ZRK klasa 8b

Zajęcia rozwijające kreatywność

TEMATY I KARTY PRACY

Termin realizacji: 16-20.03.2020

Proszę, aby uczniowie zapoznawali się słuchem z odgłosami ptaków, z uwzględnieniem odgłosów: wydawanych przez bociana. Obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie – odgłosy przyrodniczych – burza, ulewa, wiatr.
23-27.03.2020 Proszę, aby uczniowie dokonywali obserwacji zmieniającej się przyrody. Proszę, aby uczniowie przy pomocy rodziców, opiekunów, odsłuchali w serwisie YouTube melodię i zapoznali się z tekstem piosenek wiosennych.

https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JMhttps://www.youtube.com/watch?v=RvOaIABDeJIhttps://www.youtube.com/watch?v=hHvqucAAN28