zdw jpolski 6a

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

Drodzy Uczniowie proszę, abyście w tym wolnym czasie w ramach zajęć dydaktyczno ? wyrównawczych z języka polskiego zmierzyli się z dyktandem on-line. Podaję link, na który trzeba wejść https://www.dyktanda.net/dyktanda-4-6.php. Do wykonania dwa dyktanda (do wyboru). Powodzenia i proszę zanotować w zeszycie do zajęć wyrównawczych, w których wyrazach pojawiły się błędy.

  1. W imieniu Stasia Tarkowskiego napisz zaproszenie na otwarcie wystawy fotograficznej ?Moja Afryka?(pamiętaj o zasadzie co? Gdzie? Kiedy?)

co ma się odbyć ? wystawa, jaka?

gdzie ma się odbyć ? np. w naszej szkole, podaj dokładną nazwę

kiedy ? wymyśl np. 5 maja 2020 r.

  • Napisz życzenia, które mógłby złożyć Pinokio swemu ojcu Geppetto z okazji urodzin.
  • Zredaguj ogłoszenie o zaginięciu jednej z poniższych rzeczy:

* igły w stogu siana

* piątej klepki

* lampy Aladyna

Pamiętaj, że w ogłoszeniu musisz dokładnie opisać rzecz, która zginęła: gdzie i kiedy zginęła?

To było pisanie, teraz pora na czytanie i opowiadanie.

  1. Przeczytaj dowolną czytankę ze swojej książki do j. polskiego i opowiedz jej treść mamie lub rodzeństwu, czy komu chcesz(:
  2. Wymyśl prawdopodobne zakończenie tej historii……

* Nie zamknąłem klatki z chomikiem.

* Na podwórku zobaczyłem lisa.

* Zrobiłem krok do przodu.

Zostańcie w domu i pobawcie się w szkołę z rodzicami lub rodzeństwem.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

Drodzy Uczniowie proszę, abyście w tym wolnym czasie w ramach zajęć dydaktyczno ? wyrównawczych z języka polskiego zmierzyli się z dyktandem on-line. Podaję link, na który trzeba wejść https://www.dyktanda.net/dyktanda-4-6.php. Do wykonania dwa dyktanda (do wyboru). Powodzenia i proszę zanotować w zeszycie do zajęć wyrównawczych, w których wyrazach pojawiły się błędy.