Technika 5a

Technika

Tworzywa sztuczne ? materiały składające się z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie przez człowieka i niewystępujących w naturze) lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących takich jak np. napełniacze proszkowe lub włókniste, stabilizatory termiczne, stabilizatory promieniowania UV, uniepalniacze, środki antystatyczne, środki spieniające, barwniki itp. Termin ?tworzywa sztuczne? funkcjonuje obok często stosowanych określeń potocznych, np. plastik

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z PREZENTACJĄ

Świat tworzyw sztucznych

Wiadomości z Podręcznika strona 36-39