Eduexpert

Z wielką satysfakcją dzielimy się wiadomością, że w roku szkolnym 2018/ 2019 przystąpiliśmy jako pierwsza szkoła specjalna w Polsce do partnerskiego programu z Wydawnictwem Eduexpert, tym samym zostaliśmy ambasadorami wydawnictwa Eduexpert w obszarze: ?Efektywne wykorzystanie materiałów multimedialnych w edukacji” w oparciu o pracę z programem ?Matematyka bez reszty? i ?Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej?. W listopadzie 2018 roku z rąk pani Prezes Wydawnictwa odebraliśmy CERTYFIKAT objęcia naszej szkoły ambasadorskim programem wydawnictwa Eduexpert. Koordynatorem, a tym samym ambasadorem Eduexperta została Monika Piechowicz- Kruk. Dzięki temu programowi możemy pracować na innowacyjnych materiałach edukacyjnych udostępnionych na platformie Eduexpert lub stronie www.eduexpert.eu. W celu wypracowania ciekawych scenariuszy lekcji z zastosowaniem TIK w szkole specjalnej w obrębie ośmiu kompetencji kluczowych powstał zespół nauczycieli w składzie Monika Piechowicz- Kruk, Lidia Otto, Magdalena Cieślak i Katarzyna Janowska.
Program koordynuje w naszej szkole pani Monika Piechowicz- Kruk. Materiały edukacyjne ?Matematyka bez reszty? i ?Metoda projektu? przygotowane są z myślą o uczniach w wieku 7-10 lat w dwóch wersjach językowych: w języku polskim i angielskim co powiększa spektrum możliwości pracy z uczniami. Ze względu na duże zróżnicowanie poziomu funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pracujemy z dziećmi i młodzieżą na wszystkich poziomach edukacyjnych szkoły podstawowej. Dodatkowym atutem jest możliwość szkolenia się nauczycieli poprzez udział w darmowych webinariach w ramach rządowego programu ?Aktywna tablica?, kończących się otrzymaniem certyfikatu. Webinaria na temat TIK i możliwości wykorzystania produktów ?Matematyka bez reszty? oraz ?Metoda projektu? w pracy na ośmiu kompetencjach kluczowych odbywają się od września 2018 r. raz w miesiącu o godz. 20.15. O terminach i tematach będziemy informować na stronie szkoły
www.sps19.kalisz.pl i www.facebook.com/Szkoła-Podstawowa-Specjalna-nr- 19, www.aktywnatablica.pl/webinaria, www.facebook.com/eduexpert.eu/ oraz fanpagu @Mentorpolska. Webinaria prowadzone są na platformie lickmeeting. Uwaga! ilość miejsc ograniczona – wstęp do pokoju dla 100 osób.

Zapraszamy Nauczycieli i Rodziców do aktywnego uczenia się i poznawania możliwości kształtowania wiedzy, umiejętności i postaw dzieci i młodzieży dzięki zastosowaniu zasobów nowoczesnych technologii w naszej szkole!