Rada Rodziców

Przewodnicząca: Ewelina Mikołajczyk


Zastępca przewodniczącej: Andrzej Marek Olejniczak


Skarbnik: Agnieszka Krawczyk


Sekretarz: Ewa Kliber-Koniusz

Członkowie:


– Izabela Wesołowska


– Magdalena Magdańska


– Żaneta Kical


– Magdalena Bryzek


– Marcin Janiak