Zajęcia rozwijające zainteresowanie w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Zajęcia maja zachęcić uczniów do świadomego uczestniczenia w  ruchu drogowego. Zapoznać z przykładowymi sytuacjami zagrażającymi ich zdrowiu i bezpieczeństwu oraz wskazywanie sposobów radzenia sobie w razie ich zaistnienia. Wdrażać do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy i zapoznanie z zasadami bezpiecznego spędzania czasu wolnego a przede wszystkim odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i innych.

Na zajęciach ćwiczymy przepisy ruchu drogowego, jazdę po rowerowym torze przeszkód oraz udzielanie pierwszej pomocy.