Gabinet logopedy

Gabinety logopedyczne.


Placówka dysponuje trzema gabinetami logopedycznymi. Logopedzi rozwijają mowę bierną i czynną uczniów, pracują z dziećmi nad zniwelowaniem występujących wad mowy i wymowy, a w szczególnych przypadkach wprowadzają do użycia komunikację alternatywną (systemy obrazkowe, manualne i przestrzenno-dotykowe).
Terapia mowy w naszych gabinetach prowadzona jest zarówno z zastosowaniem tradycyjnych metod jak również z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, multimedialnych programów logopedycznych i edukacyjnych. Dzięki temu ćwiczenia stają się efektywniejsze a zajęcia bardziej urozmaicone.

Logopeda szkolny:
mgr Beata Szalonka
Priorytetami pracy logopedy są:
Prowadzenie terapii logopedycznej
Współpraca z innymi pedagogami (wychowawcą, nauczycielami i specjalistami pracującymi z uczniem)
Stały i systematyczny przebieg informacji pomiędzy logopedą a rodzicami, który odbywa się na bieżąco ? w rozmowach indywidualnych lub w formie informacji pisemnych przekazywanych rodzicom dziecka po każdych zajęciach. Regularne poszerzanie swojej wiedzy i zwiększanie umiejętności w ramach wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia i w systemie szkoleń zewnętrznych.
W swojej pracy wykorzystuję szereg różnych metod i technik pracy. Pracuję nad wspomaganiem komunikacji werbalnej ale również nad wprowadzeniem i doskonaleniem wszelkich alternatywnych metod komunikacji, np. gestów Makaton czy symboli graficznych.
Podczas zajęć logopedycznych wykonujemy szereg ćwiczeń:
– artykulacyjnych
– oddechowych
– fonacyjnych
– słuchowych
– wzbogacających zasób słownika czynnego i biernego
– doskonalących słuch fonematyczny
– poprawiających płynność mówienia
– usprawniających technikę czytania