Fizyka 7a

Fizyka

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 24.06.2020r. to;

Powtórzenie. Termodynamika

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 19.06.2020r. to:

Powtórzenie. Termodynamika

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 10.06.2020r. to

Powtórzenie wiadomości dział VII Termodynamika

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 05.06.2020r. to;

Parowanie i skraplanie

( temat 2 godzinny )

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 03.06.2020r. to;

Parowanie i skraplanie

( temat 2 godzinny )

Na dzisiejszych zajęciach dowiemy się co to jest parowanie i od czego zależy jego szybkość.

Zagadnienia z jakimi zmierzymy się na zajęciach to:

1. Od czego zależy parowanie?.

2.  Zjawisko wrzenia.

3. Temperatura wrzenia a ciśnienie.

Materiał na dzisiejsze zajęcia znajdziecie w podręczniku w dziale VII Termodynamika od strony 259 do strony 261,

a ponadto na stronach Internetu;

https://epodreczniki.pl/a/stany-skupienia-materii/D43ny6rNhhttps://www.youtube.com/watch?v=RmsMWqG0abM

O warto zapamiętać z dzisiejszej lekcji?

1. Parowanie zachodzi w każdej temperaturze, w której substancja jest cieczą.  

    Poniżej temperatury wrzenia parowanie zachodzi tylko na powierzchni swobodnej

    cieczy.

2. Szybkość parowania zależy od: rodzaju cieczy, temperatury ? im wyższa

    temperatura cieczy , tym szybciej ciecz paruje, ruchu powietrza w otoczeniu

    parującej cieczy ? im większy ruch powietrza, tym szybciej ciecz paruje, wielkości

    powierzchni swobodnej cieczy ? im większa powierzchnia , tym szybciej ciecz

    paruje, wilgotności powietrza ? im większa wilgotność, tym wolniejsze parowanie,

3. Wrzenie to gwałtowne parowanie cieczy odbywające się w całej jej objętości.

4. Temperatura wrzącej cieczy nie wzrasta, dopóki cała ciecz nie zamieni się w parę.

5. Im wyższe ciśnienie , tym wyższa jest temperatura wrzenia danej cieczy.

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 29.05.2020r. to;

Topnienie i krzepnięcie.

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 27.05.2020r. to;

Topnienie i krzepnięcie.

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 22.05.2020r. to;

Zmiany stanu skupienia ciał

( 1 godzina )

Na dzisiejszych zajęciach utrwalimy nazwy zmian stanów skupienia ciał oraz przeanalizujemy te procesy.

Zagadnienia z jakimi zmierzymy się na zajęciach to:

1. Obserwacja zmian stanu skupienia wody.

2. Zmiany stanu skupienia substancji pod wpływem ciepła

Materiał na dzisiejsze zajęcia znajdziecie w podręczniku od strony 249 do strony 251.

A ponadto na stronach Internetu;

https://epodreczniki.pl/a/stany-skupienia-materii/D43ny6rNh

Uwaga!

W celu wyjaśnienia interesujących nas zagadnień proszę zapoznać się z

 dołączonym filmem.

O warto zapamiętać z dzisiejszej lekcji?

1. Woda, lód i para wodna to ta sama substancja występująca w trzech stanach

    skupienia, w zależności od warunków zewnętrznych między innymi od

    temperatury.

2. Substancje mogą występować w trzech stanach skupienia: stałym, ciekłym i

    gazowym.

3. Gęstość większości substancji w stanie ciekłym jest mniejsza niż ich gęstość w

    stanie stałym. W stanie gazowym substancje mają znacznie mniejsze gęstości niż 

    w stanie ciekłym i stałym.

4. Zmiany stanów skupienia ciał to:

    – topnienie (ciało stałe  w ciecz), krzepnięcie (ciecz w ciało stałe),

    – skraplanie (gaz w ciecz), parowanie (ciecz w gaz),

    – sublimacja (ciało stałe w  gaz) i resublimacja (gaz w ciało stałe).

Temat jaki będziemy realizować w dniu 20.05.2020r. to;

Ciepło właściwe. (2 godzina)

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 15.05.2020r. to;

Ciepło właściwe.

(  temat 2 godzinny )

Dzisiaj poznamy definicję ciepła właściwego, jego jednostkę i od czego zależy.

Zagadnienia z jakimi zmierzymy się na zajęciach to:

1. Od czego zależy ilość pobranego przez ciało ciepła?

2. Przewodniki i izolatory ciepła.

Materiał na dzisiejsze zajęcia znajdziecie w podręczniku od strony 243 do strony 248.

A ponadto na stronach Internetu;

https://eszkola.pl/fizyka/cieplo-wlasciwe-4017.html

Uwaga!

W celu wyjaśnienia interesujących nas zagadnień proszę zapoznać się z

 dołączonymi filmami,

Przy zapoznawaniu się z dzisiejszym tematem proszę o zwrócenie uwagi na następujące fakty:

Uwaga!

Proszę przesyłać zaległe prace w edytorze tekstu Word na mój adres mail romkon2@wp.pl.

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 13.05.2020r. to;

Sposoby przekazywania ciepła.

( 2 godzina tematu )

Dzisiaj poznamy sposoby przekazywania ciepła miedzy ciałami.

Zagadnienia z jakimi zmierzymy się na zajęciach to:

1. Przewodnictwo cieplne.

2. Przewodniki i izolatory ciepła.

Materiał na dzisiejsze zajęcia znajdziecie w podręczniku od strony 238 do strony 239.

A ponadto na stronach Internetu;

https://epodreczniki.pl/a/przekazywanie-energii-w-zjawisku-konwekcji/DQHzwlHDV

Uwaga!

W celu wyjaśnienia interesujących nas zagadnień proszę zapoznać się z dołączonymi filmami,

Przy zapoznawaniu się z dzisiejszym tematem proszę o zwrócenie uwagi na następujące fakty:

1. Przewodnictwo cieplne zachodzi przy bezpośrednim kontakcie ciał o różnych temperaturach,

2. Ciała możemy podzielić na : dobre przewodniki ciepła oraz na izolatory ciepła,

3. Dobrymi przewodnikami ciepła są np. metale a izolatorami ciepła są np. drewno, Styropian.

4. Pamiętajmy!

    Cząsteczki substancji z których zbudowane jest ciało o wyższej temperaturze mają średnią energię kinetyczną wyższą niż cząsteczki substancji z której zbudowane jest ciało o temperaturze niższej!

Uwaga!

Proszę przesyłać zaległe prace w edytorze tekstu Word na mój adres mail romkon2@wp.pl.

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 08.05.2020r. to;

Zmiana energii wewnętrznej w wyniku pracy i przepływu ciepła.

( 2 godzina tematu )

Dzisiaj poznamy pierwszą zasadę termodynamiki.

Zagadnienia jakie poznaliście na poprzedniej godzinie powyższego tematu to;

1. Zmiana energii wewnętrznej w wyniku pracy.

2. Praca kosztem energii wewnętrznej

3. Przekazywanie ciepła a zmiana energii.

Dzisiaj natomiast zagadnienie jakie będziemy realizować to:

I zasada termodynamiki.

Materiał na dzisiejsze zajęcia znajdziecie w podręczniku od strony 233 do strony 236.

A ponadto na stronach Internetu;

Przy zapoznawaniu się z dzisiejszym tematem proszę o zwrócenie uwagi na następujące fakty:

1. ciepło przepływa między ciałami do czasu wyrównania temperatur obu ciał,

2. I zasada termodynamiki:

Zmiana energii wewnętrznej ciała jest równa sumie pracy wykonanej nad ciałem i ciepła dostarczonego temu ciału.

Pole tekstowe: Zmiana energii wewnętrznej

3. Jednostką ciepła, podobnie jak pracy jest dżul (1J).

Uwaga!

Proszę przesyłać zaległe prace w edytorze tekstu Word na mój adres mail romkon2@wp.pl.

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 06.05.2020r. to;

Zmiana energii wewnętrznej w wyniku pracy i przepływu ciepła.

Dzisiaj dowiemy się, jak można zmienić energię wewnętrzną ciała.

Zagadnienia jakie mamy do realizacji to;

1. Zmiana energii wewnętrznej w wyniku pracy.

2. Praca kosztem energii wewnętrznej

3. Przekazywanie ciepła a zmiana energii.

Materiał na dzisiejsze zajęcia znajdziecie w podręczniku od strony 233 do strony 236.

A ponadto na stronach Internetu;

Przy zapoznawaniu się z dzisiejszym tematem proszę o zwrócenie uwagi na następujące fakty:

1. energię ciała można zwiększyć, wykonując nad nią pracę,

2. wzrost energii wewnętrznej następuje wskutek przekazywania energii w postaci

    ciepła od ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze,

3. ciepło to forma przekazywania energii wewnętrznej bez wykonywania pracy.

A teraz kilka przykładów na potwierdzenie w/w tez:

1. uderzanie młotkiem w np. metal, czy uderzając rakietą w piłkę w kierunku jej

    wcześniejszego lotu,

2. podgrzewamy naczynia z wodą, rączka rondla staje się coraz cieplejsza.

Roman PLUTA

Uwaga!

Proszę przesyłać zaległe prace w edytorze tekstu Word na mój adres mail romkon2@wp.pl.

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 29.04.2020r. to;

Energia wewnętrzna i temperatura

Dzisiaj poznamy czym są i od czego zależą; energia wewnętrzna i temperatura oraz jakie są skale temperatury.

Zagadnienia jakie mamy do realizacji to;

1. Kiedy obserwujemy rozgrzewanie ciał.

2. Energia wewnętrzna a temperatura.

3. Skale temperatur.

4.Przeliczanie stopni Celsjusza na kelwiny.

Jak na pewno zauważyliście dzisiejszy temat jest kontynuacją tematu poprzedniego.

Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się przeliczaniem stopni Celsjusza na stopnie Kelvina i odwrotnie.

Co musimy pamiętać i wiedzieć?

– temperaturze 00C ( temperatura zamarzania wody) odpowiadają 2370K. Jest to dla nas przy obliczeniach bardzo ważne!

A teraz do dzieła!

I Zadanie

Przelicz stopnie Celsjusza na kelwiny;

Przykłady

150C=(15+273)K=288K

500C=(50+273)K=327K

-200C=(-20+273)K=257K

-120C=(-12+273)K=261K

II Zadanie

Przelicz stopnie w Kelwinach na 0C

300K=(300-273)0C=270C

450K=(450-273)0C=1770C

Prawda, że łatwe!

A Teraz Ty spróbuj;

Przelicz stopnie Celsjusza na kelwiny;

350C=

780C=

900C=

Przelicz stopnie w Kelwinach na 0C

300K=

540K=

200K=

Materiał na dzisiejsze zajęcia znajdziecie w podręczniku od strony 226 do strony 232.

A ponadto na stronach Internetu;

https://epodreczniki.pl/a/energia-wewnetrzna-cieplo-zmiany-energii-wewnetrznej-spowodowane-wykonywaniem-pracy-i-przeplywem-ciepla/DVBVHEJKh

Roman PLUTA

Proszę przesyłać zaległe prace w edytorze tekstu Word na mój adres mail romkon2@wp.pl.

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 24.04.2020r. to;

Energia wewnętrzna i temperatura

Dzisiaj poznamy czym są i od czego zależą; energia wewnętrzna i temperatura oraz jakie są skale temperatury.

Zagadnienia jakie mamy do realizacji to;

1. Kiedy obserwujemy rozgrzewanie ciał.

2. Energia wewnętrzna a temperatura.

3. Skale temperatur.

4.Przeliczanie stopni Celsjusza na kelwiny.

Przy analizie powyższych zagadnień proszę zwrócić uwagę na;

– przy wykonywaniu różnych czynności przedmioty się rozgrzewają np. przy szlifowaniu papierem ściernym drewna czy wierceniu tępym wiertłem w drewnie lub metalu,

– im szybciej poruszają się cząsteczki wewnątrz ciała tym większa jest ich energia kinetyczna a tym samym wyższa temperatura ciała,

– energia wewnętrzna ciała to suma energii kinetycznej wszystkich cząsteczek, z których zbudowane jest ciało, oraz energii potencjalnej wzajemnego oddziaływania między cząsteczkami.

Materiał na dzisiejsze zajęcia znajdziecie w podręczniku od strony 226 do strony 232.

A ponadto na stronach Internetu;

https://epodreczniki.pl/a/energia-wewnetrzna-cieplo-zmiany-energii-wewnetrznej-spowodowane-wykonywaniem-pracy-i-przeplywem-ciepla/DVBVHEJKh

Roman PLUTA

Proszę przesyłać zaległe prace w edytorze tekstu Word na mój adres mail romkon2@wp.pl.

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 22.04.2020r. to;

Powtórzenie – dział V Praca, moc, energia.

Na dzisiejszych zajęciach powtórzycie sobie zagadnienia jakie były przerabiane w tym dziale. Pragnę zwrócić Waszą uwagę na wyszczególnione poniżej zagadnienia;

1. Co rozumiesz pod pojęciem energii kinetycznej,

2. Jaki jest wzór na obliczanie energii kinetycznej i co oznaczają w nim poszczególne

    symbole?

3. Od czego zależy wielkość energii kinetycznej?

4. Jakie są formy ( rodzaje) energii mechanicznej?

5. Jak brzmi definicja ?zasady zachowania energii??

6. Jakie są jednostki energii?

7. Energia a praca.

8. Rodzaje energii mechanicznej.

9. Energia potencjalna grawitacji.

10. Przemiany energii.

11. Co rozumiesz pod pojęciem pracy ? podaj definicję, wzór i jednostki.

12. Co rozumiesz pod pojęciem mocy  ? podaj definicję, wzór i jednostki.

Roman PLUTA

Proszę przesyłać zaległe prace w edytorze tekstu Word na mój adres mail romkon2@wp.pl.

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 17.04.2020r. to;

Energia kinetyczna, zasada zachowania energii mechanicznej.

Zagadnienia do opracowania to:

1. Co rozumiesz pod pojęciem energii kinetycznej,

2. Jaki jest wzór na obliczanie energii kinetycznej i co oznaczają w nim poszczególne

    symbole?

3. Od czego zależy wielkość energii kinetycznej?

4. Jakie są formy ( rodzaje) energii mechanicznej?

5. Jak brzmi definicja ?zasady zachowania energii??

6. Jakie są jednostki energii?

Roman PLUTA

Proszę przesyłać zaległe prace w edytorze tekstu Word na mój adres mail romkon2@wp.pl.

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 15.04.2020r. to;

Energia potencjalna grawitacji i potencjalna sprężystości- 2 godzina

Zagadnienia do opracowania to:

1. Energia a praca.

2. Rodzaje energii mechanicznej.

3. Energia potencjalna grawitacji.

4. Przemiany energii.

5. Rozwiąż zadanie:

Jak widzicie temat ten jest powtórzeniem poprzedniej lekcji. Chciałbym jednak abyście zajęli się na tej godzinie problemami i zadaniami jakie mamy na stronie 213 Waszego podręcznika.

i tak do rozwiązania macie zadania nr. 1, 2 i 4.

Powodzenia!

Roman PLUTA

Prace proszę przesyłać w edytorze tekstu Word na mój adres mail romkon2@wp.pl w terminie do następnej środy tj. 22.04.2020r.

Materiały dotyczące powyższych zajęć znajdują się w Waszym podręczniku od str. 209 do  str.212.

Materiały dodatkowe:

https://epodreczniki.pl/a/energia-potencjalna-grawitacji-i-sprezystosci/DwjYoNnK1

Uwaga!

Proszę o przesłanie pac zadanych 03 i 08.04.2020r.

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 08.04.2020r. to;

Energia potencjalna grawitacji i potencjalna sprężystości

Zagadnienia do opracowania to:

1. Energia a praca.

2. Rodzaje energii mechanicznej.

3. Energia potencjalna grawitacji.

4. Przemiany energii.

5. Rozwiąż zadanie:

    Pewna elektrownia wodna wykorzystuje energię potencjalną ciężkości wody, której lustro jest na wysokości  150 m. względem ddna koryta po drugiej stronie tamy. Oblicz, jaką energię potencjalną ciężkości ma 1l wody na powierzchni takiej elektrowni względem jej podłoża..

Powodzenia!

Roman PLUTA

Prace proszę przesyłać w edytorze tekstu Word na mój adres mail romkon2@wp.pl w terminie do pierwszych zajęć po Świętach Wielkanocnych tj. 15.04.2020r.

Materiały dotyczące powyższych zajęć znajdują się w Waszym podręczniku od str. 209 do  str.212.

Materiały dodatkowe:

https://epodreczniki.pl/a/energia-potencjalna-grawitacji-i-sprezystosci/DwjYoNnK1

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 03.04.2020r. to;

Powtórzenie tematów: Energia i praca oraz Moc i jej jednostki.

Zagadnienia do opracowania to:

1. Co rozumiesz pod pojęciem pracy ? podaj definicję, wzór i jednostki.

2. Co rozumiesz pod pojęciem mocy  ? podaj definicję, wzór i jednostki.

3. Opisz krótko zasadę działania silnika parowego.

4. Rozwiąż zadanie:

    Koń, ciągnąc wóz z siłą 500N, pokonał drogę 5km w czasie 2h. Oblicz moc, z jaką koń 

    ciągnął wóz.

Powodzenia!

Roman PLUTA

Prace proszę przesyłać w edytorze tekstu Word na mój adres mail romkon2@wp.pl w terminie do 08.04.2020r.

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 02.04.2020r. to;

Moc i jej jednostki

Podstawowe wiadomości na temat energii i pracy znajdziecie na stronach Waszego     podręcznika w dziale ?Praca, moc energia? od strony 204 do strony 208.

Główne zagadnienia do nauki to:

           ? nauczenie się definicji pojęcia ?mocy?,

           ? zapoznanie się ze wzorem na moc ,

           ? poznanie historii silników parowych i ich twórców,

           ? opanowanie wiedzy dotyczącej zasady działania silnika parowego,

           ? poznanie jednostek mocy.

    Roman PLUTA

Dodatkowo podaję linki stron w Internecie gdzie znajdziecie dodatkowe informacje na temat omawianych zagadnień;

https://epodreczniki.pl/a/moc-jako-szybkosc-wykonywania-pracy/D14JigAfu

https://www.google.pl/search?source=hp&ei=7RCDXt2SIaSIlwT5-o_QCw&q=zasada+dzia%C5%82ania+silnika+parowego&oq=zasada+dzia%C5%82ania+silnika+parowego&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyAggAMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAe

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 26.03.2020r. to;

ENERGIA I PRACA

               Podstawowe wiadomości na temat energii i pracy znajdziecie na stronach Waszego    

           podręcznika w dziale ?Praca, moc energia? od strony 197 do strony 202.

Główne zagadnienia do nauki to:

           – zapoznanie się z występującymi rodzajami energii oraz krótka ich charakterystyka,

           – nauczenie się definicji pojęcia ?pracy?,

           – zapoznanie się z ze wzorem na obliczanie ?pracy?,

           – poznanie zagadnienia dotyczącego działania siły gdy ta nie jest równoległa do  

             kierunku ruchu,

           – znajomość jednostek pracy.

    Roman PLUTA

Dodatkowo podaję linki stron w Internecie gdzie znajdziecie dodatkowe informacje na temat omawianych zagadnień

https://eszkola.pl/fizyka/praca-definicja-3683.html

https://epodreczniki.pl/a/energia-mechaniczna-i-jej-rodzaje/DeA7BaCX9

23.03.

Dzień dobry!

Kończąc powtórzenie działu ?Dynamika? i po wypełnieniu kart pracy zostało jeszcze jedno zadanie do wykonania. Jest nim plakat na temat III zasad dynamiki Newtona. Technika dowolna, wszystko zależy od Waszej inwencji.

Powodzenia!

Roman PLUTA

Karty pracy do realizacji