Rada Rodziców

Przewodnicząca:

Ewelina Mikołajczyk

Skarbnik:

Agnieszka Krawczyk

Członkowie:

Marcin Janiak

Monika Walczak