Grono pedagogiczne

 

SYLWIA BARANOWSKA

Dyrektor SPS nr 19 – Oligofrenopedagog ze specjalizacją  wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, oraz wykładowca w Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty, gdzie metodycznie przygotowuje nauczycieli do pracy z dziećmi z autyzmem. Jestem absolwentką szkoły muzycznej w klasie fortepianu, gram także na akordeonie i klarnecie  Jestem pasjonatką swojej pracy dlatego też dużą część życiowej energii jej poświęcam. Pracując kilkanaście lat w zawodzie wsłuchiwałam się w głos i potrzeby rodziców bardziej wymagających dzieci czego efektem jest założona przeze mnie Grupa Wsparcia “Przystań. Spełniona zawodowo i osobiście kieruje się życiowym mottem “Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży gdy się ją dzieli”.

SZYMON BLACHOWSKI

Absolwent edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej – UAM w Poznaniu, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki – WSNoZ w Bydgoszczy, a także absolwent I i II stopnia Państwowej Szkoły Muzycznej im. H. Melcera w Kaliszu w zakresie gry na akordeonie i organach

ANNA BOLIŃSKA

Nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego z arteterapią, oligofrenopedagog.

DOMINIKA BUKOWSKA

Jestem nauczycielem z wieloletnim stażem. Lubię pracę z dziećmi i młodzieżą, gdyż daje mi ona wiele zadowolenia i satysfakcji, zwłaszcza praca z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną. Każdy dzień w naszej szkole jest nowym wyzwaniem, kolejnym doświadczeniem, a młodzi ludzie potrafią zaskakiwać. Zawsze staram się ich zrozumieć, pomóc, w razie potrzeby wspierać dobrą radą. Ukończyłam studia dzienne na kierunku filologia polska. Pragnę pokazać młodemu człowiekowi, jak piękny jest nasz język ojczysty i że książka to prawdziwy przyjaciel człowieka.
Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku historia. Pragnę na każdej lekcji historii przenieść moich uczniów w odległe czasy i zachęcić ich do śledzenia tajemnic przeszłości. Bardzo ważne jest dla mnie, aby każdy uczeń umiał odpowiedzieć na pytanie, kim jest patriota, znał słowa hymnu narodowego i szanował symbole narodowe.
Jestem również oligofrenopedagogiem i praca z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną sprawia mi wiele radości. Każdy nawet najmniejszy sukces i postęp każdego z moich uczniów udowadnia mi, że warto być cierpliwym i że warto walczyć, a to daje nam wspólną siłę na każdy kolejny dzień i pomysły do dalszej, jeszcze efektywniejszej pracy.
Ukończyłam studia dzienne na kierunku filologia polska oraz studia podyplomowe na kierunku historia.

KATARZYNA CHRZANOWSKA

Oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z arteterapią, nauczyciel plastyki i wychowania fizycznego.

MAGDALENA CIEŚLAK

Nauczyciel dyplomowany. Jestem pedagogiem specjalnym – oligofrenopedagogiem, absolwentką  Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, fizjoterapeutą, pedagogiem z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej, terapeutą stymulacji audio-psycho-lingwistycznej   metody A. Tomatisa. Ukończyłam różnorodne szkolenia i  warsztaty. Posiadam wieloletnie doświadczenie w terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych  z różnymi  niepełnosprawnościami – pracując od 1997 roku.
 W swojej pracy zawsze na pierwszym miejscu stawiam indywidualne dobro ucznia, jego problemy i dysfunkcje.  Przygotowuję uczniów na miarę ich możliwości, do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Staram się dawać moim podopiecznym i ich rodzicom psychiczne oraz merytoryczne wsparcie. Jestem wrażliwa, empatyczna, komunikatywna, zorientowana na znajdywanie satysfakcjonujących rozwiązań trudnych sytuacji.
Praca w naszej szkole wymaga  m.in. bycia dynamicznym i elastycznym, co jak najbardziej pasuje do mojej osobowości. Każdy, nawet najmniejszy sukces ucznia jak również obserwacja zmian zachodzących w jego rozwoju daje mi ogromne poczucie satysfakcji oraz dodaje sił do działania. Każdy uczeń jest dla mnie ważny i wyjątkowy. W swej pracy stawiam na wszechstronny rozwój każdego ucznia, zgodny z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami. 
W wolnych chwilach interesuje się podróżami, pieczeniem różnych słodkości oraz twórczym działaniem (plastycznym coś z niczego i wszelkim innym, byle kreatywnym).

SYLWIA CZELUSTA

Ukończyłam Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Edukacja biblioteczna. Od dziecka fascynowały mnie książki stąd decyzja o pracy w bibliotece. Swoją pasją staram się zarażać dzieci poprzez prowadzenie zajęć bibliotecznych, koła czytelniczego, organizowanie konkursów. Wprowadzając dzieci w świat książek sama odkrywam je na nowo.

MARTA DANIS

Pedagog specjalny, ukończone studia podyplomowe w zakresie rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie

MAGDALENA DUDEK-WOLNA

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Opolskim na kierunku oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej. Jestem także specjalistą edukacji wczesnoszkolnej. Zarażam optymizmem, pozytywną energią oraz motywacją do działania. Mam dużo szczęścia, gdyż łączę swoją pracę zawodową z pasją wspierając uczniów w różnych strefach rozwoju.

IWONA FRASZCZAK

Magister filologii polskiej, oligofrenopedagog, terapeuta SI, teolog i trener ORKE. Nauczyciel dyplomowany i egzaminator z zakresu egzaminu ósmoklasisty. Autorka publikacji i szkoleń dla nauczycieli. Jako doświadczony wychowawca i nauczyciel dba o wszechstronny rozwój podopiecznych. Interesuje się neurodydaktyką i historią Polski. Czyta literaturę piękną, lubi wędrówki górskie i podróże.

IWONA GOŁĘBIEWSKA

Nauczyciel z 30 letnim stażem pracy. Specjalista edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog. Ukończone studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej z edukacją integracyjną i pedagogiki opiekuńczo wychowawczej.

IWONA GRABOWSKA

Oligofrenopedagog, specjalista edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel biologii.

MARLENA GRAJEK

Jestem pedagogiem w zakresie rewalidacji, pedagogiem i mediatorem szkolnym. W swojej działalności służę radą, pomocą, wsparciem uczniom, rodzicom i nauczycielom. Współpracuję z wieloma instytucjami działającymi na rzecz uczniów, rodziców i szkoły. Jestem Trenerem funkcji poznawczych oraz terapeutą pedagogicznym, prowadzę zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, mające na celu usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych oraz terapię ręki. Ponadto jestem doradcą zawodowym, którego głównym celem jest przygotowanie uczniów do podejmowania trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych. Jestem także certyfikowanym terapeutą Metody „Warnkego” skierowanej do uczniów z trudnościami w uczeniu się. Jestem Trenerem TUS prowadzę zajęcia dla dzieci i młodzież podczas, których uczą się wyrażać różnego typu emocje w sposób, który jest bezpieczny, niekrzywdzący dla dziecka i jego otoczenia . Uczestnicy zajęć uczą się stawiania granic oraz przestrzegania granic drugiego człowieka. Poza tym kształtują umiejętność r eagowanie na agresję innych, proszenia innych o pomoc oraz asertywnych zachowań. Prywatnie bardzo lubię podróże, przejażdżki rowerowe, jazdę na nartach a przede wszystkim uwielbiam spędzać czas w gronie rodziny.

MARTA IGNASZAK

Pracuję w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu jako nauczyciel języka angielskiego od 2005 r. W roku szkolnym 2019/2020 jestem wychowawczynią klasy 8a.
Ukończyłam studia z pedagogiki w specjalności edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim i arteterapia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.
Ukończyłam Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łodzi oraz filologię angielską na Uniwersytecie Wrocławskim.
Od 1999 jestem instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego, obecnie w stopniu harcmistrza. Od 2005 r. prowadzę w SPS19 43 Kaliską Drużynę Harcerską „Nieprzetartego Szlaku”. Wraz z drużyną biorę co roku udział w zlotach drużyn „NS”.
Ukończyłam kursy z zakresu pedagogiki zabawy, klaunady oraz tańców integracyjnych w pracy w grupie. Na co dzień pracuję jako animator prowadząc imprezy szkolne oraz miejskie.
Śpiewam w szkolnym chórze nauczycielskim.
Jestem opiekunem samorządu uczniowskiego.

KATARZYNA JANOWSKA

pedagog specjalny
seksuolog
Ukończyłam 5 – letnie studia na kierunku Oligofrenopedagogika w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od 2002r. pracuję w Szkole Specjalnej w Kaliszu na stanowisku nauczyciela prowadząc zajęcia z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, z wielorakimi niepełnosprawnościami oraz ze spektrum autyzmu. Jestem certyfikowanym terapeuta metody Grouth through Play System – rozwój przez zabawę oraz terapeutą ręki II stopnia. 
W 2017r. ukończyłam studia podyplomowe „Seksuologia kliniczna  – opiniowanie, edukacja, terapia” na UAM w Poznaniu.
W 2021r. ukończyłam w CTPB w Warszawie roczne szkolenie “Terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i modzieży”.                                       
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji, nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach, warsztatach, kursach, konferencjach poświęconych tematyce związanej z wykonywaną praktyką.
Pracuje w podejściu rozwojowym opartym na relacjach. Podchodzę holistycznie do terapii i wspierania rozwoju dziecka i jego rodziny.
Uwielbiam rowerowe oraz piesze wycieczki po polskich górach oraz kryminały polskich autorów.

DOROTA JARCZEWSKA

Jestem nauczycielem przyrody, edukacji wczesnoszkolnej, uczę również w zespołach edukacyjno-terapeutycznych. Bardzo lubię swoją pracę. Staram się podnosić swoje kwalifikacje zawodowe aby wiedzieć i umieć więcej. Jestem osobą spokojną, zrównoważoną, miłą, pogodną, uśmiechniętą. W klasie staram się aby panowała atmosfera życzliwości i spokoju.

MAGDA JAROSZKIEWICZ

Magister w zakresie wychowania artystycznego i wczesnoszkolnego, oligofrenopedagog. Jestem zwykłym człowiekiem, który pracuje z niezwykłą młodzieżą.

MARCIN JAROSZKIEWICZ

Magister wychowania plastycznego, oligofrenopedagog, studia podyplomowe – informatyka

ANGELIKA JARYCH

Autorka książki „Z pamiętnika mamy Zosi, Trisomia 21”. Z wykształcenia jestem pedagogiem resocjalizacyjnym, oligofrenopedagogiem oraz terapeutą ręki II st. Specjalizuję się w prowadzeniu zajęć z zakresu terapii ręki, w ujęciu globalnym. W swojej pracy skupiam się więc na pracy z całym ciałem dziecka. Chętnie sięgam również po elementy terapii taktylnej czy sensoplastyki. Jestem certyfikowanym trenerem umiejętności grafomotorycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR. Oceniam prawidłowość chwytu narzędzia pisarskiego, określam lateralizację, dobieram liniatury oraz pomagam w zdobywaniu umiejętności z zakresu wycinania, modelowania, kolorowania jak i rysowania. Prywatnie jestem mamą czteroletniej dziewczynki i miłośniczką literatury Andrzeja Pilipiuka.

BEATA JÓŹWIAK

Nieustannie dbam o rozwój własnej inwencji twórczej. Troszczę się o wrażliwość estetyczną swoich podopiecznych. Staram się poznać i rozbudzić ich zainteresowania. Pomagam uczniom w szkolnych sytuacjach oraz odrabianiu prac domowych.

MAGDALENA JÓZEFIAK

Andragog specjalny, dodatkowo ukończone studia podyplomowe z wychowania przedszkolnego oraz oligofrenopedagogiki i autyzmu. Jestem pozytywnie nastawiona do życia. Lubię się śmiać i pomagać innym, dlatego jestem tu gdzie jestem. 

MAREK JUNG

Jestem magistrem teologii, oligofrenopedagogiem oraz ukończyłem podyplomowe studia z wychowania fizycznego.
Życie człowieka postrzegam w trzech wymiarach: fizycznym, psychicznym oraz duchowym. Jako katecheta pełnię rolę akuszera tzn. służę pomocą uczniom w nawiązywaniu ich osobistej relacji z Bogiem. Bez tego zasadniczego doświadczenia przekaz prawd wiary nie miałby większego sensu. To wymaga ode mnie stałej formacji duchowej w postaci corocznych rekolekcji w milczeniu oraz prowadzenia pogłębionego życia duchowego.
Moment w którym moi uczniowie przystępują do sakramentu bierzmowania utwierdza mnie tylko bardziej w przekonaniu, że wiara jest ważnym elementem ich własnej tożsamości. Możliwość pracy z dziećmi na tej płaszczyźnie traktuję jako olbrzymią odpowiedzialność a zarazem przywilej.
Moja dewiza wychowawcza jest następująca: należy obudzić w człowieku poczucie wolności i doprowadzić go do tego by świadomie (na ile to możliwe) wybierał dobro zamiast zła.
Prywatnie jestem mężem oraz szczęśliwym ojcem dwóch synów. Moje pasje to:
sport (jestem byłym zawodnikiem oraz instruktorem łyżwiarstwa figurowego, pływanie – ratownik wodny oraz biegi długodystansowe),
muzyka (I stopień Szkoły Muzycznej w klasie akordeonu) – obecnie również piszę i nagrywam utwory religijne,
zwierzęta – mój dom przypomina sklep zoologiczny (pies, kanarek, duże akwarium oraz chomik).

JUSTYNA KNYCHAUS

Jestem magistrem pedagogiki z 10-letnim doświadczeniem na stanowisku nauczyciela. Ukończyłam pedagogikę wczesnoszkolną z językiem angielskim oraz studia podyplomowe na kierunku: Oligofrenopedagogika i wspomaganie rozwoju oraz edukacja osób ze spektrum autyzmu. Łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi. Podchodzę z empatią do swoich wychowanków. Na zajęciach staram się stworzyć motywującą do nauki dobrą atmosferę. Stawiam na aktywne uczestnictwo każdego dziecka w zajęciach. Fascynuje mnie współczesne, rewolucyjne podejście do dzieci duńskiego pedagoga Jespera Juula. Uwielbiam muzykę, chodzę na lekcje śpiewu, a w wolnym czasie śpiewam w zespole.

BOGUMIŁA KOBYLIŃSKA

Jestem nauczycielem wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej, oligofrenopedagogiem.

AGATA KOPCZYŃSKA

Dbam o jak najlepszą atmosferę i warunki wypoczynku dzieci przebywających w świetlicy szkolnej. Zapewniam im bezpieczeństwo i opiekę. Dbam o różnorodność metod i form pracy, które wspierają rozwój uczniów oraz rozwijają ich zainteresowania.

DAGMARA KOŁACIŃSKA

Oligofrenopedagog, specjalista edukacji wczesnoszkolnej z arteterapią.

MAŁGORZATA KOWALSKA-PŁÓCIENNIK

Nauczyciel z 15-letnim doświadczeniem. Magister resocjalizacji i pracy socjalnej. Ukończone studia w zakresie Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, Oligofrenopedagogiki, Wspierania rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu.

BEATA KUJAWIAK-SZTUKOWSKA

Jestem absolwentką UAM, wydziału Filologia Polska oraz oligofrenopedagogiem. Od 2004 roku pracuję w SPS nr 19. Prowadzę zajęcia głównie z dziećmi z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

KATARZYNA KULIŃSKA

Nauczyciel z 21-letnim stażem pracy. Z kwalifikacjami: Technik Instrumentów Muzycznych o specjalności budowa fortepianów i pianin- Magister wychowania muzycznego, Licencjat teologii, Oligofrenopedagog, absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej w Kaliszu.
W pracy zawodowej jestem nauczycielem muzyki i zajęć rozwijających kreatywność. Pragnę moim uczniom przybliżyć kulturę muzyczną pisaną przez duże „K”. Muzyka ma terapeutyczny wpływ na moich uczniów. Na moich zajęciach uczniowie rozwijają umiejętności wokalne, taneczne, plastyczne, techniczne, aktorskie. Jestem również założycielką i dyrygentem szkolnego chóru nauczycielskiego. Nauczyciele wraz z uczniami biorą udział w uroczystościach szkolnych i nie tylko. Moi mali aktorzy i chórzyści brali udział w przedstawieniach Jasełkowych w kaliskich kościołach oraz w przedstawieniu z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości w CKiS w Kaliszu. Połączenie chóru i uczniów pozwala na nawiązanie lepszych relacji, jak również łamie bariery tremy u uczniów (aktorów) i chórzystów. 

JADWIGA ŁASKA

Jestem nauczycielem Religii, oligofrenopedagogiem.

MAGDALENA MACIEJEWSKA

Nauczyciel dyplomowany z 34-letnim stażem pracy pedagogicznej. Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oligofrenopedagog – jako pedagog specjalny zajmuje się dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dysfunkcjami rozwojowymi.
Nauczyciel języka polskiego po ukończonych studiach podyplomowych Filologii Polskiej. Przygotowywała wielu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną do konkursów oraz olimpiad, osiągając wielokrotne sukcesy, zarówno na etapie szkolnym jak i międzyszkolnym. Przez wiele lat przewodnicząca Szkolnego Koła PCK podejmująca zadania z zarządem głównym. Współzałożycielka i do roku 2009 przewodnicząca Szkolnego Koła „Pomocna Dłoń”, którego celem jest pomoc słabszym i potrzebującym.
Prywatnie miłośniczka zwierząt i dobrej książki.

AGATA MAGDZICKA-BANACH

Wieloletni nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i integracyjnej z arteterapią, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog.
Dodatkowo posiadam liczne kursy i szkolenia w zakresie języka niemieckiego, które ukończyłam w Niemczech i Austrii.

MAGDALENA MAJCHRZAK

Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ,oligofrenopedagog , neurologopeda kliniczny . Od kilku lat pracuje w zawodzie  z osobami  z niepełnosprawnością intelektualną o różnym stopniu niepełnosprawności. Praca przynosi mi ogromną radość zwłaszcza, gdy na twarzy mojego ucznia pojawia się uśmiech z osiągniętych sukcesów. Metody pracy zawsze dobieram indywidualnie Regularnie uczestniczę w warsztatach, kursach a zdobywana wiedza pozwala mi na zaplanowanie terapii adekwatnej do potrzeb i możliwości każdego indywidualnego ucznia. Neurologopedia  jest moja pasją w tym kierunku rozwijam się i realizuję. W kręgu moich kompetencji obok „klasycznych” oddziaływań logopedycznych znajduje się szeroko rozumiana komunikacja wspomagająca i alternatywna. Motto: każdy z nas odczuwa potrzebę porozumiewania się z innymi ale nie każdy wie jak tego dokonać. Poza pracą większość czasu spędzam z rodziną ale można mnie spotkać na górskich szlakach.

AGATA MORAWSKA

Jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych. Ukończyłam studia podyplomowe: nauczanie wczesnoszkolne przedszkolne, oligofrenopedagogikę oraz kurs terapii pedagogicznej. Pracowałam w szkole podstawowej jako nauczyciel plastyki. Byłam również wychowawcą w przedszkolu. Jestem mamą dwójki dzieci. Uwielbiam koty ;).

 

ANNA ORDZIEJEWSKA

Jestem nauczycielem z 20 letnim stażem pracy, specjalistą edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogiem i logopedą. Prowadzę zespół rewalidacyjno-wychowawczy i zajęcia nauczania indywidualnego. Tworzę uczniom atmosferę pełną ciepła i serdecznej życzliwości, i wspólnie pokonujemy wiele przeciwności. Radość moich wychowanków, ich najmniejsze nawet sukcesy są dla mnie największą nagrodą.

LIDIA OTTO

Nauczyciel z 30 letnim stażem pracy. Pedagog specjalny- oligofrenopedagog, specjalista z zakresu terapii pedagogicznej, terapeuta w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Od początku kariery zawodowej związana ze Szkołą Podstawową nr 19 w Kaliszu. Od wielu lat zgłębiam z uczniami tajniki matematyki, rywalizuję w grze w warcaby, oraz prowadzę terapię dzieci z głęboką niepełnosprawnością.

HUBERT PIASECKI

Nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor pływania i lekkiej atletyki.

MONIKA PIECHOWICZ-KRUK

Tutor, oligofrenopedagog.

IZABELA PLICHTA

Nauczyciel z ponad 30 letnim stażem. Oligofrenopedagog. Jestem absolwentką Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku nauczanie początkowe. Od kilkunastu lat pracuję z najmłodszymi uczniami z naszej szkoły z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w klasie I-III. Moi uczniowie z uśmiechem i radością przychodzą do szkoły, bo wiedzą, że czeka tu na nich mnóstwo ciekawych doświadczeń.

ROMAN PLUTA

nauczyciel mianowany
oligofrenopedagog
socjoterapeuta
posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w szkołach średnich i podstawowych w zakresie nauczania przedmiotów: edukacja dla bezpieczeństwa, historia, WOS, fizyka.

JOANNA RÓŻYCKA

Wicedyrektor SPS 19 w Kaliszu

Oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z arteterapią, nauczyciel matematyki, logopeda – dlaczego tak?
Oligofrenopedagog – bo dobro dziecka jest najważniejsze, bo praca z wyjątkowymi dziećmi to praca dająca mi mnóstwo satysfakcji.
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – bo pierwszy okres nauczania dzieci to najważniejszy moment w edukacji ucznia- to doświadczenie nauczyło mnie planować, indywidualizować i kreatywnie działać.
Nauczyciel matematyki – bo na niej opiera się każda nauka – bo sprawia ogromne trudności naszym uczniom-a ja pragnę im pokazać, że matematyka jest wszędzie, że matematyką można się bawić, że z matematyki będą korzystać przez całe życie.
Logopedia – bo zaczerpnięta przeze mnie wiedza z tego zakresu, pomaga mi zrozumieć jak ogromny ma ona wpływ na przyswajanie wiedzy przez moich uczniów, na zapamiętywanie, na dzielenie się wiedzą i komunikowaniem swoich potrzeb.
Poza pracą indywidualną z uczniem wiele satysfakcji sprawia mi współpraca w zespołach nauczycieli, specjalistów dlatego podjęłam się funkcji bycia egzaminatorem OKE w Poznaniu – dzięki temu doświadczeniu diagnozuje, tworzę, wnioskuje i analizuję osiągnięcia moich uczniów.
Rola eksperta wchodzącego w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy daje mi poczucie sprawczości w podnoszeniu jakości pracy w szkołach. Sama staram się być ekspertem w mojej pracy, dlatego ciągłe dokształcanie i rozwój jest moją drogą do bycia profesjonalistą w mojej pracy.

MONIKA SKRZYPEK

Nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej. Oligofrenopedagog. Terapeuta Integracji Sensorycznej. Instruktor dyscypliny sportu – Lekka atletyka.

ANNA SOBALA

Nauczyciel z przygotowaniem w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogiki oraz terapii pedagogicznej. Od prawie 30 lat oddany wychowawca, opiekun dzieci i młodzieży.

JOLANTA STASIAK

Nauczyciel dyplomowany z 25-letnim stażem pracy, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji na kierunku – pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki oraz UAM w Poznaniu na kierunku pedagogika w zakresie wychowania artystycznego i wczesnoszkolnego. Pracuję z dziećmi i młodzieżą z różną niepełnosprawnością intelektualną. Staram się tak organizować zajęcia aby każdy uczeń, w przyjaznej atmosferze, mógł doskonalić swoje umiejętności na miarę własnych możliwości. Lubię działania artystyczne, dlatego dbam o oprawę plastyczną przedstawień i uroczystości szkolnych.

MONIKA STRZELECKA

Jestem nauczycielem chemii oraz oligofrenopedagogiem. Przybliżam wiedzę z zakresu chemii obrazując ją doświadczeniami i angażując dzieci do aktywnego działania.

JOLANTA STURGÓLEWSKA

Oligofrenopedagog, neurologopeda i logopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji i wspomagania małego dziecka. Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej. Certyfikowany Terapeuta metody Catillo Moralesa.

BEATA SZALONKA

Nauczyciel dyplomowany. Studia magisterskie – Pedagogiki specjalnej w zakresie rewalidacji osób upośledzonych umysłowo -Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (rok ukończenia 1992). Studia podyplomowe – Logopedia – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (rok ukończenia 1996).

RENATA SZULC


Doświadczony pedagog z długoletnim stażem. Obecnie jest wychowawcą klasy dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną. Wraz z innymi nauczycielami współtworzy powstawanie ogrodu szkolnego i realizację innowacji pedagogicznej-hortiterapii.

KAMILA SZYMAŃSKA

Ukończyłam studia w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z językiem angielskim oraz pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej i jestem wdzięczna losowi, że pokierował mnie na tory pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, ponieważ to od nich i ich rodziców najwięcej się uczę. Ogromną zagadką tego świata jest dla mnie drugi człowiek stąd moje zainteresowania psychologią. Praca w szkole specjalnej to istna skarbnica wiedzy i doświadczeń o innych, ale także o sobie, o swoich barierach, granicach, wartościach…
Drugą moją miłością są Bieszczady i ludzie z nimi związani. W wolnych chwilach odstresowuję się szlifując i zbijając deski by malować na nich kolorowe „trójkąty i kwadraty”, które zdobią ściany.

MARTA SZYMAŃSKA

Pedagog specjalny, psycholog
Ukończyłam 5-letnie studia na kierunku Pedagogika Specjalna w zakresie Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
W roku 2005 zostałam zatrudniona w Szkole Specjalnej w Kaliszu i pracowałam na stanowisku nauczyciela prowadząc zajęcia z dziećmi z różnymi stopniami niepełnosprawności. Od 2015 roku zajmuję stanowisko psychologa szkolnego.
Uczestniczyłam w licznych kursach, szkoleniach, warsztatach dotyczących komunikacji, edukacji i wychowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz związanych z funkcjonowaniem społecznym i emocjonalnym dzieci. Jestem certyfikowanym terapeutą metody Grouth through Play – rozwój przez zabawę.
W mojej pracy stawiam na siłę relacji i autentyczność w kontaktach z dziećmi. Budowanie przyjaznego klimatu sprzyja bowiem realizowaniu celów wychowawczych i edukacyjnych. Cenię sobie wiedzę o rozwoju i potrzebach dziecka, gdyż uważam, że pomaga ona rozumieć i wspierać ucznia. Nieustannie szkolę się i dbam o mój osobisty rozwój, aby codziennie być lepszym towarzyszem moich uczniów.

MARTA SZYMANOWSKA

Nauczyciel wychowania fizycznego, ukończone studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki i Gimnastyki Korekcyjnej. Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej. Instruktor Nordic Walking i Kulturystyki. Jestem wuefistką, ponieważ to moja pasja, nauczycielem, ponieważ nie chcę swojej pasji zachować tylko dla siebie.

ANNA TKACZ

Z wykształcenia i z zamiłowania jestem pedagogiem specjalnym i terapeutą zajęciowym. Ukończyłam studia z pedagogiki opiekuńczo wychowawczej i oligofrenopedagogiki. Doskonalę swój warsztat pracy poprzez szkolenia i studia podyplomowe. Prywatnie jestem mamą trójki dzieci, uwielbiającą czynny wypoczynek 🙂

MARTA WOLF

Logopeda, oligofrenopedagog, magister filologii polskiej. Studiuję neurologopedię. Od 11 lat pracuję w zawodzie logopedy. Co roku organizuję turnusy dla dzieci (logopedyczne oraz z wczesnej nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną). Ukończyłam wiele kursów i szkoleń związanych z logopedią. Prowadzę współpracę z Kwartalnikiem Laktacyjnym i doradzam w social mediach kobietom z problemami w karmieniu piersią.

ELŻBIETA WYDMAŃSKA

Jestem pedagogiem specjalnym – oligofrenopedagogiem. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną satysfakcję, dlatego też nieustannie dbam o swój rozwój poprzez liczne kursy i szkolenia.

KATARZYNA WYPYCH

Nauczyciel z 30 – letnim stażem, oligofrenopedagog, polonista. Pracując z uczniami z lekką niepełnosprawnością intelektualną indywidualizuje pracę na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci. Staram się stworzyć taką atmosferę w klasie, aby uczniowie chętnie przychodzili do szkoły na moje lekcje. Prowadząc zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z uczennicą z głęboką niepełnosprawnością intelektualną wykorzystuje Program Aktywności Knillów, Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne a także Metodę Porannego Kręgu. Po pracy też jestem aktywna, lubię jeździć na rowerze.

JOLANTA ZDUNEK-CISZEWSKA

Pedagog specjalny, terapeuta.

AGNIESZKA ŻYCHLEWICZ

Jestem nauczycielem z 15- letnim stażem pracy. Ukończyłam studia z Filologii Polskiej  na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczę języka polskiego i staram się jak najlepiej przekazać  wiedzę uczniom  o pięknie naszego ojczystego języka . Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe  z Wiedzy o społeczeństwie i Wychowania do życia w rodzinie. Bardzo lubię pracę z dziećmi , bo daje mi wiele satysfakcji i radości.