KOŁO ,,BEZPIECZNEGO INTERNAUTY??

W czasach obecnych Internet  jest częścią naszego codziennego życia. Dzieci i młodzież szybko dostosowują się do nowych technologii i wykorzystują je do między innymi komunikacji i kontaktów towarzyskich. Większość nastolatków ma dostęp do Internetu za pomocą smartfona lub tabletu i korzysta z szerokiej gamy serwisów społecznościowych, jako istotnej części ich relacji z innymi. Aby pomóc naszym uczniom w bezpiecznym, racjonalnym korzystaniu z sieci,   reagowaniu na zjawisko cyberprzemocy w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęło swoją działalność koło ,, Bezpiecznego Internauty??. Koło skierowane jest do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Zajęcie odbywają się cyklicznie, co tydzień. Zajęcia prowadzi pani  Dominika Bukowska.

Cele ogólne koła:

 • uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z nieumiejętnego korzystania z Internetu,
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z sieci,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia, podejmowania właściwych decyzji,
 • doskonalenie umiejętności wyciągania logicznych wniosków oraz rozwiązywania postawionych problemów

Po aktywnym uczestnictwie w zajęciach koła uczeń:

 • zna swoje prawa i obowiązki, jako użytkownika Internetu,
 • posługuje się podstawowymi pojęciami związanymi z cyberprzestrzenią,
 • wie, czym jest cyberprzemoc,
 • jest świadomy zagrożeń, na które może być narażony w Internecie,
 • wie, że nie wszystkie informacje umieszczane w Internecie są prawdziwie,
 • wie, do kogo zwrócić się z prośbą o pomoc w razie poczucia zagrożenia,
 • zna zasady bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni (umiejętność ochrony danych osobowych, ograniczone zaufanie do osób poznanych w sieci, umiejętność ochrony komputera przed zagrożeniami internetowymi ? stosowanie oprogramowania zabezpieczającego, niekorzystanie z pirackich programów, użytkowanie Internetu zgodnie
  z prawem),
 • zna zasady kulturalnego zachowania w Internecie

Podczas cyklu spotkań uczniowie poznają także podstawowe mechanizmy odpowiedzialne za  zachowanie w Internecie. Nauczą się, jak reagować, jeśli są ofiarą lub świadkiem cyberprzemocy. Poznają różnicę pomiędzy hejtem, a konstruktywną krytyką i dowiedzą się, jak dbać o swój wizerunek w Internecie. Uczniowie będą trenować pracę zespołową, rozwiną swoją asertywność oraz poznają ćwiczenia, które pomogą im zadbać o równowagę emocjonalną.

Podczas zajęć koła realizowany jest projekt ,,Ja w Internecie. Jak dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci??? fundacji UNIWERSYTET DZIECI.