Przyroda 4a

Przyroda

08.06.2020r

Temat: Budowa warstwowa lasu.

 1. Warstwy lasu:

– korony drzew

– podszyt

– runo leśne

– ściółka

2. Warunki panujące w warstwach lasu różnią się w zależności docierającego światła, wilgotności, temperatury powietrza i siły wiatru.

Zadanie: Napisz jak powinniśmy zachowywać się w lesie.

01.06.2020r.

Temat: Życie w jeziorze.

 1. W dużych i głębokich jeziorach wyróżniamy:
 • strefę przybrzeżną
 • strefę otwartej toni wodnej
 • strefę wód głębokich
 1. Warunki życia w poszczególnych strefach jeziora różnią się między
  innymi ilością docierającego światła, temperaturą wody i zawartością
  tlenu.
  Proszę dokładnie obejrzeć ilustrację w podręczniku ?Życie w jeziorze?
  str.174

25.05.2020

Temat: Warunki życia w wodzie.

Środowisko wodne charakteryzuje się dużym oporem wody, ograniczoną ilością tlenu i światła.

Zwierzęta mają opływowy kształt i są pokryte śluzem.

Rośliny zanurzone w wodzie mają elastyczne łodygi i długie liście, dlatego łatwo poddają się ruchom wody.

Zadanie: narysuj rybę ze strony 162 wraz z opisem.

18.05.2020

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

20.05.2020

Temat: Rozwiązujemy test.

13.05.2020r.

Temat: Obszary i obiekty chronione.

1.Do obszarów chronionych należą: parki narodowe, rezerwaty
przyrody, parki krajobrazowe i pomniki przyrody.

2.Ochrona ścisła-przyroda gospodaruje się sama bez ingerencji
człowieka
3.Ochrona czynna- człowiek wspiera przyrodę np. zwalcza szkodniki.
Zadanie ? ćw.4, str.158 podręcznik

11.05.2020

Temat: Krajobraz wczoraj i dziś.

Otaczające nas krajobrazy nieustannie się zmieniają. Krajobrazy naturalne stopniowo są przekształcane.

Zadanie: napisz skąd się wzięły nazwy miejscowości? ( podręcznik str.153)

06.05.2020

Temat: Wody słodkie i wody słone.

Rodzaje wód na ziemi:

 1. Wody słone ? morza, oceany
 • Wody słodkie:
 • płynące -rzeki, potoki, strumienie, kanały śródlądowe
 • stojące ? jeziora, bagna, stawy

Zadanie: podaj po jednym przykładzie wód stojących i płynących występujących w Kaliszu lub okolicach.

04.05.2020

Temat: Czy wszystkie skały są twarde?

Skały:

 1. Lite ? granit, wapień, piaskowiec
 2. Zwięzłe ? glina, less
 3. Luźne ? piasek, żwir

Zadanie na ocenę: wpisz w wyszukiwarkę Google PIASKOWIEC i napisz w zeszycie informacje.

Temat i zadania 27-30.04.

Temat i zadania 20-24.04.

TEST

                                     Lekcja                                                                                   06.04.2020r.

Temat: Jak radzić sobie w niebezpiecznych sytuacjach?

Czytacie temat w podręczniku pod tym samym tytułem zaczyna się na str.124

Przepiszcie do zeszytu TO NAJWAZNIEJSZE ze str.129

Wykonaj zadanie 1,2,3 w zeszycie ćwiczeń str.78

Lekcja                                                                     08.04.2020r.

Temat: Uzależnienia są groźne.

Czytamy temat w podręczniku str. 130

Do zeszytu przepisujecie tylko jeden kwadracik z TO NAJWAŻNIEJSZE, sami wybieracie który to będzie.

Wykonaj ćwiczenie 3 str. 82 w zeszycie ćwiczeń.

Pozdrawiam wszystkich Dorota Jarczewska ? Wesołych Świąt ?

ZADANIA

                                     Lekcja                                                                                    30.03.2020r.

Temat: Zdrowy styl życia.

Drodzy uczniowie przeczytajcie w podręczniku tekst pod tym samym tematem str.114

Przepiszcie do zeszytu TO NAJWAZNIEJSZE ze str.118

Napisz w zeszycie odpowiedź na pytanie 3 z podręcznika str118

Następny temat lekcji znajdziecie w środę.

Pozdrawiam wszystkich Dorota Jarczewska ?

                                                                Lekcja                                                              23.03.202025.03.20202

Temat: Utrwalenie i uzupełnienie wiadomości z działu 4.

Proszę przeczytać dział z podręcznika pod tym samym tytułem i wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń również pod tym samym tytułem.

 Ćwiczenia proszę podzielić sobie na dwie części, ponieważ ten temat lekcji przewidziany jest na dwie godziny lekcyjne.

Proszę przeczytać dział w podręczniku pt.: ,,Dojrzewanie to czas wielkich zmian” str.108-110 oraz ,,Podsumowanie działu 4″ str.111-112
W ćwiczeniach należy zrobić wszystkie zadania ze stron od 68-69 oraz 70-72. Po powrocie do szkoły zeszyt ćwiczeń zostanie sprawdzony i oceniony.