Świetlica szkolna

Świetlica szkolna funkcjonuje zgodnie z planem pracy opracowanym na podstawie oczekiwań uczniów i rodziców.

Świetlica to nie poczekalnia!

Wychowankowie biorą udział w aktywnych zajęciach umożliwiających im wszechstronny rozwój oraz w konkursach organizowanych w szkole i poza placówką. Z pomocą nauczycieli odrabiają prace domowe.

Prowadzone są również zajęcia tematyczne związane z uroczystościami szkolnymi i państwowymi oraz imprezy okolicznościowe, np. andrzejki.

W trosce o estetykę pomieszczenia świetlicowego uczniowie, pod kierunkiem wychowawczyń, systematycznie wykonują gazetki ścienne, tematyczne i dekoracje. Kształtowanie w podopiecznych poczucia estetyki, potrzeby porządku jest bardzo ważne, a wystrój i kolorystyka wpływają  pozytywnie na nastrój i emocje wszystkich przebywających w świetlicy. 

Mając na uwadze właściwe stosunki koleżeńskie i zgranie zespołu świetlicowego, uczniowie uczestniczą w grach i zabawach integrujących wszystkich. Dzięki aktywnym  zajęciom  wdrażani są do odpowiedzialności za kontakty z innymi. 

Bezpieczeństwo jest bardzo ważne!

W związku z sytuacją epidemiczną na bieżąco przeprowadzane są pogadanki oraz stosowane procedury bezpieczeństwa, np.  w zakresie dezynfekcji. W zależności od sytuacji omawiane są z wychowankami tematy bezpiecznych zabaw, bezpieczeństwa na drodze , odpowiedniego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia własnego i innych oraz reagowania na różnorodne sytuacje stanowiące zagrożenie dla zdrowia.

            Wiele tematów zajęć realizowanych w świetlicy dotyczy kształtowania właściwych postaw moralnych, kompetencji kluczowych i systemu wartości. Wspólne zabawy, inicjowanie scenek z życia codziennego, prace plastyczne, przestrzenne i ruch służą stymulowaniu wszechstronnego  rozwoju. Poprzez wspólne i kreatywne działania oraz zachęty wychowankowie mają świadomość, że są różne, ciekawe formy spędzania wolnego czasu.

Stop nudzie!

Nauczyciele – wychowawczynie  oraz panie pomagające dbają o to, by nikt nie był bierny  i spędzał  czas w świetlicy aktywnie i radośnie, w poczuciu bezpieczeństwa i troski o wspólne dobro. Często odbywają się zajęcia ruchowe  przy muzyce, sportowe, wspólne czytanie książek i śpiew ulubionych piosenek z elementami tańca.