SZKOLNE KOŁO SPORTOWE ? zajęcia ruchowe w wodzie

W życiu człowieka a w szczególności dziecka ważne jest zdrowie, dbając o nie trzeba zwrócić uwagę na zdrowy i aktywny styl życia. Rozwijając sprawność fizyczną należy wytworzyć nawyk uprawiania różnych form rekreacji ruchowej i sportu w czasie wolnym. Założeniem zajęć ruchowych w wodzie jest rozwijanie zainteresowań sportowych u uczniów, podnoszenie ich poziomu sprawności fizycznej, a w szczególności oswojenie z środowiskiem wodnym, przezwyciężenie lęku, jak również zdobycie podstawowych umiejętności w pływaniu. Lekcje  pływania  odbywają  się  raz  w  tygodniu  na  terenie OSRIR w Kaliszu, w zajęciach uczestniczą uczniowie z zespołów edukacyjno terapeutycznych.

Prowadzący : mgr Hubert Piasecki .