Zajęcia rozwijające zainteresowania sportowe

Założeniem zajęć jest rozwijanie zainteresowań sportowych, podnoszenie poziomu sprawności fizycznej, a w szczególności poznanie i rozszerzenie różnych form spędzania czasu wolnego. Uczniowie integrują się ze sobą wyrabiając postawę wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu oraz kształtują umiejętność współdziałania w grupie.