Sala Doświadczania Świata

Darowizna Telewizji Polskiej w ramach akcji „Reklama Dzieciom” to baza powstania w Naszej Szkole „Sali Doświadczania Świata” . Dzięki przekazanej Nam darowiźnie w kwocie 20.000 zł  udało się stworzyć i profesjonalnie wyposażyć pomieszczenie. Dzięki takiemu wsparciu mamy bogate zaplecze dydaktyczne i sprzętowe, które stanowią: kolumna świetlna , kolumna wodna, tunel nieskończoności, podświetlany stół, projektory przestrzenne, kula lustrzana i tablice manipulacyjne, panele interaktywne, klepsydry i pojemniki z kolorowym żelem, pryzmaty, lampy o różnych kształtach i kolorach, lustra tradycyjne i zniekształcające obraz, gry muzyczno-świetlne, ale też materace i pomoce dydaktyczne. W Sali Doświadczania Świata odbywają się zajęcia polisensoryczne i rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, ale z SDŚ korzystać mogą wszyscy Uczniowie i pracownicy – to wspaniałe miejsce również do relaksacji J