Zwierzaczki…


?Zwierzaczki z naszej szkolnej paczki?

Rodoterapia czyli terapia z wykorzystaniem gryzoni zainspirowała Naszych nauczycieli do opracowania innowacji pedagogicznej pod nazwą ?Zwierzaczki z naszej szkolnej paczki? . Program innowacji powstał z obserwacji życia codziennego i przemyśleń związanych z traktowaniem zwierząt domowych.. Ma on także pomóc dzieciom w przełamywaniu lęku spowodowanego kontaktem ze zwierzątkami. Innowacyjność programu polega na wprowadzeniu nowych rozwiązań metodycznych pozwalających na kształtowaniu wymienionych wyżej umiejętności i zachowań u uczniów. Program wykorzystuje także naturalną potrzebę ciekawości świata, jaką ma każdy młody człowiek. W zdecydowanej większości odwołuje się do doświadczeń dziecka dając  możliwość bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem.

Program przeznaczony jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Składa się z 4 części:

1. Spotkania z lekarzem weterynarii.

2. Wycieczka do schroniska lub gospodarstwa

3. Zbiórka karmy i akcesoriów dla zwierząt.

4. Konkurs plastyczny ?Mój przyjaciel zwierzak?.

Główne cele innowacji to:

1.     Poszerzenie wiedzy dotyczącej uczniów na temat życia zwierząt w skazanie właściwych zachowań człowieka opartych na pomocy.

2.     Obniżenie poziomu lęku przed kontaktem ze zwierzęciem;

3.     Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

4.     Uwrażliwienie dzieci na cierpienie zwierząt.

5.     Kształtowanie umiejętności odróżniania dobra od zła.

6.     Wyrabianie u dzieci chęci niesienia pomocy innym.

W naszej szkole pod opieką zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych są już królik Tuliś ( kl.5-6 c), chomik Beza (kl.5-6 d) oraz królik Lili (kl.7 b).

Autorki innowacji :

Magdalena Józefiak

Katarzyna Chrzanowska

Magdalena Dudek-Wolna

Zwierzaczki…

?Zwierzaczki z naszej szkolnej paczki?

Rodoterapia czyli terapia z wykorzystaniem gryzoni zainspirowała Naszych nauczycieli do opracowania innowacji pedagogicznej pod nazwą ?Zwierzaczki z naszej szkolnej paczki? . Program innowacji powstał z obserwacji życia codziennego i przemyśleń związanych z traktowaniem zwierząt domowych.. Ma on także pomóc dzieciom w przełamywaniu lęku spowodowanego kontaktem ze zwierzątkami. Innowacyjność programu polega na wprowadzeniu nowych rozwiązań metodycznych pozwalających na kształtowaniu wymienionych wyżej umiejętności i zachowań u uczniów. Program wykorzystuje także naturalną potrzebę ciekawości świata, jaką ma każdy młody człowiek. W zdecydowanej większości odwołuje się do doświadczeń dziecka dając  możliwość bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem.

Program przeznaczony jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Składa się z 4 części:

1. Spotkania z lekarzem weterynarii.

2. Wycieczka do schroniska lub gospodarstwa

3. Zbiórka karmy i akcesoriów dla zwierząt.

4. Konkurs plastyczny ?Mój przyjaciel zwierzak?.

Główne cele innowacji to:

1.     Poszerzenie wiedzy dotyczącej uczniów na temat życia zwierząt w skazanie właściwych zachowań człowieka opartych na pomocy.

2.     Obniżenie poziomu lęku przed kontaktem ze zwierzęciem;

3.     Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

4.     Uwrażliwienie dzieci na cierpienie zwierząt.

5.     Kształtowanie umiejętności odróżniania dobra od zła.

6.     Wyrabianie u dzieci chęci niesienia pomocy innym.

W naszej szkole pod opieką zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych są już królik Tuliś ( kl.5-6 c), chomik Beza (kl.5-6 d) oraz królik Lili (kl.7 b).

Autorki innowacji :

Magdalena Józefiak

Katarzyna Chrzanowska

Magdalena Dudek-Wolna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *