OWIT

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął pozytywną decyzję o powierzeniu Miastu Kalisz realizacji zadania na utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów w ramach modułu II programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”. Jedyny OWIT na terenie województwa wielkopolskiego powstał w Kaliszu na mocy podpisanej 9 lutego 2022 r. w Poznaniu umowy zawartej między miastem Kalisz, a Dyrektorem Wielkopolskiego Oddziału PFRON. Całość przedsięwzięcia sfinansowana jest przez PFRON i wynosi 1 407 175,00 zł.

Ogromnie się cieszymy bowiemPrezydent Miasta Kalisza realizację tego zadania powierzył Naszej Szkole !😊. W OWiT będzie można testować najnowsze technologie asystujące dla osób z niepełnosprawnością. W zakresie działania naszego OWiT-u będzie:

➡️  wypożyczanie sprzętów, urządzeń i oprogramowania w celu ich testowania przez osoby niepełnosprawne poza siedzibą OWiT

➡️ prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w takich obszarach jak: komunikowanie się, dostęp do informacji, nauka, praca, rozwijanie hobby, zwiększenie aktywności życiowej i samodzielności

➡️ świadczenie porad osobom z niepełnosprawnościami w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb

➡️ prowadzenie wstępnego instruktażu oraz wskazywanie potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym i pomoc w wyszukaniu szkoleń w tym zakresie

Niebawem poinformujemy o otwarciu siedziby wielkopolskiego OWIT-u 🙂