Historia 5a

HISTORIA

Drodzy Uczniowie podaję Wam zagadnienia na kolejny tydzień  25.05.20 ? 29.05.20

27.05.20

Temat: Rozbicie dzielnicowe.

Drodzy Uczniowie. Temat ten jest w Waszych podręcznikach na stronach 192 – 197. Zwróćcie proszę uwagę na to, czym było rozbicie dzielnicowe, kto i w jakim celu sprowadził na ziemie polskie zakon krzyżacki oraz jakie były skutki rozbicia dzielnicowego.

29.05.20

Temat: Zjednoczenie Polski.

Drodzy Uczniowie. Temat ten jest w Waszych podręcznikach na stronach 198 – 200. Zwróćcie proszę uwagę na postać Władysława Łokietka i ziemie, które zjednoczył.

Drodzy Uczniowie podaję Wam zagadnienia na kolejny tydzień  18.05.20 ? 22.05.20

20.05.20 i 22.05.20

Temat: Powtarzamy i utrwalamy wiadomości ? Polska pierwszych Piastów.

Drodzy Uczniowie podaję Wam zagadnienia na kolejny tydzień  11.05.20 ? 15.05.20

13.05.20 i 15.05.20

Temat: Społeczeństwo  w czasach  pierwszych Piastów.

Na początek obejrzyjcie filmik https://www.youtube.com/watch?v=ePK2nrFw6hI, następnie zwrócimy  uwagę na lekcji, jakie grupy ludności zamieszkiwały państwo pierwszych Piastów, jakie były główne zajęcia mieszkańców.

Zadanie dla Was:)

 Uzupełnij brakujące wyrazy, skorzystaj z informacji znajdujących się  w podręczniku:

1) Głównym zajęciem mieszkańców wczesnopiastowskiej Polski było –

a) uprawiano głównie –

b) hodowano –

c) chłopi używali narzędzi, takich jak –

2) Stopniowo wyodrębniały się nowe zawody:

a) zajmowali się handlem –

b) zajmowali się wyrobem ceramiki, narzędzi, odzieży i broni –

Powodzenia i do zobaczenia:)

06.05.20 i 08.05.20

Temat: Lekcja patriotyzmu ? uchwalenie Konstytucji 3 maja.

W niedzielę minęła kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, już 229 ? ta.  W związku z zaistniała sytuacją i tym, iż nie mogliśmy spotkać się w szkole na apelu z okazji Święta Narodowego 3 Maja postanowiłam przypomnieć wszystkim, o tak ważnym dla nas Polaków wydarzeniu z maja 1791 roku ? uchwaleniu pierwszej w Europie, a drugiej na świecie po Stanach Zjednoczonych Konstytucji. Zamek Królewski w Warszawie wraz z kadrą naukową przygotował wyjątkową edycję lekcji historii ,,3 maj po królewsku??,  co pozwoli nam na usystematyzowanie wiedzy dotyczącej okoliczności powstania Konstytucji 3 maja i odpowiedzi na pytanie, dlaczego ta ustawa była dla nas Polaków tak bardzo ważna?

Zadania dla Was na 2 jednostki lekcyjne:

https://www.zamek-krolewski.pl/__data/assets/pdf_file/0004/82408/1.-Rejtan_kl.-1-3.pdf

Omówimy ten temat  i zagadnienia na lekcji on ? line.

Powodzenia i do zobaczenia:)

Drodzy Uczniowie podaję Wam zagadnienia na kolejny tydzień  27.04.20 ? 30.04.20

29.04.20

Temat: Testament Bolesława Krzywoustego.

Temat ten jest w Waszych podręcznikach na stronach 180 ? 181. Podział Polski na dzielnice ? dlaczego i który syn, którą dzielnice otrzymał omówimy na lekcji on ? line.

Jako zadanie domowe odpowiedzcie jednym zdaniem na pytanie 4 ze strony 182 ? wytłumacz, w jakim celu  Bolesław Krzywousty podzielił Polskę pomiędzy swoich synów.

Powodzenia i do zobaczenia:)

Drodzy Uczniowie podaję Wam zagadnienia na kolejny tydzień 15.04.20 ?17.04.20

Drodzy Uczniowie podaję Wam zagadnienia na kolejny tydzień  20.04.20 ? 24.04.20

22.04.20

Temat: Kryzys i odbudowa państwa polskiego.

Bardzo proszę, abyście w miarę swoich możliwości zapoznali się z nowym tematem – https://epodreczniki.pl/a/polska-po-smierci-boleslawa-chrobrego/DUX0a80zW ? tylko część 1 – czas buntów i wojen (Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel, Kraków nową stolica Polski). Temat ten szerzej omówimy na lekcji on-  line. Zróbcie proszę zadanie 1 ? należy wypisać władców w kolejności chronologicznej, zaczynając od tego, który był pierwszy.

24.04.20

Temat: Rządy Bolesława Krzywoustego.

Bardzo proszę, abyście w miarę swoich możliwości zapoznali się z nowym tematem – https://epodreczniki.pl/a/polska-po-smierci-boleslawa-chrobrego/DUX0a80zW ? część 2 ? Polska podzielona ? rozbicie dzielnicowe (Bolesław Krzywousty i podział Polski na dzielnice, które  przeznaczył dla poszczególnych synów). Temat ten szerzej omówimy na lekcji on-  line. Jako zadanie domowe przeczytajcie tekst źródłowy na temat podziału Polski przez Bolesława Krzywoustego ,,Dynastia Piastów w Polsce” (Marek Barański) i wypiszcie z  tekstu (początek) które dzielnice przypisał Krzywousty poszczególnym synom:

najstarszy Władysław –

Bolesław Kędzierzawy –

Mieszko Stary –

Henryk –

najmłodszy syn Kazimierz –

Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia:)

15.04.20

Temat: Zjazd w Gnieźnie ? 1000 rok.

Zwróćcie uwagę, iż zjazd gnieźnieński miał miejsce w 1000 r.  Z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha do Gniezna przybył cesarz Otton III. Oprócz modlitwy, cesarz spotkał się także z księciem Bolesławem. Wydarzenie to nazwano zjazdem gnieźnieński.

Przeczytajcie proszę fragment tekstu źródłowego Gall Anonim o zjeździe gnieźnieńskim i odpowiedzcie na pytanie zamieszczone pod tekstem:

,,Zważywszy jego chwałę, potęgę i bogactwo, cesarz rzymski zawołał w podziwie: „Na koronę mego cesarstwa! to, co widzę, większe jest, niż wieść głosiła!” I za radą swych magnatów dodał wobec wszystkich: „Nie godzi się takiego i tak wielkiego męża, jakby jednego spośród dostojników, księciem nazywać lub hrabią, lecz [wypada] chlubnie wynieść go na tron królewski i uwieńczyć koroną”. A zdjąwszy z głowy swej diadem cesarski, włożył go na głowę Bolesława na [zadatek] przymierza i przyjaźni, i za chorągiew tryumfalną dał mu w darze gwóźdź z krzyża Pańskiego wraz z włócznią św. Maurycego, w zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię św. Wojciecha. I tak wielką owego dnia złączyli się miłością, że cesarz mianował go bratem i współpracownikiem cesarstwa i nazwał go przyjacielem i sprzymierzeńcem narodu rzymskiego. ”

Pytanie:

1. Wymień dary, które przekazali sobie Otto III i Bolesław  Chrobry:

Otton III  – Bolesławowi –

Bolesław ? Ottonowi III –

17.04.20

Temat: Powtórzenie wiadomości ? panowanie Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

W celu powtórzenia i utrwalenia wiadomości  zachęcam do obejrzenia filmiku https://www.youtube.com/watch?v=-PHjsA5vGC8 Piastowie, chrzest Polski i początki państwa polskiego odc. 1 oraz https://www.youtube.com/watch?v=xjpfWnEjPbk Piastowie, chrzest Polski i początki państwa polskiego odc. 2.  

Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia:)

Drodzy Uczniowie podaję Wam zagadnienia na kolejny tydzień 06.04.20 ? 08.04.20

1. https://epodreczniki.pl/a/boleslaw-chrobry—pierwszy-krol-polski/D1A2R0Jbo zwróćcie uwagę na to, iż  Mieszko I nie był królem, lecz pierwszym historycznym władcą Polski. To jego syn Bolesław Chrobry koronował się w roku 1025 na pierwszego króla Polski. Przeczytajcie także o zjeździe w Gnieźnie, który miał miejsce w roku 1000. Do Gniezna na zaproszenie Chrobrego przybył cesarz niemiecki Otton III, a jakie wrażenie wywarło na cesarzu przyjęcie w Gnieźnie wywnioskujecie po wysłuchaniu fragmentu Kroniki Polskiej Galla Anonima.

2. Jako zadanie na ocenę uzupełnijcie tabelkę:

WydarzenieDataBohaterowie
Chrzest Polski    
Zjazd w Gnieźnie    
Koronacja Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski  

Drodzy Uczniowie podaję Wam zagadnienia na kolejny tydzień 30.03.20 ? 03.04.20

1. https://epodreczniki.pl/a/mieszko-i—krol-pogan-ksiaze-chrzescijan/Dg9rQqjCe zwróćcie uwagę na to, iż  Mieszko I nie był królem, lecz pierwszym historycznym władcą Polski, kiedy doszło do chrztu Polski ? 966 rok. Z mapki pt ,,Plemiona polskie? wypiszcie proszę nazwy plemion słowiańskich zamieszkujących przyszłe ziemie polskie np.: Pomorzanie itp

Proszę, abyście odpowiedzi na powyższe zadanie umieścili w Waszych zeszytach przedmiotowych i wysłali na mój adres mailowy  bukowska.dominika@sps19.kalisz.pl

Pozdrawiam Was serdecznie, w razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości Waszych i Waszych Rodziców jestem do Waszej dyspozycji.

Drodzy Uczniowie podaję Wam zagadnienia na kolejny tydzień 23.03.20 ? 27.03.20

1. https://epodreczniki.pl/a/mieszkancy-sredniowiecznego-miasta/D1Amcmt2V (do zrobienia pisemnie wszystkie zadania  z tego tematu)

Proszę, abyście wszystkie odpowiedzi na powyższe zadania umieścili w Waszych zeszytach przedmiotowych 🙂

Pozdrawiam Was serdecznie, w razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości Waszych i Waszych Rodziców jestem do Waszej dyspozycji.

Drodzy Uczniowie podaję Wam zagadnienia, które należy zrobić:

  1. https://epodreczniki.pl/a/ludzie-miecza—rycerze/DYf5hc4Ye (powtórzcie wiadomości oraz wykonajcie umieszczone tam zadania).
  2. Zachęcam także do uczestnictwa w lekcjach historii on -line, które umożliwia nam Muzeum Powstania Warszawskiego w ramach Wirtualnego Muzeum Powstania Warszawskiego na żywo. Myślę, że warto skorzystać!

Rozkład jazdy od poniedziałku 16.03 do piątku 20.03:

Godz. 9.00 Wirtualne zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego
Godz. 10.00 Lekcja historii on-line // Poziom: VII klasy szkoły podstawowej i starsi
Godz. 12.00 Lekcja historii on-line // Poziom: uczniowie klas I-VI (szkoły podstawowe)
Godz. 14.00 Wykład historyczny // Poziom: licealiści, studenci i wszyscy zainteresowani

Proszę śledzić na bieżąco https://www.1944.pl/ tam znajdują się szczegóły.

Pozdrawiam i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia. D. Bukowska