Integracja Sensoryczna

Aby zajęcia były atrakcyjne wykorzystuję do nich różnego rodzaju huśtawki, liny, deskorolki, drabinki do wspinania. Dziecko skacze, czołga się, pokonuje tory przeszkód, dobrze się przy tym bawiąc. Ciągłe balansowanie na granicy możliwości dziecka poprawia organizację ośrodkowego układu nerwowego i wpływa na zmianę zachowania w sferze motorycznej oraz emocjonalnej, poprawia funkcje językowe i poznawcze, a przede wszystkim przejawia się lepszą efektywnością uczenia się. Podczas terapii nie uczę dziecka konkretnych umiejętności, lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacniam procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności. W przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu dziecko pod okiem terapeuty uczy się w sposób efektywny automatycznie przetwarzać i wykorzystywać wrażenia sensoryczne. Im dziecko chętniej i lepiej współpracuje, tym szybciej zauważamy postępy.

Terapia SI polega na? zabawie ? ukierunkowanej jest to pełna gama ćwiczeń i aktywności proponowanych dziecku, która ma wyzwalać konkretne reakcje sensoryczne. Aby następowała poprawa w organizacji ośrodkowego układu nerwowego podczas terapii zastosowane są takie ćwiczenia, które będąc właściwym ?wyzwaniem? dla uczestnika terapii są stymulujące dla mózgu. Ćwiczenia są dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka, nie będą zbyt łatwe ani zbyt trudne, gdyż jest to świadoma terapia sukcesu dziecka.

Terapia SI jest dla dziecka przyjemnością i winna być przyjemnością, by dziecko odnosiło sukcesy i radość z trudności na drodze do celu.