Instrukcja

  1. Tworzymy dokument Word

2. Wybieramy zakładkę Wstawianie i To urządzenie

3. Odnajdujemy nasz obrazek, zaznaczamy go i naciskamy przycisk Otwórz

4. Naciskamy na górze po lewej stronie napis Plik

5. Wybieramy Udostępnij

6. następnie – Udostępnij innym osobom

7. Wpisujemy dane osoby której chcemy wysłać naszą pracę

8. Naciskamy przycisk Wyślij

GOTOWE!