MALI ODKRYWCY

?MAŁY ODKRYWCA?

Głównym założeniem  innowacji jest rozbudzenie i rozwijanie pasji badawczej u uczniów w wieku szkolnym. Program ma sprzyjać kreatywności myślenia oraz otwartości na świat. Realizowane na zajęciach zagadnienia łączą teorię z praktyką, pozwalają bliżej poznać zjawiska przyrodnicze i dotyczą najbliższego otoczenia dziecka. Bliższe poznawanie wybranych zjawisk przyrodniczych, obserwacje oraz wykonywanie doświadczeń będą sprzyjać łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy oraz dadzą dzieciom wiele radości  i ciekawych przeżyć. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej Specjalnej  w wymiarze jednej godziny lekcyjnej raz w miesiącu.

Cele ogólne:

  • rozwijanie i rozbudzanie pasji badawczej uczniów;
  • popularyzacja wiedzy z edukacji przyrodniczej.