ZDR język polski klasa 8a

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

Drodzy Uczniowie podaję Wam zadanie na kolejny tydzień 18.05.20 ? 22.05.20 i 25.05.20 ? 29.05.20

Drodzy Uczniowie podaję Wam zadanie na kolejny tydzień  11.05.20 ? 15.05.20

Proponuję troszkę zmagań z ortografią https://dyktanda.online/app/dyktando/1075. Zapiszcie w zeszytach, w których wyrazach popełniliście błędy. Omówimy je na lekcji.

Powodzenia i do zobaczenia:)

Powodzenia i do zobaczenia:)

Drodzy Uczniowie podaję Wam zadanie na kolejny tydzień  04.05.20 ? 08.05.20

Powodzenia i do zobaczenia:)

Drodzy Uczniowie ponieważ egzamin ósmoklasisty tuż tuż zróbcie proszę  w ramach powtórki następujące zadania:

Zadanie 1.

Dokończ stopniowanie przymiotników:

ciepły, ?………………………………………………., najcieplejszy

zły, ?………………………………………, ?…………………………………………..

?…………………………………., milszy, ?…………………………………………..

drogi, ?………………………………….., najdroższy

Zadanie 2.

Dopisz orzeczenie:

Wczoraj ?………………………sąsiadowi przy wnoszeniu mebli.

Na wycieczce ?…………………………… wiele ciekawych miejsc.

Zadanie 3.

Dopisz dopełnienie:

Trzeba czytać ?……………………………..

Mama uśmiechnęła się ?…………………………………

Zadanie 4.

Określ stronę czasowników: czynna, bierna, zwrotna

Rodzice uczą dziecko grzeczności od najmłodszych lat ? strona ?…………………………………………

Plan został wykonany w stu procentach ? strona ?…………………………………………

Obiad został ugotowany przez mamę ? strona – ?……………………………………..

Przestraszona sarna skryła się w zaroślach ? strona ?…………………………

Zadanie 5.

Od podanych bezokoliczników utwórz następujące formy :

mieć (2 os. l.poj, czas teraźniejszy) –

robić (3 os. l.mn. czas przeszły) –

gotować (1 os. l.poj. czas przyszły) –

Zadanie 6.

Wpisz w wyznaczone miejsca podane w nawiasach rzeczowniki we właściwej formie.

Moja babcia w końcu nauczyła się używać _________________________ (kamera). Zapomniałem _________________________ (nazwisko) aktora grającego Gandalfa. Wczoraj po raz pierwszy użyłam _________________________ (dyktafon) do utrwalenia odgłosów leśnych ptaków. Fotoreporterzy z niecierpliwością wypatrują _________________________ (limuzyna) słynnego aktora.  Nasi znajomi poszukują _________________________ (bilety) na premierę nowego filmu Stevena Spielberga. Znany biznesmen udzielił studentom szkoły filmowej _________________________ (pożyczkę) na realizację ciekawego projektu.

Powodzenia i do zobaczenia:)

Drodzy Uczniowie podaję Wam zagadnienia na kolejny tydzień  15.04.20 ? 17.04.20

Wybierz jedną reprodukcje obrazu i przygotuj słownictwo do jej opisu:

1. Temat obrazu, np. Obraz przedstawia ?………………………………………………………………………………..

2. Co widać na pierwszym planie? Na pierwszym panie widzę ?………………………………………………..

3.Co widać w głębi obrazu, w tle lub na dalszym planie? ?……………………………………………………….

4. Jak wyglądają osoby, przedmioty na obrazie? ?……………………………………………………………………

Powodzenia i do usłyszenia:)

Drodzy Uczniowie proszę, abyście w tym wolnym czasie w ramach zajęć dydaktyczno ? wyrównawczych z języka polskiego zmierzyli się z dyktandem on-line. Podaję link, na który trzeba wejść https://www.dyktanda.net/dyktanda-4-6.php. Do wykonania dwa dyktanda (do wyboru). Powodzenia i proszę zanotować w zeszycie do zajęć wyrównawczych, w których wyrazach pojawiły się błędy.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

Ponieważ wielkimi krokami zbliża się egzamin po klasie 8 powtórzmy, jak należy prawidłowo napisać charakterystykę postaci. Pomoże nam w tym   https://epodreczniki.pl/a/jacy-oni-sa-charakterystyka-postaci/DdZZbcGTG. Powodzenia i do usłyszenia:)

__________________

Drodzy Uczniowie proszę, abyście w tym wolnym czasie w ramach zajęć dydaktyczno ? wyrównawczych z języka polskiego zmierzyli się z dyktandem on-line. Podaję link, na który trzeba wejść https://www.dyktanda.net/dyktanda-4-6.php. Do wykonania dwa dyktanda (do wyboru). Powodzenia i proszę zanotować w zeszycie do zajęć wyrównawczych, w których wyrazach pojawiły się błędy.