KLUB OLIMPIAD SPECJALNYCH

Klub Olimpiad Specjalnych działa w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu i podlega pod Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Wielkopolskie ? Konin. Reprezentacja .

Głównym celem jest wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez zapewnienie im udziału w treningach i współzawodnictwie sportowym. Dzięki tym aktywnościom nasi podopieczni uczą się nowych umiejętności, przełamują własne bariery, ale nie tylko. Bardzo ważne jest również udostępnienie uczniom możliwości pokazywania emocji oraz pełnienia różnych ról społecznych. Dzięki tym działalnościom wysyłamy w stronę społeczeństwa sygnał umożliwiający lepsze zrozumienie i akceptację osób z niepełnosprawnością intelektualną. Treningi prowadzą Pani Marta Szymanowska – dyscyplina lekkoatletyka oraz Pani Monika Skrzypek ? dyscyplina kolarstwo. Uczniowie uczestniczą również w program treningu aktywności motorycznej MATP i Młodzi Sportowcy.