiające zaćmienie Słońca,

-przedstawiające zaćmienie Ziemi,

– być w gotowości do wytłumaczenia obydwu zjawisk,

– nie zapomnijcie o fazach!

Powodzenia!

Roman PLUTA

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 03.04.2020r. to;

Zjawisko cienia i półcienia

Zagadnienia jakie w tym temacie będą realizowane to;

1.Obserwacja cienia i półcienia.

Pojęcie zaćmienia Słońca i Ziemi.

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,24958192,calkowite-zacmienie-slonca-juz-za-nami-jak-wygladalo-zobacz.html

https://fotoblogia.pl/13970,najpiekniejszy-film-pokazujacy-zacmienie-slonca-jaki-widzielismyhttps://sites.google.com/site/zacmienieksiezyca11/home/na-czym-polega-zacmienie-ksiezyca

Uwaga zadanie!

Opisz przykładowe ćwiczenie umożliwiające obserwację półcienia ? jak je wykonać ?

Powodzenia!

   Roman PLUTA

Prace proszę przesyłać w edytorze tekstu Word na mój adres mail romkon2@wp.pl w terminie do 08.04.2020r.

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 02.04.2020r. to;

Światło i jego właściwości. ? druga godzina tematu

Tak jak na poprzedniej godzinie, podstawowe wiadomości na temat światła i jego właściwości  znajdziecie na stronach Waszego podręcznika w dziale

 ?Optyka? od strony 212 do strony 217.

 Pragnę byście jeszcze raz zapoznali się i powtórzyli  zadania jakie Wam postawiłem na poprzednich zajęciach , a więc;

? zapoznanie się z prędkością światła  w próżni i czy we wszystkich ośrodkach jest

   ona taka sama?

? od czego zależy barwa światła?

? umieć wymienić, podać przykłady źródeł światła i czym się one charakteryzuje,

? jakie są rodzaje wiązek światła?

? co to jest promień świetlny?

    Roman PLUTA

Dodatkowo podaję linki stron w Internecie gdzie znajdziecie dodatkowe informacje na temat omawianych zagadnień

https://www.rozmiar.com/ile-wynosi-predkosc-swiatla-i-dzwieku.php

https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwy_proste

http://www.fizykon.org/optyka/optyka_geometryczna_wiazka_i_promien.htm

https://epodreczniki.pl/a/swiatlo-i-dzwiek/D19RAINLH

Uwaga!

Proszę pamiętać o wypełnieniu karty pracy z poprzednich zajęć!

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 26.03.2020r. to;

Światło i jego właściwości.

               Podstawowe wiadomości na temat światła i jego właściwości  znajdziecie na

           stronach Waszego podręcznika w dziale ?Optyka? od strony 212 do

           strony 217.

           Podstawowe zadania jakie Wam stawiam to;

– zapoznanie się z prędkością światła  w próżni i czy we wszystkich ośrodkach jest

   ona taka sama?

– od czego zależy barwa światła?

– umieć wymienić, podać przykłady źródeł światła i czym się one charakteryzuje,

– jakie są rodzaje wiązek światła?

– co to jest promień świetlny?

    Roman PLUTA

Dodatkowo podaję linki stron w Internecie gdzie znajdziecie dodatkowe informacje na temat omawianych zagadnień

https://www.rozmiar.com/ile-wynosi-predkosc-swiatla-i-dzwieku.php

https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwy_proste

http://www.fizykon.org/optyka/optyka_geometryczna_wiazka_i_promien.htm

https://epodreczniki.pl/a/swiatlo-i-dzwiek/D19RAINLH

Karta pracy

23.03.

Dzień dobry!

Kończąc powtórzenie działu ?Drgania fal? po wypełnieniu zadań w kartach pracy, proszę o wykonanie plakatów  na temat ?Parametrów w ruchu drgającym i sposobie ich odczytywania ich z wykresu?.

Technika dowolna, wszystko zależy od Waszej inwencji.

Powodzenia!

Roman PLUTA

Materiały do pobrania