Religia 7a

Religia

01-30.06.

1 tydzień czerwca
Nabożeństwo czerwcowe
– symbolika nabożeństwa czerwcowego
– symbolika Jezusa miłosierny
2 tydzień i 3
-Jezus ojcem wszystkich ludzi świata.
– znaczenie roli ojca na ziemi- ojciec ziemski
– ojciec w życiu dziecka
– ojciec „niebieski i jego syn”
-postać Trojcy Świętej – znaczenie Ducha Świętego.
4 tydzień
-Boże Ciało – symbolika procesji
– Jezus  w Hestii ukryty- tajemnica największego sakramentu.
-wakacje z Bogiem nie zapominamy o 9bowiazkach chrześcijanina.

KATECHEZA – 100 LECIE URODZIN JANA PAWŁA II

MAJ

1.Maj miesiącem Maryjnym – Maryja w życiu człowieka.
– wstawiennictwo Maryi u Boga jej syna
– łaski Maryjne
– Maryja Królowa Polski.
2 tydzień
Przydrożne kapliczki Matki Bożej

– Przydrożne odmawianie litanii Loretanskiej -nabożeństwa majowe (tradycje ludowe)
3 tydzień
Znaczenie Matki Boskiej Częstochowskiej dla narodu polskiego.

– historia powstania obrazu.
– losy sanktuarium w czasie najazdu Szweckiego
– akt zawierzenia Polski Matce Boskiej Częstochowskiej  (postać JP 2 Totus Tuus)
4 tydzień
JP 2 Papież Polak – 100 rocznica urodzin.

– znaczenie pontyfikatu dla Polski i Świata.
– życiorys świętego.
– wizyta JP 2 w Kaliszu.
5 tydzień
Nasi rodzice wierni naśladowcy św Józefa i Matki Bożej.

– miłość rodzicielska
– prawa i obowiązki dziecka w rodzinie.
– wspólna Eucharystia najlepszym wzorem dla dziecka i jej znaczenie w życiu  rodziny.