HORTITERAPIA

HORTITERAPIA


Program zajęć przyrodniczych z elementami hortiterapii, pt; ?Pasjonaci Ogrodu?, przeznaczony jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Program jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z Programem Profilaktyczno-Wychowawczym Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu. Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata.
Główne założenia innowacji to wzbudzanie zainteresowań, rozwijanie zdolności, wdrażanie do konstruktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
Inspiracją do napisania programu jest nowy ogród powstający w naszej szkole. Daje on naszym podopiecznym nowe możliwości pracy w na świeżym powietrzu. Uczniowie z różnych klas mogą razem tworzyć przestrzeń wokół naszej placówki.

Zaplanowane czynności wykonywane w ogrodzie szkolnym to:

 • Sianie i sadzenie małych roślin
 • Przygotowywanie sadzonek w pomieszczeniach klasowych
 • Podlewanie i nawożenie roślin
 • Rozpoznawanie i pielenie chwastów
 • Grabienie liści
 • Usuwanie przekwitłych kwiatów z rabat
 • Cięcie roślin
 • Sianie poplonu
 • Przygotowywanie i czyszczenie narzędzi ogrodniczych
 • Rozpoznawanie roślin z ogrodu szkolnego W sytuacji nieodpowiedniej pogody jak również zimą:
 • Wykonywanie prac artystycznych z materiału roślinnego.
 • Oglądanie filmów przyrodniczych
 • Poznawanie praw przyrody
 • Rozpoznawanie części roślin
 • Poznawanie wartości przyrody dla człowieka
 • Poznawanie gatunków roślin-rozpoznawanie ich
 • Opisywanie i porównywanie materiału przyrodniczego
 • Kontakt z przyrodą