EDB 8a

Edukacja dla bezpieczeństwa

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 24.06.2020r. z przedmiotu Edukacji dla Bezpieczeństwa to:

Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.
( temat 1 godzinny )

Zagadnienia jakie będziemy realizować na dzisiejszej lekcji to:

 1. Komunikacja werbalna i niewerbalna.
 2. Odległości między rozmówcami,
 3. Zasady dobrej komunikacji,
 4. Asertywność,
 5. Negocjacje
 6. Jak rozmawiać z dorosłymi

Materiały na powyższe znajdziecie w podręczniku (Rozdział 4 od str. 138 do strony 145) a także dołączone linki z Internetu.
http://ppp3.olsztyn.pl/docs/komunikacja.pdf
https://prezi.com/o61vxt7ahlaq/komunikacja-interpersonalna/?fallback=1
https://www.youtube.com/watch?v=g1Q3enLG8FY

Obejrzyj w/w filmy i materiały. Na pewno pomogą Ci w opanowaniu zagadnień dzisiejszego tematu.

Proszę przy zapoznawaniu się z dzisiejszą lekcją zwrócić uwagę na następując kwestie:

 • Komunikacja to ważny element naszego funkcjonowania w grupie, ponieważ za jej
  pomocą wyrażamy swoje potrzeby, opinie, poglądy. Dzieje się to w procesie
  komunikacji werbalnej (za pomocą słów) i niewerbalnej (poprzez np. mimikę twarzy,
  gesty, barwę i wysokość głosu).
 • Ważny w procesie komunikacji jest dystans, jaki utrzymujemy wobec rozmówcy, im
  większą sympatią darzymy rozmówcę , tym bardziej skraca się wzajemny dystans i
  odwrotnie. Wyróżnia się:
  strefę intymną (0-0,45m),
  strefę osobistą (0,5-1,2m),
  strefę społeczną (1,2-3,6),
  strefę publiczną ( powyżej 3,6),
 • Podstawowe zasady aktywnego słuchania to: skupienie się na rozmówcy i jego
  przekazie, zainteresowanie (np. zadawanie pytań), kontakt wzrokowy, dopasowanie
  do sposobu mówienia mówcy, stosowanie komunikatów niewerbalnych, krótkich
  przerw między wypowiedziami oraz podsumowań, unikanie rad i kategorycznych
  opinii.
 • Do częstych barier komunikacyjnych należą: ocenianie, doradzanie, pouczanie,
  wypytywanie, filozofowanie, bagatelizowanie, pocieszanie,
 • Asertywność to sztuka wyrażania swoich opinii i okazywania swoich emocji w taki
  sposób, by nie naruszać prywatności i dóbr innych osób. Jest przeciwieństwem
  komunikacji agresywnej. Ważnym jej elementem jest sztuka odmowy.
 • Asertywność oznacza także obronę własnych granic, czyli obronę przed takim
  zachowaniem innych, która nam szkodzi, przeszkadza itp. Trzeba w tedy jasno
  wyrazić swoją prośbę i uczucia, powodowane przez innych, a jeśli to nie skutkuje –
  stanowczo określić swoje granice i zapowiedzieć sankcje,
 • Negocjacje to taki sposób rozwiązywania konfliktów, który pozwala każdej ze stron
  wyjść z poczuciem wygranej. Warto stosować podstawowe zasady negocjacji:
  oddzielenie problemów odludzi, okazywanie szacunku partnerom negocjacji,
  skupienie się na interesach, a nie na stanowiskach, dążenie do rozwiązania
  korzystnego dla obu stron.

Roman PLUTA

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 03.06.2020r. z przedmiotu

Edukacji dla Bezpieczeństwa to;

Zdrowie jako wartość. Zasady zdrowego stylu życia.

( temat 1 godzinny )

Zagadnienia jakie będziemy realizować na dzisiejszej lekcji to:

1. Zdrowie i jego rodzaje.

2. Czynniki wpływające na zdrowie,

3. Zachowania prozdrowotne i ryzykowne,

Materiały na powyższe znajdziecie w podręczniku (Rozdział 4 od str. 128 do strony 109) a także  dołączone linki z Internetu.

https://epodreczniki.pl/a/wlasciwe-odzywianie-warunkiem-zdrowia/DRQdiNjWP

https://zdrowie.pap.pl/10-zasad-zdrowego-stylu-zycia

https://prezi.com/p/lfbrrpnn7fqm/zdrowie-jako-wartosc-zasady-zdrowego-stylu-zycia/

Obejrzyj w/w filmy i materiały. Na pewno pomogą Ci w opanowaniu zagadnień dzisiejszego tematu.

Proszę przy zapoznawaniu się z dzisiejszą lekcją zwrócić uwagę na następując kwestie:

– zdrowie możemy podzielić na : fizyczne, psychiczne, duchowe i społeczne,

– istotne znaczenie na nasze zdrowie ma: styl życia, zachowanie, uwarunkowania

  genetyczne i biologiczne, a także społeczne. Istotny czynnik to także opieka

  społeczna,

– do zachowań prozdrowotnych możemy zaliczyć: aktywność fizyczna, sen,   

  racjonalne żywienie, kontrola własnego zdrowia, dbanie o ciało oraz najbliższe 

  otoczenie,

– zachowania ryzykowne to: picie alkoholu, palenie papierosów, nieodpowiedzialne

  zachowanie, używanie innych środków psychoaktywnych.

Roman PLUTA

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 20.05.2020r. z Edukacji dla Bezpieczeństwa to;

Zaliczenie materiału rozdziału 3 ( pierwsza pomoc)

( temat 1 godzinny )

Aby zliczyć dział ?Pierwsza pomoc? proszę udzielić odpowiedzi na następujące pytania:

1. W jaki sposób udzielamy pomocy osobie która uległa oparzeniu?

2. Na czym polega różnica między apteczką domową a samochodową?

3. Jaka jest proporcja ucisków klatki piersiowej do wdechów podczas wykonywania

    resuscytacji. I kiedy resuscytację czyli masaż serca i sztuczne oddychanie

    poprzedzamy 5 ?złotymi wdechami??

4. Jak można podzielić rodzaje złamań?

5. W jaki sposób udzielamy pomocy osobie nieprzytomnej?

Pracę proszę przesłać Na mojego maila ? romkon2@wp.pl do 03.06.2020r.

Roman PLUTA

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 20.05.2020r. z Edukacji dla Bezpieczeństwa to;

Powtórzenie materiału rozdziału 3 ( pierwsza pomoc)

( temat 1 godzinny )

Zagadnienia jakie będziemy realizować na dzisiejszej lekcji to:

1. Podstawowe wiadomości z zakresu pierwszej pomocy,

2. Postępowanie w miejscu wypadku,

3. Pomoc osobie nieprzytomnej,

4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa,

5. Apteczka pierwszej pomocy,

6. Złamania i zwichnięcia,

7. Oparzenia i odmrożenia,

8. Inne groźne przypadki.

Wszystkie zagadnienia omówiliśmy na lekcjach. Te zajęcia mają za cel usystematyzowani i ugruntowanie Waszych wiadomości.

Materiały na powyższe znajdziecie w podręczniku (Rozdział 3 od str. 66 do strony 109) a także do każdej lekcji dołączałem linki w Internecie.

Proszę przy potarzaniu materiału zwrócić szczególną uwagę na:

– udzielanie pomocy jest obowiązkiem i nieudzielenie jej jest karalne,

– w czasie udzielania pomocy na miejscu wypadku szczególnie ważnym jest

  bezpieczeństwo własne i poszkodowanego,

– w tym zagadnieniu istotnym jest znajomość różnic między omdleniem a utratą

  przytomności (zupełnie inaczej postępujemy),

– resuscytacja – pamiętajmy! o proporcji ucisków klatki piersiowej i wdechach, inaczej 

  u dorosłych inaczej u dzieci, odchyleniu głowy,

– jaka jest zasadnicza różnicą między apteczką domowa a samochodową?

– jak dzielimy złamania, jaka jest różnica między złamaniem a zwichnięciem, że

  podstawowa zasada udzielania pomocy w tym przypadku do usztywnianie dwóch

  sąsiednich stawów,

– pierwsza pomoc przy oparzeniu to schładzanie miejsc oparzenia, nie zawsze

  można ściągać ubranie z poszkodowanego, znane są 3 sposoby obliczania

  powierzchni oparzeniowej. Które części ludzkiego ciała są najbardziej narażone na

  odmrożenie? Ile jest stopni oparzeń i odmrożeń?

– W jaki sposób udziela się pomocy w razie zawału serca, padaczki, zadławienia?

Na te przypadki proszę szczególnie zwrócić uwagę i je opanować.

Roman PLUTA

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 13.05.2020r. z Edukacji dla Bezpieczeństwa to;

Inne groźne przypadki

( jest to 2 godz. tego tematu )

Zagadnienia jakie będziemy realizować na dzisiejszej lekcji to:

1. Zatrucia,

2. Pomoc tonącym,

3. Porażenie prądem,

4. Ukąszenia,

5. Użądlenia.

Materiały dot. powyższych zagadnień znajdziecie w podręczniku do EdB od strony 109 do strony 118 a ponadto na stronach Internetowych:

https://epodreczniki.pl/a/dlawienie-sie-cialem-obcym/DbueshETV

https://lekarzebezkolejki.pl/blog/zawal-serca-objawy-i-sposoby-postepowania/w-560

https://www.mp.pl/pacjent/udar/udar-mozgu/136033,udar-mozgu-jak-udzielic-pomocy

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/napad-padaczki-co-robic-w-sytuacji-napadu-padaczkowego-jak-pomoc-w-nap-aa-xJ7d-1Kbv-HDEk.html

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/urazy-wypadki/cialo-obce-w-oku-pierwsza-pomoc-jak-usunac-cialo-obce-z-oka-aa-r7ds-xY3t-exsa.html

Analizując dzisiejsze zajęcia należy stwierdzić iż, z takimi przypadkami możemy się spotkać w każdej chwili. Umiejętność udzielania pomocy przedmedycznej zdaję się więc nieodzownym.

Proszę zwrócić uwagę na:

– zatrucia ? pamiętaj przy zatruciach środkami żrącymi nigdy nie prowokuje się

  wymiotów! A przy zatruciach np. lekarstwami wskazane jest prowokowanie

  wymiotów do 05h.od spożycia i zabezpieczenie fiolki od lekarstw na potrzeby służb

  ratowniczych.

– przy ratowaniu tonącego resuscytację ( sztuczne oddychanie i masaż serca

  rozpoczyna się od 5 złotych wdechów ). Nigdy nie próbuj ?wylewać? wody z płuc

  poszkodowanego.

– przy analizowaniu porażeniem prądem należy zauważyć, że inne jest działanie na

  organizm człowieka prądu zmiennego ( powoduje migotanie przedsionków serca,    

  skurcz mięśni, rany porażeniowe ) a inne prądu stałego ( elektroliza płynów

  ustrojowych, odrzucanie od miejsca porażenia ). Ale najważniejsze jest

  bezpieczeństwo własne i wyłączenie prądu który spowodował porażenie!

– przy ukąszeniach ? żmija zygzakowata należy ograniczyć ruch poszkodowanego i

  założyć opatrunek uciskowy- to wszystko ma ograniczyć prędkość

  rozprzestrzeniania się jadu po organizmie poszkodowanego. Następnie należy w/w

  zawieź do szpitala.

– przy użądleniach pierwsza pomoc polega na wyciągnięciu żądła ? chwytamy je przy skórze, a następnie stosujemy np. jako okład plasterek cebuli, sodę oczyszczoną, czy zimne okłady.

Roman PLUTA

Uwaga!

W dalszym ciągu niektórzy z Was nie przysłali mi wypełnionych testów ? dot. oparzeń i odmrożeń..

Test proszę przesłać na mój adres mail romkon2@wp.pl

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 06.05.2020r. z Edukacji dla Bezpieczeństwa to;

Inne groźne przypadki

( są to zajęcia które realizujemy w trybie dwugodzinnym )

Zagadnienia jakie będziemy realizować na dzisiejszej lekcji to:

1. Zadławienia,

2. Zawał serca,

3. Udar mózgu,

4. Napad padaczkowy,

5. Ciało obce w oku,

Materiały dot. powyższych zagadnień znajdziecie w podręczniku do EdB od strony 109 do strony 118 a ponadto na stronach Internetowych:

https://epodreczniki.pl/a/dlawienie-sie-cialem-obcym/DbueshETV

https://lekarzebezkolejki.pl/blog/zawal-serca-objawy-i-sposoby-postepowania/w-560

https://www.mp.pl/pacjent/udar/udar-mozgu/136033,udar-mozgu-jak-udzielic-pomocy

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/napad-padaczki-co-robic-w-sytuacji-napadu-padaczkowego-jak-pomoc-w-nap-aa-xJ7d-1Kbv-HDEk.html

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/urazy-wypadki/cialo-obce-w-oku-pierwsza-pomoc-jak-usunac-cialo-obce-z-oka-aa-r7ds-xY3t-exsa.html

Analizując dzisiejsze zajęcia należy stwierdzić iż, z takimi przypadkami możemy się spotkać w każdej chwili. Umiejętność udzielania pomocy przedmedycznej zdaję się więc nieodzownym.

Proszę zwrócić uwagę na:

– zadławienia, sposób wykonywania rękoczynu Heimlicha i wyjątkach osoby otyłe i kobiety w ciąży,

– zawał serca, pozycja odciążeniowa i wsparcie psychiczne,

– napad padaczkowy, zabezpieczenie głowy, nie wkładanie do ust przedmiotów

  zabezpieczających przed nadgryzieniem języka,

– udar mózgu, pozycja odciążająca lub pozycja boczna bezpieczna,

– ciało obce w oku, nie wolno pocierać oka, ani wyciągać ciał obcych z kolorowej

  części oka (rogówka, źrenica), należy wypłukać oko

Roman PLUTA

Uwaga!

Proszę o przesyłanie testu z EdB dot. oparzeń i odmrożeń ? już po terminie!

Test proszę przesłać na mój adres mail romkon2@wp.pl

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 22.04.2020r. z Edukacji dla Bezpieczeństwa to;

Oparzenia i odmrożenia.

( są to zajęcia które realizujemy w trybie dwugodzinnym a jest to druga godzina )

Na poprzednich zajęciach informowałem Was , że dzisiaj piszecie sprawdzian ? test na temat oparzeń i odmrożeń.

Test macie dołączony jako załącznik do lekcji.

Powodzenia!

Roman PLUTA

Uwaga!

Test proszę przesłać na mój adres mail romkon2@wp.pl

TEST Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

TEMAT OPARZENIA I ODMROŻENIA

1. Ile znasz stopni oparzeń?

a) I,

b) I, II,

c) I, II, III,

d) I, II, III, IV.

2. Na czym polega udzielanie osobie poparzonej pomocy przedmedycznej ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

3. Pęcherze oparzeniowe wolno:

a) przekłuwać i smarować maściami tłustymi,

b) nie ma to znaczenia,

c) nie wolno pęcherzy przekłuwać ani smarować żadnymi maściami tłustymi np. wazeliną.

4. Czy poparzenia chemiczne są bardziej bolesne niż termiczne?

a) tak,

b) nie,

c) ból jest taki sam.

5. Jakie znasz zasady obliczania powierzchni oparzeniowej ludzkiego ciała?

a) reguła dłoni, reguła dziewiątek, reguła dziesiątek,

b) reguła dłoni, reguła dziesiątek,

c) reguła dłoni, reguła dziesiątek, reguła piątek.

6. Wymień bezpośrednie przyczyny oparzeń:

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

7. Czy osobie wychłodzonej można:

a) podać alkohol i poczęstować ją papierosem,

b) podać jej gorącą herbatę z sokiem malinowym,

c) podać jej ciepłą herbatę z sokiem malinowym,

8. Czy można osobę wychłodzoną;

a) rozgrzewać ciepłem własnego ciała,

b) rozcierać śniegiem,

c)  masować odmrożone części ciała.

9. W jaki sposób postępujesz w przypadku oparzenia oka u osoby poszkodowanej?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

10. Objawy udaru cieplnego lub słonecznego to;

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

11. Co rozumiesz pod pojęciem hipotermia a co odmrożenie?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Termin wykonania do kolejnych zajęć z EdB tj. do 29.04.2020r.

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 15.04.2020r. z Edukacji dla Bezpieczeństwa to;

Oparzenia i odmrożenia ? temat 2 godz.

( są to zajęcia które realizujemy w trybie dwugodzinnym a jest to druga godzina )

Główne zagadnienia do nauki to:

           ?  oparzenia termiczne,

           ?  oparzenia chemiczne,

           ?  udar słoneczny i udar cieplny,

           ?  wychłodzenia i odmrożenia,

          Roman PLUTA

Uwaga!

Materiały dot. zagadnień znajdują się w Waszym podręczniku do EdB od str. 104 do str. 108.

Ponadto dołączam linki do stron omawiających powyższe tematy;

https://epodreczniki.pl/a/oparzenia-termiczne-i-chemiczne/Djhc4D90a

https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/165227,oparzenia

https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-wymagajace-interwencji-chirurgicznej,oparzenia—stopnie–pierwsza-pomoc-i-leczenie-oparzen,artykul,1578950.html

Zajęcia te proszę potraktować jako powtórzenie i uzupełnienie wiadomości.

Na następnych zajęciach czeka Was sprawdzian z w/w zagadnień.

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 08.04.2020r. z edukacji dla Bezpieczeństwa to;

Oparzenia i odmrożenia ? temat 2 godz.

Główne zagadnienia do nauki to:

           ?  oparzenia termiczne,

           ?  oparzenia chemiczne,

           ?  udar słoneczny i udar cieplny,

           ?  wychłodzenia i odmrożenia,

Zadanie

          Roman PLUTA

Uwaga!

Materiały dot. zagadnień znajdują się w Waszym podręczniku do EdB od str. 104 do str. 108.

Ponadto dołączam linki do stron omawiających powyższe tematy;

https://epodreczniki.pl/a/oparzenia-termiczne-i-chemiczne/Djhc4D90a

https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/165227,oparzenia

https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-wymagajace-interwencji-chirurgicznej,oparzenia—stopnie–pierwsza-pomoc-i-leczenie-oparzen,artykul,1578950.html

Dzień dobry!

Temat jaki będziemy realizować w dniu 02.04.2020r. z edukacji dla Bezpieczeństwa to;

Prawa i obowiązki policjanta oraz obywatela

Główne zagadnienia do nauki to:

           ?  zadania Policji,

           ? uprawnienia policjantów oraz obywateli,

           ? zatrzymanie pojazdu do kontroli,

           ? opanowanie wiedzy dotyczącej zasady działania silnika parowego,

          Roman PLUTA

Uwaga!

Materiały dot. zagadnień znajdują się w dołączonym pliku, proszę zauważyć , że jest tam na końcu także do wykonania jako praca domowa zadanie.

23.03.

Dzień dobry!

Proszę opisać zachowanie się w sytuacji bycia świadkiem wypadku drogowego i konieczności udzielenia pomocy przedmedycznej

Forma dowolna, może być np. w punktach.

Powodzenia!

Roman PLUTA

Materiały do pobrania