Uczeń

imie.nazwisko@sps19.onmicrosoft.com

INSTRUKCJA TEAMS

LOGOWANIE PORTAL.OFFICE.COM

PIELĘGNIARKA SZKOLNA

ZAPRASZAMY DO KLAS!

PSYCHOLOG

REWALIDACJA – Marlena Grajek

SKSzajęcia rozwijające zainteresowania sportowe uczniów

Zajęcia świetlicowe

Szkolne Koła Zainteresowań

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

PEDADGOG

Logopediamgr Beata Szalonka

Zajęcia logopedyczne – mgr Marta Wolf

Zajęcia logopedyczne – mgr Jolanta Sturgólewska

Biblioteka

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Rewalidacja indywidualnamgr Grażyna Olek

Integracja sensoryczna

Zachęcamy do obejrzenia wyjątkowego spektaklu Teatru Komedii Valldal „Wikingowie” to magiczny spektakl o przyjaźni, dojrzałości i poszukiwaniu szczęścia, za którym często gonimy na drugi koniec świata.  O wartościach, które są niezmienne od tysięcy lat, w każdym zakątku Ziemi.

Gry dla Ucznia

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie gra.jpg