Rada Rodziców

Przewodnicząca: Ewelina Mikołajczyk
Zastępca przewodniczącej: Andrzej Marek Olejniczak
Skarbnik: Agnieszka Krawczyk
Sekretarz: Ewa Kliber-Koniusz

Członkowie:

Żaneta Kical
Magdalena Bryzek
Marcin Janiak