KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE

Innowacja pedagogiczna KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE Międzynarodowy Projekt  Edukacyjny II edycja.

W terminie od 01.09.2021 do 31.05.2022 roku w trakcie zajęć Koła Kreatywnego Plama będzie prowadzona innowacja programowo-metodyczna, prowadzona przez Kamilę Szymańską oraz Agatę Morawską.

Uczestnikami innowacji będą uczniowie klasy 2-3 a oraz 5 a.

Innowacja opiera się na prowadzeniu prawdziwie twórczych, niekonwencjonalnych działań plastycznych wspierających rozwój, szczególnie małej motoryki i kreatywności

oraz sprzyjających kształtowaniu postaw proekologicznych.

Dziecięca kreatywność jest tłumiona poprzez powszechne stosowanie szablonów i ścisłych instrukcji. Panuje odtwórczość, kopiowanie i unifikacja. Wprowadzamy projekt edukacyjny KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE wyzwalający dziecięcą twórczość, wyobraźnię i kreatywność.

Cele innowacji:

  • zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki,
  • wyzwalanie ekspresji twórczej,
  • wspieranie harmonijnego rozwoju oraz wyobraźni i kreatywności uczniów poprzez twórcze działania plastyczne.
  • kształtowanie postaw proekologicznych.

Popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci i profilaktyka zdrowia psychicznego.

Inicjowanie i promowanie dziecięcej twórczości plastycznej we współpracy z nauczycielami z placówek edukacyjnych w Polsce i za granicą.

Zasady innowacji

Będzie ona prowadzona w terminie od 1/09 – 31.05.2022r. przez 2h lekcyjne w miesiącu.

Projekt składa się z 9 zadań. Wybieramy konkretną propozycję realizujemy zajęcia plastyczne.