Geografia 5a

Termin: 3.04.2020

Temat: Piętra roślinności w Tatrach.

 1. Przeczytaj wiadomości raz jeszcze w podręczniku na str. 77 i uporządkuj nazwy pięter roślinności w Tatrach. Od najniższego do najwyższego!
Hale, piętro kosodrzewiny, rygiel górny, rygiel dolny, turnie, pogórze

1???????????. 2 ?????????????. 3?????????????. 4?????????????? 5 ?????????????… 6 ????????????????

 • Przeczytaj w podręczniku na str. 76. i odpowiedz: jak nazywa się ciepły wiatr, który wieje czasem w Tatrach? ??????????????????????.?.
 • Przeczytaj w podręczniku na str. 78 i odpowiedz:
 • jak nazywa się chroniona sosna w tatrach? ?????????????..???????..
 • jakie zwierzęta są pod ochroną narodowym parku w Tatrach? ???????????????? i ?????????????????.
 • Jak nazywa się park narodowy w Tatrach? (podaj pełną nazwę) ??????????????????????????????????????????????????..
 • Jak nazywają się rdzenni mieszkańcy Podhala? (str.78) ??????????.???????????????????????????????????????????.
 • Jak nazywa się język, którym porozumiewają się górale? ????????????????????.
 • Wyjaśnij, dlaczego turyści zagrażają naturalnemu środowisku Tatr. Podaj przykłady:
 • ??????????????????????????.
 • ??????????????????????????.
 • ??????????????????????????.

UWAGA! Zadanie konkursowe dla chętnych: Narysuj widokówkę z Tatr! Prześlij zdjęcie 😉

Jeśli macie pytania piszcie na naszej grupie! Powodzenia! ?

Monika Piechowicz- Kruk

27.03.2020_geografia_5a

Kochane dzieci!

Omawiamy kolejny krajobraz, dlatego zanim zaczniesz pracować z podręcznikiem zastanów się o odpowiedz na pytania:

 1. Co to jest krajobraz?
 2. Co to są TATRY? Narysuj je!
 3. Co oznacza słowo wysokogórski?
 4.  Możecie zapytać osobę dorosłą lub kolegów i porozmawiać z nimi.

Temat: Krajobraz wysokogórski Tatr.

Gdy otworzysz podręcznik na stronie 74 rozpoczniesz przygodę w tatrach . Sróbuj odpowiedzieć na pytania do tematu:

 1. Tatry to pasmo górskie, które dzieli się na Tatry????????.. i Tatry ?????????? (wpisz nazwy)
 2. Tatry Wysokie zbudowane są ze skał ????????????????.. (uzupełnij)
 3. Tatry nazywają się WYSOKIE ponieważ ??????????????????????????????..
 4. W Tatrach Wysokich znajdują się góry o wysokości bezwzględnej ??????????? m n.p.m. oraz głębokie ???????????????. I jeziora górskie zwane ?????????????..(wpisz nazwę). Roślinność jest tam ?????????????????(uboga czy bardzo bogata)
 5.  Narysuj góry/ górę i zaznacz na rysunku (turnie, granie, żleb, stożek piargowy) To zadanie jest trudne, jednak możesz wspierać się obrazem na str. 75 w podręczniku (e-booku)
 6. Czy wiesz, że w Tatrach Wysokich można zobaczyć lodowce górskie?
 7. Wymień Doliny w tatrach Wysokich?????????????????????????..(Wpisz nazwy)
 8. Tatry Zachodnie są niższe i składają się ze skał ???????????????. (uzupełnij). Dlatego powstało tu wiele jaskiń. To tutaj znajduje się największa i najdłuższa jaskinia w Polsce! Wpisz jej nazwę: ????????????????????
 9. Czytając treści podręcznika poznałeś nazwy najpiękniejszych dolin tatrzańskich. Wpisz je: Dolina ????????????. I Dolina ???????????????.
 10. Co najbardziej chciałabyś/ chciałbyś zobaczyć w Tatrach? Narysuj lub napisz ?

Pracujecie na stronach 74-76 w podręczniku. Powodzenia!

https://nowasp.ebooki.nowaera.pl/viewer/page/Geografia/kl5/books/602/7/602-v7_epub/OEBPS/Text/Index.html?title=R2VvZ3JhZmlhIFBsYW5ldGEgTm93YSBrbC4gNQ==#ac2755c394ee4010a92afd9db5f7c661

strony 68- 73

Dla ucznia:
Pomyśl, poszukaj w zeszycie, zeszycie ćwiczeń i podręczniku informacji jeśli nie pamiętasz. Sprawdź się i rozwiąż test. 
Podaję link do e-booka naszego podręcznika. Możesz się zalogować sam lub z pomocą osoby dorosłej i czytać podręcznik 🙂

Powodzenia!

20.03.2020_geografia_5a (piątek)

Krajobraz Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej

https://nowasp.ebooki.nowaera.pl/viewer/page/Geografia/kl5/books/602/7/602-v7_epub/OEBPS/Text/Index.html?title=R2VvZ3JhZmlhIFBsYW5ldGEgTm93YSBrbC4gNQ==#ac2755c394ee4010a92afd9db5f7c661

strony 68- 73

TEST