KOŁO KREATYWNE „PLAMA”

Zajęcia kreatywne zostały zorganizowane z myślą o uczniach pierwszego oraz drugiego etapu nauczania, którzy wykazują zainteresowania tą dziedziną aktywności, czerpią zadowolenie z faktu tworzenia prac plastycznych oraz wykazują chęć uczestnictwa w dodatkowych zajęciach.

Założeniem koła jest oparcie zajęć na aktywności dziecka w tworzeniu własnej wiedzy oraz na jego naturalnej ciekawości i eksperymentowaniu z różnymi materiałami plastycznymi.

Program zakłada dostarczenie uczniom pewnej, określonej wiedzy na temat zasad komponowania prac plastycznych, możliwości wyrazu niektórych środków, ale umożliwia też indywidualny, spontaniczny proces tworzenia.

W tym roku szkolnym dzieci uczęszczające na zajęcia koła kreatywnego będą uczestniczyć w innowacja pedagogiczna KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE  jest to Międzynarodowy Projekt Edukacyjny.

Koło prowadzi Kamila Szymańska i Agata Morawska.