Biologia 8a

Biologia

/22.06.20/

Temat:  Podsumowanie wiadomości

Spróbuj rozwiązać test pod podanym likiem/ należy go skopiować https://opracowania.pl/testy/biologia/ochrona-przyrody-w-polsce,tid,71

8.06.20

Temat: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody

Zastanów się jak powinniśmy racjonalnie gospodarować zasobami przyrody w oparciu o film pod podanym poniżej linkiem:

1.06.20

Temat: Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną.

Skopiuj poniższy link , wklej w Google i obejrzyj film.

Zastanów się jak działalność człowieka  negatywnie wpływa na inne organizmy

25.05 Temat; Co to jest różnorodność biologiczna?

Przepisz notatkę

1.Różnorodność biologiczna to zróżnicowanie wszystkich organizmów żyjących na Ziemi. 2.Różnorodność biologiczna obejmuje różnorodność w obrębie danego gatunku, różnorodność gatunków w określonym siedlisku oraz różnorodność na poziomie ekosystemów.

11-15.05.

Temat: Rodzaje odżywiania.

https://klasowka.onet.pl/podrecznik/puls-zycia-klasa-1-gimnazjum/podrozdzial-rozdzial-ii-sposoby-odzywiania-sie-organizmow/wytlumaczenie

Temat:  Materia i energia w ekosystemie

Przepisz notatkę do zeszytu:

Obieg materii w ekosystemie: Dzięki fotosyntezie producenci wytwarzają związki organiczne

ze związków nieorganicznych. Z uzyskanych w ten sposób związków korzystają konsumenci.

Destruenci rozkładają szczątki producentów i konsumentów na związki nieorganiczne,

które ponownie mogą być wykorzystane przez producentów.

? Przepływ energii przez ekosystem: Producenci pochłaniają energię słoneczną i wykorzystują ją do budowy swoich ciał. W ten sposób energia trafia do ekosystemu. Konsumenci I rzędu uzyskują energię, zjadając producentów, a konsumenci wyższych rzędów ? zjadając innych konsumentów. Na każdym poziomie troficznym energia jest wykorzystywana do wykonywania czynności życiowych i rozprasza się w postaci ciepła, dlatego na każdy kolejny poziom dociera jej coraz mniej.

Zadanie

Uzupełnij opis dotyczący materii i energii w ekosystemie. Wybierz odpowiedzi spośród

podanych.

Większość pierwiastków wchodzących w skład ekosystemu jest w ciągłym obiegu. Proces

ten nazywamy A / B. Organizmy, które pobierają z gleby pierwiastki zawarte w solach

mineralnych i używają ich do wytwarzania związków organicznych, to C / D.

 Destruenci rozkładają martwą materię organiczną do prostych związków E / F.

1

A. obiegiem materii

B. przepływem energii

C. konsumenci

D. producenci

E. organicznych

F. nieorganicznych

Temat: Zależności pokarmowe 27-30.04

Zależności  pokarmowe występujące pomiędzy organizmami w danym ekosystemie przedstawia się przy pomocy łańcucha pokarmowego. Te łączą się ze sobą i tworzą sieć pokarmową. ŁAŃCUCHY POKARMOWE  dzielimy na dwie grupy na producentów / same wytwarzają sobie pokarm -rośliny zielone/ oraz konsumentów /  pobierają  pokarm z innych organizmów.

Temat: Czym jest ekosystem?

Przepisz notatkę :Ekosystem to układ ekologiczny, w którego skład wchodzi część ożywiona i nieożywiona pewnej przestrzeni środowiska naturalnego. Pomiędzy organizmami zasiedlającymi dane środowisko nieożywione zachodzi szereg relacji, które pozwalają funkcjonować im w harmonii i równowadze. Ekosystem  opiera się na przepływie oraz wymianie materii i energii między zasiedlającymi go organizmami oraz między organizmami a ich otoczeniem.

Narysuj dowolny ekosystem naturalny np. jeziora  lub lasu

Temat: Zależności międzygatunkowe – tydzień 06.04.-09.04.2020rok


Wyjaśnij znaczenie słów:
-drapieżnictwo
-roślinożerność
-pasożytnictwo
-symbioza

Temat:Konkurencja międzygatunkowa 30.03.-03.04.2020 rok

Zadania:
1. Napisz o co mogą konkurować organizmy w środowisku ?
2.Przypomnij sobie wiadomości dział: Ewolucja życia

Drodzy Uczniowie proszę o zdjęcia prac na messegera lub na e-maila grabowska.iwona@sps19.kalisz.pl

Temat: Cechy populacji


Odpowiedz pisemnie : Co to jest populacja? Podaj przykład.
Wypisz 4-ry cechy populacji

Temat : Czym zajmuje się ekologia ?

Odpowiedz pisemnie:

Co to jest ekologia?

Wyjaśnij czym jest ochrona środowiska ? / możliwa forma plakatu zachęcającego do ochrony środowiska/