Zajęcia kulinarne

KUCHCIKOWO

W roku szkolnym 2020/2021 kontynuujemy realizację programu ,,Kuchcikowo??. Jest to program przeznaczony dla uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych. Ubiegły rok , ze względu na konieczność pracy zdalnej, pozbawił nas od marca, wspólnej pracy w zespole, radosnego czasu wspólnej degustacji, podczas którego przełamywali różne niechęci i schematy żywieniowe. W bieżącym roku szkolnym podczas zajęć kulinarnych będziemy nadal rozwijać naszych uczniów pod kątem aktywności poznawczej, stymulacji zmysłowej, umiejętności manualnych, prostych czynności samoobsługowych. Z pomocą nauczycieli uczestnicy będą mieszać, ugniatać, ścierać, lepić kształty. Będą poznawać nowe smaki, zapachy, konsystencje i struktury. Wspólnymi siłami, w zależności od możliwości, będą tworzyć zdrowe sałatki, kanapki, ciasteczka, czy świąteczne pierniczki. Zajęcia kulinarne dają uczniom dużo radości, budzą entuzjazm, sprzyjają budowaniu wzajemnych więzi i poczucia integracji. Czas wspólnej degustacji jest szansą na przełamanie schematów, i poszerzenia możliwości żywieniowych.

Program zajęć kulinarnych pt: ?Kuchcikowo?, przeznaczony jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Program jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz z Programem Profilaktyczno-Wychowawczym Szkoły Podstawowej Specjalnej  nr 19 w Kaliszu. Rozwój poznawczy uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim polega na wielozmysłowym doświadczaniu  otaczającego świata. Główne założenia innowacji to stymulacja polisensoryczna, rozbudzanie aktywności poznawczej, rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, nauka przebywania i współdziałania w grupie.

Motywacją do stworzenia programu jest wdrażanie uczniów do wykonywania i doskonalenia prostych czynności samoobsługowych, rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich indywidualnych  możliwości.