Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Dodatkowe dni wolne:

Dni dyrektorskie: 31.10.2022 r., 02.11.2022 r., 2.05.2023 r., 9.06.2023 r.

Egzamin klasa ósmych: 23.05. – 24.05. – 25.05.2023 r.

Zakończenie Roku Szkolnego: 23.06.2023 r.