Koło zainteresowań twórczo-teatralnych

 Koło zainteresowań twórczo – teatralnych

?Życie jest sztuką?

Katarzyn Janowska

Główne założenia w/w zajęć obejmują rozbudzanie zainteresowań (sposoby spędzania wolnego czasu), rozwijanie zdolności wokalnych, pamięciowych czy ruchowych oraz wdrażanie do twórczego, konstruktywnego wyrażania siebie, swoich emocji.

Osiągnięcie założonych celów wymaga stosowania form i metod pracy, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Powinny one zaspokoić potrzeby psychofizyczne dzieci/młodzieży, rozwijać indywidualne zdolności, zainteresowania, umożliwiać osiąganie sukcesów na miarę możliwości każdego uczestnika koła.

Formy pracy wykorzystywane podczas zajęć to działania teatralne, w szczególności improwizacje, przedstawienia pacynkowe, lalkowe, teatr cieni, czy teatrzyk kamishibai.