Psycholog szkolny

„DZIECKO NIE JEST PROBLEMEM DO ROZWIĄZANIA, DZIECKO JEST CUDEM DO ODKRYCIA…”

W gabinecie psychologa szkolnego każdy uczeń może uzyskać wsparcie i pomoc w trudnych dla niego sytuacjach. Uczniowie mogą również odwiedzić gabinet podczas przerwy, odpocząć w kąciku relaksu, poczytać książkę czy pobawić się zabawkami. Uczniowie znajdują tutaj możliwość uwolnienia trudnych i nieprzyjemnych dla nich emocji. Zawsze mogą liczyć na rozmowę i przyjazne traktowanie.
Psycholog szkolny prowadzi zajęcia psychoedukacyjne w ramach innowacji pedagogicznej według autorskiego programu „Po drugiej stronie lustra” dostosowanego do dzieci i młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia dla każdej klasy odbywają się raz w tygodniu i mają na celu kształtowanie kompetencji emocjonalnych i społecznych. Podczas spotkań uczniowie poznają znaczenie relacji rodzinnych, moc przyjaźni, uczą się nazywać i wyrażać emocje, radzić sobie ze złością i smutkiem, rozmawiają o najważniejszych rzeczach w życiu, o szacunku i tolerancji. Ważnym tematem poruszanym podczas zajęć jest bezpieczeństwo w Internecie, zagadnienie cyberprzemocy oraz możliwych nadużyć. Rozmawiamy o wartościach, życiowych celach, szczęściu i przyszłości. Uczymy się mówić sobie miłe słowa i traktować innych z szacunkiem.
Psycholog szkolny bierze także udział w interwencjach wychowawczych na terenie szkoły, prowadzi mediacje, gdy pojawiają się sytuacje konfliktowe między uczniami, udziela także konsultacji dla rodziców oraz wystawia opinie o uczniu na wniosek rodzica czy instytucji.
Psycholog szkolny jest liderem Zespołu Do Spraw Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Zespół ten analizuje na swoich spotkaniach trudne sytuacje wychowawcze i edukacyjne oraz uczestniczy w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły.


Zapraszamy rodziców do kontaktu z psychologiem w terminie:
poniedziałek 9:30 – 11:00
wtorek 9:30 – 12:00
środa 10:00 – 12:00
piątek 10:00 – 12:00