Toturing

TUTORING w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu

W naszej szkole już od 2014 roku prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem metody TUTORINGU. Do 2017 roku prowadzone były zajęcia przygotowujące uczniów do projektów gimnazjalnych. Od roku 2018/2019 prowadzone są indywidualne zajęcia w obszarze tutoringu rozwojowo- naukowego.

Tutorem w naszej szkole jest pani Monika Piechowicz- Kruk.

Tutoriale mają na celu przede wszystkim rozwijanie przez dziecko świadomości siebie, własnej tożsamości, uświadomieniu roli i znaczenia jego działań oraz aktywności dla własnego rozwoju, znaczeniu efektów pracy ucznia dla niego samego jak i jego najbliższego środowiska, w którym żyje, odnajdywania pokładów wewnętrznej motywacji do działania, szukania źródeł inspiracji i autorytetów.
W ten sposób wypracowujemy model odpowiedzialności, samodzielności i współpracy. Pokazujemy drogę i możliwości prowadzące do SUKCESU.

Metoda TUTORINGU:

Metoda Tutoringu od wielu lat zyskuje coraz większe uznanie i zastosowanie w pracy wychowawczej i naukowej uczniów na wszystkich etapach edukacji w Polsce.
Jest to innowacyjna spersonalizowana metoda pracy dydaktycznej i wychowawczej, w której budują się relację między tutorem a uczniem, tak jak dawniej między „Mistrzem a uczniem”.
Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną mają również swoje uzdolnienia i zainteresowania dlatego tutoriale w naszej szkole ukierunkowane są głównie na odkrywanie i rozwój talentów, samoświadomość uczniów, dla których często te dwa aspekty życia i funkcjonowania w społeczeństwie są przez nich samych niezauważane lub niedoceniane.
Tutor pomaga im znaleźć sposobność dla ich rozwoju i osiągania przez nich sukcesu. Do tego potrzebne są: jasny CEL, dążenie do realizacji celu i osiągnięcie go. Tutor pomaga uczniom uświadomić sobie cel oraz wspiera ich dążenia do jego osiągnięcia. Praca śródroczna jest drogą do celu i każdy etap jego realizacji jest ważny!

Dotychczasowe realizacje projektów w ramach tutoringu naukowo ? rozwojowego:

?Dlaczego warto uczyć się języków obcych?
?Języki obce w świecie mody na przykładzie gwiazd POPU?
?Sport w moim mieście na przykładzie Kaliskiego Klubu Sportowego?

Autor tekstu: TUTOR mgr Monika Piechowicz- Kruk