Nasze zajęcia

„Pociąg do matematyki” 🙂 ➕ 🙂 Zespół nauczycieli klas ZET z drugiego etapu edukacyjnego 🤓zorganizował wczoraj” Dzień aktywności matematycznej” pod hasłem „Pociąg do matematyki „. Przygotowano 10 stacji z zadaniami podzielonymi na dwa poziomy trudności uwzględniające dostosowania. Formuła dnia aktywności spotkała się ze wspaniałym odbiorem uczniów 🤩, którzy bardzo aktywnie podejmowali się wszelkich matematycznych działań wykorzystując przy tym świetną zespołową współpracę 👏. Wszystkie klasy otrzymały dyplomy oraz nagrody od Pani dyrektor. „Dzień aktywności matematycznej” zostaje wpisany do corocznego kalendarza szkolnych wydarzeń. Dzień aktywności został zorganizowany z okazji „Dnia matematyki”, który przypadał 12 marca.

Dziś zajrzeliśmy do klasy 4 C Zespołu Edukacyjno-Terapeutycznego na zajęcia rozwijające komunikację. Klasa 4 C liczy czworo Uczniów, których wychowawcą jest Pani Ania, w zespole jest także Pani Kasia, która wspomaga pracę nauczyciela. Szymon ❤ , Nataniel ❤, Eliza ❤ i Lenka ❤ pracują adekwatnie do swoich możliwości. Wychowawczyni indywidualizuje pracę Uczniów dostosowując metody, środki i formy do każdego z Nich, podczas każdych zajęć wykorzystuje TIK 💻(Techniki Informacyjno-Komunikacyjne) dzięki czemu zajęcia są dla dzieci bardzo atrakcyjne i aktywizujące 🤓. Na optymalne funkcjonowanie każdego zespołu klasowego poza wychowawcą wpływ ma wielu specjalistów: m.in. logopeda, neurologopeda, terapeuta SI, psycholog, pedagog, fizjoterapeuta, neurorehabilitant, tyflopedagog i surdopedagog. Sukcesy Naszych Uczniów to również efekty ścisłej współpracy szkoły ze wspaniałymi i zaangażowanymi rodzicami 😊.