OGRÓD SZKOLNY

W naszej szkole działa koło przyrodnicze ?Ogród szkolny? w ramach prowadzonej innowacji: hortiterapii. Program odwołuje się do wrodzonej ciekawości dziecka i chęci poznawania otaczającego świata. Głównym celem jest zainteresowanie ucznia środowiskiem przyrodniczym  i zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie.

Program zajęć koła przyrodniczego przeznaczony jest dla uczniów klas z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną. Włączamy do aktywności koła uczniów całej szkoły poprzez realizowane konkursy, wspólne lekcje, wydarzenia. Uczestnictwo w zajęciach daje uczniom możliwość samorealizacji, poszerzania wiedzy o zmianach zachodzących w przyrodzie, łączenia teorii z praktyką oraz odkrywania tajemnic przyrody na drodze pracy w ogrodzie szkolnym.