Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

Agata Kopczyńska

Dbam o jak najlepszą atmosferę i warunki wypoczynku dzieci przebywających w świetlicy szkolnej. Zapewniam im bezpieczeństwo i opiekę. Dbam o różnorodność metod i form pracy, które wspierają rozwój uczniów oraz rozwijają ich zainteresowania.

Beata Jóźwiak

Nieustannie dbam o rozwój własnej inwencji twórczej. Troszczę się o wrażliwość estetyczną  swoich podopiecznych. Staram się poznać i rozbudzić ich zainteresowania. Pomagam uczniom w szkolnych sytuacjach oraz odrabianiu prac domowych.

MOŻEMY POWIEDZIEĆ, ŻE…

Podczas zajęć świetlicowych, stwarzamy wiele różnorodnych sytuacji poznawczych  i wychowawczych. Kształcimy umiejętności współżycia i współdziałania w grupie oraz dbamy o integrację. Poprzez zabawę przygotowujemy dzieci do wartościowego spędzania wolnego czasu. Dostrzegamy wszystkich w grupie. Jesteśmy wnikliwymi  obserwatorkami, by móc służyć pomocą w sytuacjach trudnych, a równocześnie jesteśmy konsekwentne w swoim postępowaniu.