Psycholog szkolny

?DZIECKO NIE JEST PROBLEMEM DO ROZWIĄZANIA, DZIECKO JEST CUDEM DO ODKRYCIA…?

W gabinecie psychologa szkolnego każdy uczeń może uzyskać wsparcie i pomoc w trudnych dla niego sytuacjach. Uczniowie mogą również odwiedzić gabinet podczas przerwy, odpocząć w kąciku relaksu, poczytać książkę czy pobawić się zabawkami. Uczniowie znajdują tutaj możliwość uwolnienia trudnych i nieprzyjemnych dla nich emocji. Zawsze mogą liczyć na rozmowę i przyjazne traktowanie.
Psycholog szkolny prowadzi zajęcia psychoedukacyjne w ramach innowacji pedagogicznej według autorskiego programu ?Po drugiej stronie lustra? dostosowanego do dzieci i młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia dla każdej klasy odbywają się raz w tygodniu i mają na celu kształtowanie kompetencji emocjonalnych i społecznych. Podczas spotkań uczniowie poznają znaczenie relacji rodzinnych, moc przyjaźni, uczą się nazywać i wyrażać emocje, radzić sobie ze złością i smutkiem, rozmawiają o najważniejszych rzeczach w życiu, o szacunku i tolerancji. Ważnym tematem poruszanym podczas zajęć jest bezpieczeństwo w Internecie, zagadnienie cyberprzemocy oraz możliwych nadużyć. Rozmawiamy o wartościach, życiowych celach, szczęściu i przyszłości. Uczymy się mówić sobie miłe słowa i traktować innych z szacunkiem.
Psycholog szkolny bierze także udział w interwencjach wychowawczych na terenie szkoły, prowadzi mediacje, gdy pojawiają się sytuacje konfliktowe między uczniami, udziela także konsultacji dla rodziców oraz wystawia opinie o uczniu na wniosek rodzica czy instytucji.
Psycholog szkolny jest liderem Zespołu Do Spraw Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Zespół ten analizuje na swoich spotkaniach trudne sytuacje wychowawcze i edukacyjne oraz uczestniczy w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły.


Konsultacje z psychologiem najlepiej umawiać telefonicznie. 

Wtorek 9.00 –  11.00

Środa 9.00 – 12.30

Czwartek 10.00 – 13.00