Gabinet rewalidacji

Rewalidacja indywidualna to zajęcia z naszymi uczniami, których celem jest przywrócenie sprawności w stopniu pozwalającym na optymalny rozwój i sprawne funkcjonowanie.

„re” – znów „validus” – mocny

Stawiamy na mocne strony ucznia, oraz szukamy tego co w nim jest najlepsze.

Każdy nasz uczeń korzysta z tych zajęć w formie indywidualnej i zbiorowej w wymiarze minimum dwóch godzin w tygodniu.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów w obszarze terapeutycznym i wychowawczym.

W pracy wykorzystujemy nowoczesne, różnorodne metody i formy pracy.

Nasi uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach nawiązując ze specjalistami więzi oparte na wzajemnym szacunku, sympatii powodujące bardzo dobre nastawienie do wysiłku intelektualnego i współpracy.